สุขภาพและการแพทย์

รถม้าต้านไม่ไหว ! ลำปาง พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 แล้วมากกว่า 1 ราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง พร้อมด้วยนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง ได้เรียกประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลําปาง ซึ่งประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง และส่วนที่ เกี่ยวข้องเป็นการด่วน หลังจากพบผู้ ติดเชื้อโควิด-19 ใน พื้นที่บ้านดง หมู่ที่ 7 ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จังหวัดลําปางแล้วอย่างน้อย 1 คน

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวในที่ประชุมว่านขณะนี้ได้มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลําปางแล้ว ซึ่งอาจจะมีมากกว่า 1 คน ใน ครอบครัวเดียวกัน วันนี้จําเป็นต้องมีการเรียกประชุมด่วนเพราะหากล่าช้าอาจไม่ทันการ โดยต้องมีการพูดคุยกัน โดยเฉพาะเรื่องของการ คัดกรองต่าง ๆ

รวมถึงมาตรการที่อาจจะต้องมีเพิ่มเติมมากขึ้นหลังที่ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดลําปางได้มีการออกประกาศของจังหวัด ร่วมกับ การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปแล้ว แต่ยังมีการเสนอแนะให้มีการปรับการดําเนินงานในหลายเรื่องหลายประเด็น ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จแล้วก็จะมี การแถลงข่าวให้กับประชาชนชาวจังหวัดลําปางได้ทราบอีกครั้ง

ล่าสุดทางศาลแขวงจังหวัดลําปาง ได้มีคําพิพากษาให้ผู้ที่เข้าข่ายความเสี่ยงจากโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ที่ไม่ ยอมปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังคือไม่ยอมกักตัวเองอยู่ในบ้านเป็นเวลา 14 วัน ให้กักขัง ณ สถานที่กักขังกลางเป็นเวลา 15 วันแทน ค่าปรับ 7,500 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button