Connect with us

ข่าวทั่วไทย

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | Thaiger
ภาพโดยSteve BuissinneจากPixabay

ยื่นภาษี ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว วิธียื่นภาษีออนไลน์

ยื่นภาษีออนไลน์ – เข้าสู่ฤดูกาลของการยื่นภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญในฐานะพลเมืองไทยที่มีรายได้ เพื่อนำเงินภาษีมาพัฒนาประเทศ และรู้หรือไม่ว่าปัจจุบัน เราสามารถยื่นภาษีได้ง่ายนิดเดียวผ่านระบบออนไลน์ของเว็บ กรมสรรพากร ซึ่งวันนี้ The Thaiger จะมาสอนวิธียื่นภาษีออนไลน์ สะดวกง่ายนิดเดียว

1. เข้าไปยื่นภาษีออนไลน์ที่ เว็บนี้เลย >>epit.rd.go.th คลิก

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

2. เมื่อเข้าไปจะเจอหน้าตาเว็บแบบนี้ ระบุไว้ว่า เราสามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภ.ง.ด. 90/91 ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 8 เมษายน 2563

3.สำหรับคนที่เพิ่งยื่นภาษีครั้งแรกแนะนำให้อ่านคำแนะนำ อย่างละเอียด ได้แก่ : การลงทะเบียน / เกี่ยวกับรหัสผ่าน / ค่าลดหย่อนภาษี ปี 2562

การลงทะเบียนก่อนยื่นภาษีออนไลน์ (ซึ่งต้องทำทุกคนที่จะยื่น)

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

หากลืมรหัสผ่านคลิก

ค่าลดหย่อนปี 62คลิก

3. เมื่อลงทะเบียนเรียบนร้อย ให้คลิก ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90/91 จากนั้นจะเข้าสู่การใส่รหัสผ่านตามภาพ

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

4. หมายเลขผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวประชาชน (ซึ่งเป็นรหัสประจำตัวผู้เสียภาษีของเราด้วย) และรหัสผ่านที่เราตั้งไว้

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าตามภาพด้านบนเป็นหน้าแรก ซึ่งระบบจะกรอกข้อมูลของท่านตอนลงทะเบียนไว้ให้อัตโนมัติแล้ว ให้คลิกทำรายการต่อไป

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

6. ในหน้ายื่นแบบ ด้านซ้ายกลางให้เลือกสถานภาพ บุคคลธรรมดา โสด หากมีคู่สมรส ต้องใส่ข้อมูลคู่สมรสทางด้านขวา ส่วนซ้ายล่างสุดให้เลือก ยื่นปกติวิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

7. ด้านซ้ายเป็นการเลือกรายได้พึงประเมิน ให้เลือกมาตราตามประเภทของรายได้ที่เราได้รับ หากเป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำให้เลือก มาตรา 40 (1) ส่วนด้านขวา เป็นข้อมูลให้เลือกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เราสามารถลดหย่อนได้

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2563 ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาง่ายนิดเดียว | ข่าวโดย Thaiger

8. ใส่รายได้ของตนเองตลอดทั้งปีที่ช่องซ้ายบนสุด จากนั้นระบบจะคำนวณช่องที่เหลือให้อัตโนมัติ ส่วนช่องหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ใส่ตามเอกสาร ทวิ 50 ที่บริษัทออกให้เพื่อยื่นภาษี หากไม่มีการหักให้ใส่ 0.00 ส่วนช่องเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้ หมายถึงนายจ้างเรา ใครมีทวิ 50 ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถดูเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนายจ้างได้ในใบนั้น

9.จากนั้นจะเป็นหน้าของการบันทึกการลดหย่อนและคำนวณภาษี ซึ่งฐานการเสียภาษีเงินได้ของเรา หลักหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 50 % ออกแล้ว จะได้ดังนี้

สมมติเงินได้ของเรา 2 แสนบาทต่อปี แต่เมื่อหักรายจ่ายเหมา และค่าลดหย่อนต่างๆ แล้วไม่ถึง 150,001 ก็ไม่ต้องเสียภาษี

ช่วงเงินได้สุทธิ อัตราภาษี
0 – 150,000 0%
150,001 – 300,000 5%
300,001 – 500,000 10%
500,001 – 750,000 15%
750,001 – 1,000,000 20%
1,000,001 – 2,000,000 25%
2,000,001 – 5,000,000 30%
5,000,001 ขึ้นไป 35%

สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจวิธีการคำนวณภาษี ทางกรรมสรรพากรก็มี โปรแกรมช่วยคำนวณแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปี 2562 มาให้ทั้งรูปแบบ โปรแกรม และ ZIP ไฟล์

โหลดโปรแกรมช่องคำนวณภาษีคลิก (EXE) (ZIP)

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก :กรมสรรพากร

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
image
วันจูบสากล 6 กรกฎาคม 2565 เปิดประวัติวันแห่งการจูบ การแสดงความรักสุดโรแมนติก | Thaiger
ไลฟ์สไตล์2 ชั่วโมง ago

วันจูบสากล 6 กรกฎาคม 2565 เปิดประวัติวันแห่งการจูบ การแสดงความรักสุดโรแมนติก

สภาพอากาศวันนี้ 6 ก.ค. 65 ฝนถล่มหนัก พื้นที่ภาคใต้-ตะวันออก มีจังหวัดไหนบ้าง เช็กเลย! | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

สภาพอากาศวันนี้ 6 ก.ค. 65 ฝนถล่มหนัก พื้นที่ภาคใต้-ตะวันออก มีจังหวัดไหนบ้าง เช็กเลย!

