Connect with us

ข่าวทั่วไทย

ไทยชนะ ตอบทุกคำถามที่ผู้ประกอบการและลูกค้าสงสัย

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ไทยชนะ ตอบทุกคำถามที่ผู้ประกอบการและลูกค้าสงสัย | Thaiger
ภาพโดย Andreas Lischka จาก Pixabay

ไทยชนะ ตอบทุกคำถามที่ผู้ประกอบการและลูกค้าสงสัย

ไทยชนะ – ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2563 โฆษก ศบค. เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ www.ไทยชนะ.com ว่า เป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ที่แบ่งการใช้งานเป็นผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม และลูกค้าใช้บริการ ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จะช่วยลดภาระการจดบันทึกผู้เข้าใช้บริการของผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม และเพื่อลดความแออัดภายในพื้นที่ รวมถึงผู้เข้าใช้บริการจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสถานที่ที่จะไปมีความหนาแน่นหรือไม่ ที่สำคัญ “ไทยชนะ” จะเป็นระบบที่เอื้ออำนวยความสะดวกในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ตัวอย่างเช่น หากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ ก็จะสามารถระบุบุคคลที่เข้าใช้บริการในสถานที่เดียวกันได้

ทั้งนี้ โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมหากผู้ประกอบกิจการ/กิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 1119 หากมีเหตุขัดข้องในการเข้าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม www.ไทยชนะ.com ถือว่าเป็นระบบใหม่ ได้รับการดูแลจากธนาคารกรุงไทย ที่มีความสามารถรองรับระบบการลงทะเบียนจำนวนมาก และที่สำคัญคือมีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ ฝากให้ทุกคนปรับตัวและทำความเข้าใจไปด้วยกัน

นอกจากนี้ ทางเว็บไซต์ ไทยชนะ.com ได้เผยแพร่คำถามที่พบบ่อย ทั้งส่วนของ กิจกรรม/กิจการ และ ผู้ใช้บริการไว้ดังนี้

กิจกรรม/กิจการ

ทำไมร้านค้าจึงต้องลงทะเบียน ร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนจะเปิดบริการได้หรือไม่

 • ผู้ใช้บริการจะมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของร้านค้าที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทำไมร้านค้า ห้างร้านต้องเข้ามาตรการนี้

 • เป็นการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า ซึ่งทำให้กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ สามารถกลับเข้าสู่การทำธุรกิจแบบปกติได้เร็วขึ้น

เบอร์มือถือ 1 เครื่อง สามารถลงทะเบียนได้กี่คน

 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 ร้านค้า/สาขา (1 ร้านค้า ต่อ 1 เบอร์ ต่อ 1 QR)

ถ้าร้านค้ามีหลายสาขา ต้องลงทะเบียนทุกสาขาหรือไม่ แล้วการประเมิน Rating ผลประเมินรวมหรือแยก

 • กรณีร้านค้ามีหลายสาขา ให้ตัวแทนเจ้าของกิจการที่ดูแลร้านเป็นผู้ลงทะเบียน และการประเมินแยกรายสาขาตาม QR ที่แสดงไว้ ณ สาขานั้นๆ

ใบรับรองการประเมินตามมาตรการมีหลักเกณฑ์การทบทวนคุณภาพอย่างไร

 • ผู้ที่มาใช้บริการร้านค้าจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพของกิจการผ่านแบบประเมินหลังการ check-out

ร้านค้าสามารถตรวจสอบมาตรฐานจาก Rating ของลูกค้าจากที่ไหน

 • กิจการสามารถตรวจสอบ Rating ได้จาก website ที่ใช้ลงทะเบียน (www.ไทยชนะ.com) โดยให้คลิ๊กปุ่ม “ค้นหาร้านค้า”

ขั้นตอนการลงทะเบียน

หากร้านค้าประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้หรือไม่

 • ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้สำเร็จ และจะไม่ได้ใบรับรองการประเมินตามมาตรการ เพื่อรับ QR CODE ให้ผู้ใช้บริการ Scan Check in/Check Out

ถ้ากิจการที่มีหลายสาขา และใช้ข้อมูลของผู้จัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ผ่านช่องทางไหน

 • สามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ website www.ไทยชนะ.com ที่ปุ่มจัดการข้อมูลร้านค้า

วิธีการกรอกพื้นที่การให้บริการที่สอบถามใน website ลงทะเบียนนั้น มีพื้นที่อะไรบ้าง

