สุขภาพและการแพทย์

ใครปิดประเทศ-ใครยกเลิกวีซ่า ! ส่องมาตราการป้องกัน COVID-19 ของแต่ละประเทศ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) กระจายออกไปอย่างแพร่หลายทั่วโลกในเวลานี้ ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศ ก็มีมาตรการป้องกันเจ้าตัวไวรัสดังกล่าว แตกต่างกันไป

โดยอย่างล่าสุดของไทย ก็ได้มีการสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด COVID-19 ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม รวมถึงเริ่มมีการบิ๊กคลีนนิ่งตามพื้นที่ต่าง ๆ ใน กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

เราลองไปส่องมาตราการป้องกัน COVID-19 ของแต่ละประเทศ ว่าเขาทำอย่างไรบ้าง

 • มาเลเซีย
  ห้ามเข้าออกประเทศ 2 สัปดาห์
 • บรูไน
  ห้ามออกนอกประเทศ
 • แคนาดา
  ปิดพรมแดน ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ ยกเว้นคนอเมริกัน
 • รัสเซีย
  ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ รวมทั้งปิดโรงเรียน และสั่งยกเลิกทุกกิจกรรม
 • อิตาลี
  ปิดพรมแดน ห้ามประชาชนออกจากเมือง และห้ามจัดกิจกรรมสาธารณะ หรือชุมนุม

 • สเปน
  ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน พร้อมสั่งปิดร้านค้า ยกเว้นร้านอาหาร
 • ฝรั่งเศส
  ปิดพรมแดนอียู 30 วัน ห้ามออกจากบ้าน 15 วัน พร้อมสั่งยกเลิกจัดกิจกรรมในที่สาธารณะ
 • เดนมาร์ก
  ควบคุมการผ่านแดน 30 วัน และห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ
 • โปแลนด์
  ปิดชายแดน 10 วัน ห้ามชาวจีนเข้าประเทศ และให้พลเมืองกักตัว 14 วัน
 • สาธารณรัฐเช็ก
  ห้ามออกนอกประเทศ ยกเว้นนักท่องเที่ยว และหากกลับมาจาก 15 ประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวเอง พร้อมระงับวีซ่าเชงเก้นชั่วคราว
 • สโลวาเกีย
  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
 • นอร์เวย์
  ห้ามเข้าออกนอกประเทศ 2 สัปดาห์ สั่งปิดสถานศึกษา งดกิจกรรมกลางแจ้ง และร้านอาหาร ต้องกันให้คนห่างกันเกิน 1 เมตร
 • สวิตเซอร์แลนด์
  สั่งปิดโรงเรียนถึงสิ้นเดือนเมษายน
 • ลิทัวเนีย
  เมืองวิลนีอุส สั่งปิดสถานศึกษา สถานบันเทิง โรงภาพยนตร์ สโมสรกีฬา
 • อินเดีย
  ห้ามชาวต่างชาติเข้าประเทศ และระงับวีซ่าท่องเที่ยว

 • เนปาล
  ยกเลิกการปืนเขา จนถึง 30 เมษายน
 • ฟิลิปปินส์
  ประกาศเคอร์ฟิวที่กรุงมะนิลา
 • เวียดนาม
  นักเดินทางที่มีสัญชาติในอาเซียน หรือ เคยเดินทางผ่านอาเซียน ใน 14 วันที่ผ่านมา ต้องถูกเข้าสถานดูแลและกักกันของรัฐ เป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางเข้าประเทศเวียดนาม
 • อินโดนีเซีย
  ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าทุกประเทศทั่วโลก
 • ไต้หวัน
  เตรียมยกเลิกฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวไทย

ที่มา: MSN

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button