สุขภาพและการแพทย์

สาธารณสุข เผยผลสำรวจ 3 สาเหตุที่ทำคนให้ไทย “การ์ดตก”

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจสาเหตุประชาชนการ์ดตก 3 อันดับแรก คือ จากการพบผู้ติดเชื้อลดลง รู้สึกว่ามีความเสี่ยงต่ำ กิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย พร้อมตรวจเข้มโรงภาพยนตร์ ฟิตเนส ต้องเว้นระยะห่าง ลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ขอความร่วมมือประชาชนประเมินมาตรการป้องกันโรคผ่าน “ไทยชนะ”

ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากผู้ตอบแบบสอบถาม 25,623 ราย ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2563 พบว่า เหตุผล 3 อันดับแรกที่ประชาชนการ์ดตก คือ

  1. ร้อยละ 57.4 ระบุว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงควบคุมการระบาดได้ดีขึ้น
  2. ร้อยละ 36.6 รู้สึกว่าตัวเองมีความเสี่ยงในการติดเชื้อต่ำ
  3. ร้อยละ 28.4 บอกว่ากิจวัตรประจำวันไม่เอื้ออำนวย

จึงขอย้ำเตือนประชาชนต้องตระหนักในการป้องกันตนเอง เมื่อเดินทางไปในพื้นที่สาธารณะ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง

รวมทั้งในส่วนของโรงภาพยนตร์ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาเสริมเรื่องการจองที่นั่ง การออกบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ และการชำระเงินออนไลน์ ส่วนสถานออกกำลังกายหรือฟิตเนส จะมีทั้งมาตรการการทำความสะอาดส่วนรวมที่ทางฟิตเนสจะดูแลทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกาย

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่ไปใช้บริการได้ร่วมกันประเมินมาตรฐานการให้บริการของโรงภาพยนตร์และสถานออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อเป็นข้อมูลกลับมาให้กรมอนามัย ติดตามตรวจสอบเพื่อประเมินการให้บริการของสถานบริการต่างๆ ให้เกิดความปลอดภัยตามที่กำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button