 • ระบุข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้บริการลูกค้า ไม่นับรวมบริเวณอื่นๆ เช่น พื้นที่จอดรถ

จำนวนผู้ใช้บริการสูงสุด นั้นนับอย่างไร และนับรวมพนักงานหรือไม่

 • จำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดนับเฉพาะจำนวนลูกค้า ผู้ใช้บริการ บนพื้นที่ให้บริการ ไม่รวมพนักงาน

ข้อควรระวังในการกรอกเลขบัตรประชาชนมีอะไรบ้าง

 • เลขบัตรประชาชน ต้องกรอกให้ครบทั้ง 13 หลัก, รหัสหลังบัตรฯ 2 หลักแรกต้องเป็นตัวอักษร และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข โดยต้องระบุ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

หากกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง QR Code จากระบบจะใช้งานได้หรือไม่

 • กรณีกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง QR Code จะสามารถใช้ได้แค่ 24 ชม. ท่านจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลใหม่ที่เมนู “จัดการข้อมูลร้านค้า” เพื่อให้ QR Code สามารถใช้ได้ตลอดไป

ข้อควรระวังในการกรอก ชื่อ-นามสกุลมีอะไรบ้าง

 • การกรอกข้อมูลไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น นาย/นาง/นางสาว และต้องสะกดให้ถูกต้องทั้งหมด และระมัดระวังในการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เช่น ตัวสะกด สระเอ กับสระแอ

ผู้ใช้บริการ

ประชาชนสามารถเช็คเรตติ้งของร้านค้าที่จะไปใช้บริการได้ Real Time หรือไม่

 • ประชาชนสามารถตรวจสอบ rating ได้จาก website www.ไทยชนะ.com โดยให้คลิ๊กปุ่ม “ค้นหาร้านค้า”

ถ้ากิจกรรม/กิจการ ไม่ให้ผู้เข้ารับบริการ check in – out ได้หรือไม่.

 • ไม่ควรกระทำ และสถานประกอบการควรให้ผู้มาใช้บริการ check in/check out ทุกคน เนื่องจาก หากกิจการไม่ปฏิบัติตามมาตรการแล้ว อาจเกิดกรณีที่มีผู้ติดเชื้อเข้ามาใช้บริการ สถานประกอบการจะได้ทราบทันทีและทำความสะอาดร้าน/สถานที่ ให้ถูกสุขอนามัย

ผู้เข้าใช้บริการ check in แต่ไม่ check out จะเกิดอะไรขึ้น

 • กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ จะมียอดสะสมของผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งอาจเกินกว่ากำหนด ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการหนาแน่นได้ ซึ่งนำไปสู่การไม่อนุญาตให้เปิดบริการได้

หากผู้ใช้บริการไม่มีเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ check in/check out สถานที่ให้บริการควรทำอย่างไร

 • กิจการจะต้องขอจดบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของผู้เข้าใช้บริการที่สถานประกอบการหากลูกค้าไม่มี smartphone

การบันทึกข้อมูล checkin-out ของผู้เข้าใช้บริการ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่

 • ข้อมูลที่ถูกเก็บของผู้เข้าใช้บริการจะเป็นข้อมูลแบบมีรหัส ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานและผู้ได้รับอนุญาติเท่านั้นถึงจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ อีกทั้งได้กำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลไว้เพียง 60 วัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยชนะ.com

ติดตามข่าวสารจาก Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

iQiyi ขึ้นแท่นแอป อันดับ1หมวดบันเทิง – สุดปัง ดูย้อนหลัง กระเช้าสีดา | Thaiger
ซีรี่ย์40 นาที ago

iQiyi ขึ้นแท่นแอป อันดับ1หมวดบันเทิง – สุดปัง ดูย้อนหลัง กระเช้าสีดา

เช็ค ‘ม33เรารักกันรอบ 2’ วันโอนเงิน 2000 บาท เยียวยาโควิดรอบ 3 | Thaiger
การเงิน1 ชั่วโมง ago

เช็ค ‘ม33เรารักกันรอบ 2’ วันโอนเงิน 2000 บาท เยียวยาโควิดรอบ 3

ดูบอลสด บาร์เซโลน่า พบ แอต.มาดริด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด บาร์เซโลน่า พบ แอต.มาดริด (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ เซาธ์แฮมป์ตัน (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ เซาธ์แฮมป์ตัน (ลิงก์ดูบอล)

