สุขภาพและการแพทย์

เปิดตัวเลขผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน COVID-19 รวม 10 วันกว่า 9 พันคดี

เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม เผยยอดผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ช่วงโควิด-19 ระบาด สงกรานต์วันแรก 1,553 คน รวม 10 วันกว่า 9 พันคดี

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลสถิติคดีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ

ซึ่งศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้รวบรวมสถิติคดีดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ภายหลังรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. โดยไม่มีความจำเป็น และได้มีการผ่อนปรนข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเคอร์ฟิวสำหรับบางอาชีพเพิ่มเติมตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) ซึ่งมีผลคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา

โดยมีการพบว่าในวันที่ 13 เม.ย.ซึ่งเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ มีจำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาล ดังนี้

กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง

  • 1. จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา ทั้งหมด 1,320 คดี
  • 2.จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ ทั้งหมด 1,211 คดี (คิดเป็นร้อยละ 91.74)
  • 3.ข้อหาที่มีการกระทำความผิด
    • 3.1) พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จำนวน 1,553 คน (สัญชาติไทย 1,469 คน / สัญชาติอื่น 84 คน)
    • 3.2) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 39 คน (สัญชาติไทย 38 คน / สัญชาติอื่น 1 คน)

ภาพรวมสถิติคดีสะสมตั้งแต่วันที่ 3 – 13 เมษายน 2563 มีดังนี้

กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง

  • 1. จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา ทั้งหมด 9,007 คดี
  • 2. จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ ทั้งหมด 8,515 คดี (คิดเป็นร้อยละ 94.54)

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นเทศกาลสงกรานต์ แต่ในปีนี้รัฐบาลประกาศให้งดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ยังพบว่ามีผู้กระทำผิดรวมกลุ่มดื่มสุราและเล่นน้ำสงกรานต์อยู่

นอกจากนี้ ยังมีผู้อาศัยช่วงเวลาเคอร์ฟิวก่อเหตุลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จึงอยากฝากความห่วงใยและขอความร่วมมือประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ที่มา: dailynews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button