สุขภาพและการแพทย์

คุณหญิงสุดารัตน์เร่งนายกตัดสินใจ สยบ COVID 21 วัน ‘ทำเลยค่ะ จะมัวรออะไรกันอยู่’

คุณหญิงสุดารัตน์เร่งนายกตัดสินใจ สยบ COVID 21 วัน ‘ทำเลยค่ะ จะมัวรออะไรกันอยู่’

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงกรณีสถานการณ์และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า

“เรียกร้องนายกเร่งตัดสินใจ ยกระดับการควบคุมการระบาด ตาม “ยุทธการณ์ สยบ COVID 21 วัน”
ที่ดิฉันได้เสนอไป เมื่อ 17 มีนาคม

เพื่อ ”สยบ”การระบาดภายใน 21 วัน
ทำเลยค่ะ จะมัวรออะไรกันอยู่ !!

“จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว”

หัวใจของการควบคุมการระบาดคือ

1. ”ปิด” ไม่ให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด

2. “เปิด” ปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ
X-Ray ปูพรมทั้งประเทศ
เพื่อนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าระบบให้มากที่สุดและเร็วที่สุด

สำหรับรายละเอียดของข้อเสนอมีดังนี้

1. “ปิด” ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าประเทศอย่างเด็ดขาด
โดยขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดให้นายกรัฐมนตรีเลือก 2 มาตรการ คือ

A. ประกาศปิดประเทศ ไม่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศ

หรือ

B. ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องถูกกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน โดยรัฐบาลเช่าโรงแรมเป็นสถานที่กักกันตัว มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ใครฝ่าฝืนมีโทษ

2. “เปิด” ปฏิบัติการค้นหาผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วประเทศ ให้เสร็จภายใน 21 วัน เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุด

โดยปูพรมเอกซเรย์ทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ที่มีอาการป่วยมีไข้ ไอ เข้า #ตรวจเชื้อ Covid19 ฟรี ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ โดยใช้กลไกของสาธารณสุขที่มีทั้งโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. อยู่ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกของมหาดไทยช่วยสนับสนุน กรุงเทพฯ ใช้ กทม. เข้ามาช่วย X-RAY ปูพรมทั้งประเทศ 3 รอบให้เสร็จภายใน 21 วัน

เพราะหัวใจสำคัญของการควบคุมการระบาดในประเทศ คือการค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด เมื่อเปิดปฏิบัติการนี้แล้ว พบผู้ติดเชื้อมากขึ้นในเวลารวดเร็ว และนำมาเข้าระบบรักษาและควบคุมโรค แปลว่า ประชาชนภายนอกจะปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น

3.รัฐบาลต้องเร่งเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับผู้ป่วยที่จะเพิ่มมากขึ้น และผู้ที่ต้องกักตัวตาม พ.ร.บ.โรคระบาด ซึ่งดิฉันแนะนำให้รัฐเช่าโรงแรมที่อยู่ชานเมือง รวมทั้งต้องเร่งเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ
เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้พร้อมเพรียง

รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณให้ทุกโรงพยาบาล เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองของบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็น “นักรบ Covid-19 ด่านหน้า” ให้พร้อมเพรียง อย่าให้ขาดแคลนอย่างหน้ากากอนามัยอีก

และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ซึ่งถือเป็น “นักรบ Covid-19 ด่านหน้า” รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยความเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคน

ปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งหมดนี้ เพื่อสยบการระบาดให้เราควบคุมได้ภายใน 21 วัน

#ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ

รอช้าไม่ได้อีกแล้ว ต้องลงมือทำเพื่อประชาชนโดยด่วน ขณะนี้ประชาชนสับสน ไม่มั่นใจในความไม่ปลอดภัยของตนเอง วิตกทั้งเรื่อง Covid-19
วิตกทั้งเรื่องรายได้ที่เหือดหาย

“จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว”

จึงจะเป็น “ชัยชนะ” ที่แท้จริงของคนไทย และประเทศไทย

#Endgame #Covid19”

 

https://www.facebook.com/sudaratofficial/photos/a.484034281675370/2797597410319034/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAvC39nPNQpZ0mQTMCWrRc7qu9fufjJnvt_eO7dIY-oT6EC4t3PFDrVInSM2Z9LpQur35q8agPgkgozd-uTlce63M9_yTgjOzV537HERU6-uT4E6BVsoaX2evLBlw0DCyEMcOKGe5hJePDw2ydc3a_nubOVvEOKK7Mv0EPVIVq8FB5ubeUId3dbd3tml9_o9GTddWGlFlouJqEKG3IGNAAPXjFclZpkaHD_dHv-hHyVKeESFTFN6QeNAXO-zIB4Im3GHie1azIbjHIq7tQMl9tsPXxHQGI2gCWwobyH3AgaWFTYD89HiLC1tQ55djA_N1CSf4WJf8Ti1t6eDMhq0e_97w&__tn__=-R

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button