ข่าวภูมิภาค

ขอคืนเงินประกันน้ำประปา เริ่ม 15 เมษายน วิธีลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ

ขอคืนเงินประกันน้ำประปา เริ่ม 15 เมษายน วิธีลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ

PWA.co.th คืนเงินประกันน้ำประปา – การประปาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ออกมาตราช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมาตราการของการประปาที่ออกมามีดังนี้

มาตรการที่ 1 ลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่รอบบิลเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

มาตรการที่ 2 ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทโรงแรมและกิจการให้เช่า พักอาศัย (สถานบริการและที่พัก ประเภทรหัส/ผู้ใช้น้ำ 33) โดยไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน ของแต่ละรอบบิลในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ำ และผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงาน กปภ. สาขาในพื้นที่ได้เลย

มาตรการที่ 3 คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ทั้งนี้ ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถยื่นขอสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางที่กำหนดให้

มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำ

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปา ได้ด้วยตนเองตามช่องทางดังนี้

1.เว็บไซต์ www.PWA.co.th

2.แอปพลิเคชั่น PWA 1662

3.Line @PWAThailand

วิธีขอรับสิทธิ์คือ

1.กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ : ชื่อ นามสกุล / หมายเลขผู้ใช้น้ำ / หมายเลขบัตรประชาชน

2.ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

3.รอ SMS ตอบกลับแจ้งผล

4.รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

กำหนดเวลาคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค

15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป – ผู้ใช้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์และขอคืนเงินประกันตามช่องทางข้างต้น

5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป – การประปาส่วนภูมิภาค จะคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำ ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (เฉพาะบัญชีที่ผูกกับบัตรประชาชน) / ผ่านบัญชีธนาคาร / เคาต์เตอร์เซอร์วิส

ตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน – ในกรณีผู้ใช้น้ำมีปัญหาจากการตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่สาขาที่ลูกค้าใช้บริการ ( งดเดินทางไปยังสาขา เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดโควิด-19)

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

 

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button