ข่าว

ไขข้อสงสัย อาการแบบไหนเข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี

ไขข้อสงสัย อาการแบบไหนเข้าเกณฑ์ตรวจหาโควิด-19 ฟรี

โควิด-19 : ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้วันที่ 19 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 60 ราย ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม 272 ราย ประชาชนหลายภาคส่วนต่างกังวลว่าตัวเองจะมีเชื้อหรือไม่ แต่ด้วยค่าตรวจที่มีค่าใช้จ่ายทำให้หลายคนไม่กล้าเสี่ยงไปตรวจ

แต่วันนี้ทางรัฐบาลออกมายืนยันแล้วว่า ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ มีสิทธิ์ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี โดยเกณฑ์ที่ว่า มีดังนี้

  • 1.มีไข้ 37.5 °C ขึ้นไป พร้อมมีอาการ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ
  • 2. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ อาทิ เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ / พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง /ประกอบอาชีพที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตโรคติดต่อ / พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง / สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ / ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ

ลองทำเลย ! แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก่อนไปโรงพยาบาลโดย รพ.ราชวิถี

ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้สถานที่ใดบ้าง

1.คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
3. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.รพ.ราชวิถี
5. สถาบันบำราศนราดูร
6. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
7. รพ.บำรุงราษฎร์
8. คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. รพ.มหาราชนครราชสีมา
10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
11. รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. ศูนย์วิจัยมาลาเรียโซโคล ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
13. รพ.ลำปาง
14. รพ.สวรรค์ประชารักษ์
15. บริษัท ไบโอ โมเลกุลาร์ แลบบอราทอรีส์ (ประเทศไทย)
16.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายไทย)
17.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐอเมริกา)
18. สำนักป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
19. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
20. รพ.นครปฐม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button