สุขภาพและการแพทย์

สวมหน้ากากด้วย ! สมุทรปราการ สั่งร้านสะดวกเปิด-ปิดเป็นเวลา เริ่มวันนี้-30 เมษายน

ชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยสืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระบุว่า

1. ปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้เพิ่มมาตรการช่วงเวลาเปิด โดยจัดให้มีระยะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. ตลาดนัด ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

3. ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

4. ให้ทุกวัดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการโดยเคร่งครัด

โดยมาตรการดังกล่าวนั้น ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ซึ่งนอกจาก จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้มีการประกาศ มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่อ จังหวัดข้างใกล้เคียงอย่าง นนทบุรี ก็เพิ่งมีการประกาศปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. ด้วยเช่นกัน

ที่มา: thestandard

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button