ข่าวกีฬา

เงียบเหงากันไป ! อสมท. งดจัดรายการวิทยุชั่วคราว หลังผู้จัด FM99 ติดเชื้อ COVID-19

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ส่วนงาน สถานีวิทยุ F.M. 99 ออกเอกสารเรื่อง พักการออกอากาศรายการปกติเป็นการชั่วคราว เนื้อหาดังนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์มีผู้จัดรายการของสถานีวิทยุ FM 99 MHZ ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19)

ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของสถานีตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการติตเชื้อโรคอุบัติใหม่ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้า

ทางสถานีมีความจำเป็น ต้องหยุดพักการออกอากาศรายการปกติ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ในเวลา 19.00 น.เป็นตันไป และจะกลับมาออกอากาศตามปกติในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.จึงเรียนมาเพื่อทราบ

https://www.facebook.com/783295365059923/posts/2964114360311335/

“บมจ. อสมท ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้มข้น หลังจากพบนักจัดรายการวิทยุซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ติดเชื้อ COVID-19″ จาก ฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ อสมท

ที่มา: MCOT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button