สุขภาพและการแพทย์

โฆษก ศบค. ย้ำรอมติผ่อนปรนมาตรการจากคณะรัฐมนตรี

มุกศบค. ย้ำรอมติผ่อนปรนมาตรการจากคณะรัฐมนตรี

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน เวลา 12.30 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนผ่านโซเซียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด-19 และสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โฆษก ศบค. ชี้แจงหลังการประชุม ศบค. เพื่อป้องกันความสับสนในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง กรณีมติการเลื่อนวันหยุดในเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไป ได้แก่ วันแรงงานแห่งชาติ วันฉัตรมงคล วันวิสาขบูชา และวันพืชมงคล เป็นเพียงข้อเสนอจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยที่ประชุมได้ยึดหลักการทางสาธารณสุข เนื่องจากหากมีวันหยุดก็จะก่อให้เกิดการเดินทางของคนจำนวนมาก สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้จะต้องรอการหารือจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (28 เม.ย. 63)

กรณีการผ่อนปรนมาตรการ จากการแบ่งกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีขาว สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลว่าเตรียมผ่อนปรนมาตรการเตรียมเปิดห้างสรรพสินค้า ร้านตัดผม ร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านอาหารที่ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ และจะมีผลในวันที่ 4 พ.ค. 63 โฆษก ศบค. ยืนยันว่าในขณะนี้ยังไม่มีการลงมติถึงรายละเอียดเรื่องนี้ เพราะจำเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้ข้อมูล สถิติ ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ที่สำคัญคือยังไม่มีการระบุวันที่ชัดเจนในการผ่อนปรนมาตรการ หากจะมีการผ่อนปรนนั้นจะต้องผ่อนปรนพร้อมกันทั้งประเทศ รวมทั้งยังต้องผ่านการหารือจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน

งดดราม่า น้องฉัตร ขอเล่าถึง นัทนิสา ที่รู้จัก | News by The Thaiger

นอกจากนี้ โฆษก ศบค. ได้กล่าวถึงการประชุมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีการหารือกับหลาย ๆ ภาคส่วนด้วยกัน เช่น ภาครัฐ มีผู้เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาจากกรมควบคุมโรค ภาคประชาสังคม ได้แก่ เครือข่าย Thai Safe เครือข่าย NGO สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาควิชาการ ได้แก่ Thailand Development Research Institute (TDRI) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้าและเครือข่าย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย รวมทั้งยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ร่วมกันพิจารณาทุกมิติเพื่อจัดเตรียมมาตรการในช่วง 1 เดือนหลังจากนี้ ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ทางภาครัฐยินดีรับฟังเสมอ

จากคำถามของสื่อมวลชน กรณีกลุ่มผู้ประกอบการขายสุราขอให้ผ่อนปรนมาตรการ และมีการเยียวยาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยเสนอให้ผ่อนปรนการขายสุราแบบเดลิเวอรีในช่วงเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. หรือมีการผ่อนปรนให้สามารถซื้อกลับบ้านได้ โฆษก ศบค. ได้กล่าวว่ายังไม่มีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม ศบค. โดยให้รอรับฟังข้อมูลจากคณะที่ปรึกษาในด้านนี้

โฆษก ศบค. กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพศหญิง อายุ 97 ปีที่จังหวัดภูเก็ต และรักษาหายแล้ว ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีอายุมากที่สุดและรักษาได้ ในส่วนของปัจจัยที่สามารถรักษาให้หายได้นั้น จำเป็นต้องดูข้อมูลการวิเคราะห์ของกองระบาดวิทยาและกรมควบคุมโรค ซึ่งจะนำมารายงานให้ทราบในภายหลัง

ในตอนท้าย โฆษก ศบค. ได้ย้ำถึงความสำคัญในการสื่อสารข้อมูลถึงพี่น้องประชาชน โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลในด้านที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม หรืออื่น ๆ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข เยียวยา ให้ประชาชนทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button