ข่าวภูมิภาค

สมาคมร้านขายยา แถลงไม่ได้หน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในแม้แต่ชิ้นเดียว

สมาคมร้านขายยา แถลงไม่ได้หน้ากากอนามัยจากกรมการค้าภายในแม้แต่ชิ้นเดียว

ไวรัสโคโรน่า – วานนี้สมาคมร้านขายยา ได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นหน้ากากอนามัยว่า ” สมาคมร้านขายยา ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า จนถึงขณะนี้ ทางสมาคมฯ ยังไม่เคยได้รับ หน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายในเลยแม้แต่ชิ้นเดียว

สมาคมร้านขายยา ขอเรียกร้อง ให้กรมการค้าภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัย ให้แก่ทางสมาคมฯ ตามที่ปรากฎเป็นข่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง”

“ตามที่มีข่าวปรากฎทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ว่ากรมการค้าภายในได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่สมาคมร้านขายยา วันละ 2.5 หมื่นชิ้นเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่ต้องการนั้น

สมาคมร้านขายยาของแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า จนถึงขณะนี้ทางสมาคมร้านขายยา ไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัยเลยแม้แต่น้อย

ฉะนั้น เื่พอความยุติธรรม ตลอดจนลดแรงกดดัน และเพื่อให้สมาคมร้านขายยาที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ช่วยลดช่องว่าง ช่วงแบ่งเบาภาระทางราชการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19

สมาคมร้านขายยาขอเรียกร้องกรมการค้าภายในและมีผู้มส่วนกี่ข้อ ได้ดำเนินการตามที่รากฎในข่วด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

https://www.facebook.com/pharmaciesthai/photos/a.595764627104315/3355943034419780/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAQHT3h0Z2ssk7ZcaBwoBEE7WjgI87V3528pZloAFFmJ–UHQ25572Cmr_S2Fotxryks7V-okoQjQ7El0udXCjdlaPU68EqNpB9YYg4eKLFeHa1-vc_NUgtkjwmJAk1awPnkOuSazS_jD-F_cd7L_MrbMQhoxnSvLp-a2Jx6-cLBMa9-NIqgSwxHJOoWRaqI-0gTS3Kq1YeTrQtTpJB99o93ZCnFJCvSj2ObvlWWwbxBdAr4gcPYqOTS7Vq7nlpaKn92uryAWzx8gLYiFcv9MQE1WDik49BTQYVt27iIAnvwM0KcumJqlo2dQSzqVR6WJLvgwGHQkphoQBMqxMoTE7bvw&__tn__=H-R

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button