ราคาทอง 8/5/64 ทองวันนี้เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 27,300 บาท | Thaiger
เศรษฐกิจ2 ชั่วโมง ago

ราคาทอง 8/5/64 ทองวันนี้เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 27,300 บาท

ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด แมนฯ ซิตี้ พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล)

โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,419 ราย ดับ 19 ศพ | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,419 ราย ดับ 19 ศพ

ยูฟ่า ลงโทษ ทีมดัง กรณีร่วม European Super League | Thaiger
ข่าวกีฬา3 ชั่วโมง ago

ยูฟ่า ลงโทษ ทีมดัง กรณีร่วม European Super League

ผลบอลเมื่อคืน เลสเตอร์ ซิตี้ 2-4 นิวคาสเซิ่ล (คลิป) | Thaiger
ฟุตบอล3 ชั่วโมง ago

ผลบอลเมื่อคืน เลสเตอร์ ซิตี้ 2-4 นิวคาสเซิ่ล (คลิป)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 8 พค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา4 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 8 พค.64

Ubisoft เปิดตัวเกมส์ The Division: Heartland | Thaiger
เกมส์18 ชั่วโมง ago

Ubisoft เปิดตัวเกมส์ The Division: Heartland

เผยแล้ว เราชนะรอบใหม่ 2000 ได้วันไหน เงินเข้างวดแรก 20 พ.ค. | Thaiger
การเงิน18 ชั่วโมง ago

เผยแล้ว เราชนะรอบใหม่ 2000 ได้วันไหน เงินเข้างวดแรก 20 พ.ค.

สรุปผลการตรวจสอบ คลัสเตอร์คลองเตย : 7/5/2564 | Thaiger
ข่าวกรุงเทพ19 ชั่วโมง ago

สรุปผลการตรวจสอบ คลัสเตอร์คลองเตย : 7/5/2564

คิง ก่อนบ่าย ฟาดรัฐบาล ทำงานล่าช้าแต่วิจารณ์​ไม่ได้ | Thaiger
ข่าวดารา19 ชั่วโมง ago

คิง ก่อนบ่าย ฟาดรัฐบาล ทำงานล่าช้าแต่วิจารณ์​ไม่ได้

ศาลชลบุรีอนุญาต ประกันตัว ‘ตี้พะเยา’ กรณีปราศรัย ม็อบ6ธันวา | Thaiger
ข่าว19 ชั่วโมง ago

ศาลชลบุรีอนุญาต ประกันตัว ‘ตี้พะเยา’ กรณีปราศรัย ม็อบ6ธันวา

หวยฮานอย 7 5 64 ตรวจหวยฮานอย 7 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย21 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 7 5 64 ตรวจหวยฮานอย 7 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 6 5 64 ตรวจหวยฮานอย 6 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 6 5 64 ตรวจหวยฮานอย 6 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 5 5 64 ตรวจหวยฮานอย 5 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 5 5 64 ตรวจหวยฮานอย 5 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 4 5 64 ตรวจหวยฮานอย 4 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 4 5 64 ตรวจหวยฮานอย 4 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 5 64 ตรวจหวยฮานอย 3 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 3 5 64 ตรวจหวยฮานอย 3 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 5 64 ตรวจหวยฮานอย 2 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 2 5 64 ตรวจหวยฮานอย 2 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 4 64 ตรวจหวยฮานอย 30 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 30 4 64 ตรวจหวยฮานอย 30 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 4 64 ตรวจหวยฮานอย 29 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 29 4 64 ตรวจหวยฮานอย 29 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 4 64 ตรวจหวยฮานอย 28 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 28 4 64 ตรวจหวยฮานอย 28 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 27 4 64 ตรวจหวยฮานอย 27 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 27 4 64 ตรวจหวยฮานอย 27 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 4 64 ตรวจหวยฮานอย 26 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 26 4 64 ตรวจหวยฮานอย 26 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 25 4 64 ตรวจหวยฮานอย 25 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 25 4 64 ตรวจหวยฮานอย 25 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 24 4 64 ตรวจหวยฮานอย 24 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 24 4 64 ตรวจหวยฮานอย 24 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 23 4 64 ตรวจหวยฮานอย 23 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 23 4 64 ตรวจหวยฮานอย 23 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 22 4 64 ตรวจหวยฮานอย 22 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 22 4 64 ตรวจหวยฮานอย 22 เม.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

Trending