ข่าวภูมิภาค

คนถูกหวยต้องรู้ ขั้นตอนละเอียดยิบ วิธีจองคิวขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล

คนถูกหวยต้องรู้ ขั้นตอนละเอียดยิบ วิธีจองคิวขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล

จองคิวขึ้นรางวัลกองสลาก – ประกาศผลออกมาแล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 63 สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 และเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า เพื่อป้องกันการแออัดของจำนวนคนที่มาขึ้นรางวัล ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงกำหนดให้ผู้ถูกรางวัล จองคิวผ่าน www.glo.or.th โดยสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

1.เข้าไปเว็บไซต์ www.glo.or.th

2. ด้านบน คลิก “ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์”

3. คลิก “ระบบจองคิวออนไลน์ (จ่ายเงินรางวัล) สำหรับผู้ขอรับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรงช่องขวาบน

4. ข้อมูลที่ต้องมี คือชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน จำนวนสลากที่ขึ้นรางวัล

สำหรับไม่สะดวกไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถไปขึ้นเงินได้ที่ ธกส.“ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น โดย ธ.ก.ส. คิดค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัล แต่ละรางวัล และค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล โดยผู้ถูกรางวัล เพียงนำสลากที่ถูกรางวัล พร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือกรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ประกอบการขอขึ้นเงินรางวัล ก็รับเงินได้ทันที ณ ธ.ก.ส. สาขา 1,272 สาขาทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ ธ.ก.ส. Call Center 02 555 0555”

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button