สุขภาพและการแพทย์

คณะทันตแพทย์ จุฬาประกาศ อาจารย์พิเศษติดโควิด-19

คณะทันตแพทย์ จุฬาประกาศ อาจารย์พิเศษติดโควิด-19

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกประกาศ เรื่อง พบอาจารย์พิเศษติด COVID-19 ความว่า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับแจ้งว่ามีอาจารย์พิเศษของคณะ ติดโรคโควิด-19 โดยได้รับข้อมูลว่ามีไข้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และได้เดินทางเข้ามายังคณะเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว คณะได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้ออย่างเคร่งครีด

1.แจ้งประธานคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทันที และทำการเก็บข้อมูลผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย สถานที่ที่ไปในคณะ และการเข้ามาที่คณะในช่วง 14 วัน ก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2563 เมื่อนับถอยหลังไป 14 วัน จากวันที่เริ่มมีไข้พบว่าอาจารย์พิเศษท่านนี้ ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่คณะ นัวนที่ 6 และ 13 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.

2.แจ้งผู้ที่มีการสัมผัสหรือติดต่อโดยตรงกับอาจารย์พิเศษท่านนี้ในวันที่ 6 มีนาคม และวันที่ 13 มีนาคม และวันที่ 20 มีนาคม 2563 ทันที ซึ่งได้แก่กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของคณะจำนวน 11 ราย โดยให้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วน และนัดตรวจเชื้อในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาใน 3 วันดังกล่าวจำนวน 13 ราย โดยได้แจ้งให้ทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน พร้อมกับนัดวันตรวจเชื้อในขั้นถัดไป

3.ดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของคณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคในวันที่ 29 มีนาคม 2563

https://www.facebook.com/Dentistrychula/posts/3106614612723811

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button