สุขภาพและการแพทย์

ลองทำเลย ! แบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ก่อนไปโรงพยาบาลโดย รพ.ราชวิถี

แบบประเมินนี้ เป็นความร่วมมือของกรมการแพทยั กระทรวงสาธารณสุข กับโรงพยาบาลราชวิถี จัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์การดูแลตัวเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาล โดยไม่จำเป็นสำหรับประชาชนทั่วไป โดยรองรับทั้งหมด 4 ภาษา คือ ไทย จีน อังกฤษ และญี่ปุ่น

สำหรับคำถามจะถามประเด็นในชวง 14 วันก่อนป่วย ว่ามีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ถามถึงประวัติการเดินทาง การสัมผัสกับผู้ป่วยจนไปถึงอาการป่วย เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ จะมีคำแนะนำในการดูแลเบื้องตัน หากมีโอกาสติดเชื้อ จะแนะนำให้กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ทำให้จำเป็นอย่างมากที่จะต้องตอบคำถามตามความเป็นจริง

แบบประเมินเบื้องต้นนี้ เป็นการตอบคำถามง่ายๆ ไม่กี่ข้อ เพื่อประเมินตนเองว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ? และหากไม่ จะได้ไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น เพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลย ว่าจะมีคนที่ติดเชื้อไวรัส COVID-
19 เดินทางมาโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่า

สามารถทำแบบประเมินได้ที่ลิงก์นี้ >>> rajavithi.emergencymed.net/corona/

ที่มา: Rajavithi

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button