ดูดวงรายวัน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงดี มีโชคลาภ ความรักรุ่ง | Thaiger
ดูดวง8 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงดี มีโชคลาภ ความรักรุ่ง

เปแอสเชปลดโปเช็ตติโน่ ตั้งกัลทิเย่ร์เป็นกุนซือใหม่ | Thaiger
ปารีส แซงต์-แชร์กแมง10 ชั่วโมง ago

เปแอสเชปลดโปเช็ตติโน่ ตั้งกัลทิเย่ร์เป็นกุนซือใหม่

ซื้อคนแรกยุค เทน ฮาก! ผีแดงเปิดตัว ไทเรลล์ มาลาเซีย | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

ซื้อคนแรกยุค เทน ฮาก! ผีแดงเปิดตัว ไทเรลล์ มาลาเซีย

วันธงชัย 6 ก.ค. 65 ฤกษ์มงคลตามปฏิทินไทย พร้อมสีเสื้อมงคล เลขเด็ดเสริมดวง | Thaiger
ไลฟ์สไตล์12 ชั่วโมง ago

วันธงชัย 6 ก.ค. 65 ฤกษ์มงคลตามปฏิทินไทย พร้อมสีเสื้อมงคล เลขเด็ดเสริมดวง

แนะนำ ที่เที่ยวปทุมธานี 2022 เที่ยว 1 วันใกล้กรุงเทพ เก็บครบทุกรสชาติ | Thaiger
ท่องเที่ยว13 ชั่วโมง ago

แนะนำ ที่เที่ยวปทุมธานี 2022 เที่ยว 1 วันใกล้กรุงเทพ เก็บครบทุกรสชาติ

โปรแกรมฉายหนังกรุงเทพกลางแปลง เช็กก่อนไปดู หนัง 25 เรื่อง 10 สถานที่ | Thaiger
ข่าว13 ชั่วโมง ago

โปรแกรมฉายหนังกรุงเทพกลางแปลง เช็กก่อนไปดู หนัง 25 เรื่อง 10 สถานที่

โกอินเตอร์แล้ว ‘AB6IX’ ขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง WNBA ในอเมริกา | Thaiger
บันเทิงเกาหลี13 ชั่วโมง ago

โกอินเตอร์แล้ว ‘AB6IX’ ขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง WNBA ในอเมริกา

‘น้ำตาล ชลิตา’ วิดีโอคอลหา ‘ครูจุ๊บแจง’ ให้กำลังใจกรณีถอนตัว MUT 2022 | Thaiger
บันเทิง13 ชั่วโมง ago

‘น้ำตาล ชลิตา’ วิดีโอคอลหา ‘ครูจุ๊บแจง’ ให้กำลังใจกรณีถอนตัว MUT 2022

ชัชชาติ เตรียมเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริตใน Traffy fondue | Thaiger
ข่าว14 ชั่วโมง ago

ชัชชาติ เตรียมเพิ่มช่องร้องเรียนทุจริตใน Traffy fondue

คอมเมนต์ทำกลั้นขำไม่ไหว หลังข่าว ‘พลายเดี่ยว’ ฟัดโจทย์เก่า ‘พลายนิ่ง’ ร่วงรอบ 2 | Thaiger
ข่าว14 ชั่วโมง ago

คอมเมนต์ทำกลั้นขำไม่ไหว หลังข่าว ‘พลายเดี่ยว’ ฟัดโจทย์เก่า ‘พลายนิ่ง’ ร่วงรอบ 2

มาอีกหนึ่ง ลือ เชลซี แอบเล็ง “ปาวาร์” กองหลังบาเยิร์น เติมเกมรับ | Thaiger
ข่าวกีฬา14 ชั่วโมง ago

มาอีกหนึ่ง ลือ เชลซี แอบเล็ง “ปาวาร์” กองหลังบาเยิร์น เติมเกมรับ

สู้ไม่ถอย แม่ค้าโดนลูกค้าติแรง ทำขนมไม่สวย ที่แท้มือ พิการ | Thaiger
ข่าว14 ชั่วโมง ago

สู้ไม่ถอย แม่ค้าโดนลูกค้าติแรง ทำขนมไม่สวย ที่แท้มือ พิการ

สิงคโปร์ ปิ๊งไอเดีย NEWBrew เบียร์จากน้ำสุขา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ | Thaiger
ข่าววิทยาศาสตร์14 ชั่วโมง ago

สิงคโปร์ ปิ๊งไอเดีย NEWBrew เบียร์จากน้ำสุขา แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน7 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท | Thaiger
การเงิน5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 5 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,050 บาท | Thaiger
การเงิน22 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 5 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,050 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน7 วัน ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว | Thaiger
เลขเด็ด6 วัน ago

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว

โควิดไทยวันนี้ 5 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,917 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว23 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 5 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,917 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว7 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย5 วัน ago

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.