สุขภาพและการแพทย์

จุฬาฯ ประกาศพบผปค.ติดโควิด-19 สั่งอ.สอนออนไลน์แทน

จุฬาฯ ประกาศพบผปค.ติดโควิด-19 สั่งอ.สอนออนไลน์แทน

วันนี้ (16 มีนาคม) เวลา 10:20 น. ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาประกาศชี้แจงเรื่อง ผู้ปกครองของนิสิตคณะวิศวฯ ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีรายละเอียดดังนี้

1.เนื่องจากมีผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) โดยได้รับการยืนยันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563

2. นิสิตคนดังกล่าวไม่ได้อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง แต่ได้มีการพบปะกันในวันที่ 8 มีนาคม 2563

3. นิสิตได้มีการไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อตรวจคัดกรองตามขั้นตอนแล้ว ผลการตรวจเอกซเรย์ปอดไม่เข้าข่ายผู้ติดเชื้อ แต่แพทย์แนะนำให้กักตัวเพื่อดูอาการต่ออีก 7 วัน (เนื่องจากนับจากวันที่ได้พบกับผู้ปกครองผ่านมา 7 วันแล้ว)

4. โดยนิสิตได้เข้าเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

5. คณะฯ อยู่ระหว่างการแจ้งเตือนผู้ที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับนิสิตท่านนี้

ก่อนหน้าในวันเดียวกัน ทางด้านมหาวิทยาลัยก็ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ ๓) มีเนื้อหาว่า

ด้วยปรากฏว่าบัดนี้เชื้อโรค COVID-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรค ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีที่มี ปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่ เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใด จักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

P. Wanutch

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button