สุขภาพและการแพทย์

เยียวยาเกษตรกร.com ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนลงทะเบียน

เยียวยาเกษตรกร.com ต้องเตรียมอะไรบ้างก่อนลงทะเบียน

เยียวยาเกษตรกร – จากกรณี รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครัวเรือนละ 15,000 บาท (แบ่งจ่าย 5,000 บาท 3 เดือน) จำนวน 10 ล้านราย โดยจะเริ่มทะยอยโอนเข้าบัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไปนั้น

สำหรับเกษตรกรที่กังวลว่าถ้าไม่ได้เปิดบัญชีกับธนาคาร ธ.ก.ส. ไว้จะทำอย่างไร ทางหน่วยงานได้เตรียมแก้ปัญหาเรื่องนี้ไว้แล้วด้วยการเปิดเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com

วิธีรับเงินเยียวยาเกษตรกร ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com สำหรับเกษตรกรไม่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.

ใครไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. แต่มีธนาคารอื่น >> เข้าไปกรอกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com เริ่มใช้งาน 7 พ.ค. 63 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
3. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ปุ่มเขียว สำหรับเกษตรแจ้งช่องทางการรับเงินโอน ใช้ข้อมูล 3 ข้อข้างต้น

ปุ่มเหลือง ตรวจสอบผลการโอนเงิน

หมายเหตุ : เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางสำหรับตรวจสอบ รายชื่อและข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อรับแจ้งช่องทางในการโอนเงินเท่านั้น ยังไม่ได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการให้ความช่วยเหลืออื่นของรัฐเช่น จากการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระ (เราไม่ทิ้งกัน) ข้าราชการบำนาญ ประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ

วิธีกดเงินเยียวยาเกษตรกร

  • ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.
  • ใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ได้ทุกตู้ธนาคาร (ไม่มีบัญชีธ.ก.ส. ทำตามวิธีข้างบน)
  • ใช้มือถือที่มีแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส.A-Mobile ถอนเงินที่ตู้ ATTM ของ ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ได้

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button