Connect with us
image

ข่าวทั่วไทย

จุรินทร์ สั่งรวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดมาส่วนกลาง ค่อยแจกจ่ายโรงพยาบาล-ร้านธงฟ้า

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

จุรินทร์ สั่งรวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดมาส่วนกลาง ค่อยแจกจ่ายโรงพยาบาล-ร้านธงฟ้า | Thaiger

จุรินทร์ เด็ดขาด! จัดหน้ากากอนามัยบริหารรวมศูนย์ ส่งสธ.กระจาย โรงพยาบาลวันละ 7 แสนชิ้น ที่เหลือ วันละ 5 แสนชิ้นกระจายสู่ร้านธงฟ้า สนามบิน สายการบิน ให้ถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.00 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร) กล่าวว่า วานนี้ (4มีนาคม2563) กรรมการเชิญผู้แทนของโรงงานหน้ากากอนามัย

และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามาหารือด้วย และได้ข้อสรุปดังนี้ คือ ภาพรวมของการผลิตหน้ากากอนามัยในประเทศ โดยหน้ากากที่เป็นที่ต้องการอยู่ขณะนี้คือหน้ากากสีเขียว มีโรงงานที่ผลิตได้ 11 โรง มีกำลังการผลิตเดือนละ 36 ล้านชิ้น หรือ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันกรมการค้าภายใน ได้แบ่งหน้ากาก 600,000 ชิ้น จากโรงงานผู้ผลิตมาบริหารจัดการร่วมกัน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นกระจายออกตลาดโดยโรงงานผู้ผลิตเอง ซึ่งอาจจะทำให้ราคาแตกต่างกันในตลาด

” แต่ว่านับจากนี้ไปหน้ากากที่ผลิตได้จากโรงงานทั้งหมดจะถูกนำมาบริหารโดยศูนย์กระจายหน้ากากอนามัย ตามมติครม.และคำสั่ง กกร.โดยมีกระทรวงสาธารณสุขบริหารร่วมกันกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีตัวแทนคือ รองเลขาฯอย. องค์การเภสัชกรรม•และผู้แทนจากโรงพยาบาลต่างๆ ศูนย์จึงมีหน้าที่บริหารจัดการหน้ากากทั้ง 1.2 ล้านชิ้นให้กระจายไปยังภาคส่าวนต่างๆ ” นายจุรินทร์ กล่าว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมกันสรุปว่าจะจัดสรรให้กระทรวงสาธารสุข 700,000 ชิ้นโดยให้กระจายไปยังสถานพยาบาลทั้งหมดทั้งประเทศ ส่วนที่เหลือประมาณ 500,000 ชิ้น คน จะกระจายไปยังกลุ่มเสี่ยงอื่น รวมทั้งประชาชนทั้งประเทศ 60 ล้านคน เช่น ร้านขายยา หรือสายการบิน เช่น การบินไทย ร้านค้าส่งค้าปลีกต่างๆ รวมทั้งร้านธงฟ้า และอื่นๆ เป็นต้น โดยศูนย์กระจายหน้ากากอนามัยจะบริหารจัดการหน้ากาการ่วมกันทุกวัน เพื่อตรวจสอบการกระจายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดย 700,000 ชิ้นแรกจะเร่งไปเติมสต๊อกที่ขาดไปของโรงพยาบาลก่อน และจากนั้นจะได้บริหารจัดการอีกที ซึ่งครม.มีความเห็นชอบแล้วที่จะให้ขายหน้ากากอนายมัยที่ราคา 2.50 บาท โดยต้นทุนส่วนเกินรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระเอง

สำหรับหน้ากากนำเข้า จะมี 2 ส่วน ส่วนแรกคือหน้ากากอนามัยที่มีสีเขียว ที่เราใช้อยู่ขณะนี้ ซึ่งจะมีอยู่ไม่มากนัก และหน้ากากทางเลือกที่จะมีรูปทรงแตกต่างกันไป สำหรับหน้ากากทางเลือกนี้ กกร.มีความเห็นว่าราคาขายปลีกนนั้นไม่ควรจะเกินไปกว่าร้อยละ 60 ของต้นทุนนำเข้า ซึ่งร้อยละ 60 นี้จะรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมด เช่น ต้นทุนบริหาร ค่าขนส่ง และค่าตอบแทนต่างๆ นี่เป็นตัวแรกโดยประมาณ โดยผู้นำเข้าจะต้องแสดงต้นทุนนำเข้าว่าเป็นเท่าไหร่ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

สำหรับหน้ากากที่ผลิตโดยโรงงานทั้ง 11 โรงงาน ที่ยังคงมีเหลือในประเทศ ที่ขายในราคาแตกต่างกันไป จะให้เวลาผู้ประกอบการ 3 วันในการเคลียร์สต๊อก จากวันจันทร์เป็นต้นไป จะต้องจำหน่ายในราคา 2.50 บาทต่อชิ้น ข้อกำหนดข้างต้นนี้ไม่รวมหน้ากากผ้า ที่ ครม.มีมติจัดสรรงบให้ 225 ล้านบาทเพื่อการผลิตโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน้ากากผ้าชนิดอื่นๆ ที่จะถูกผลิตในอนาคต ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วว่ากันเชื้อโรคได้

นายจุรินทร์ กล่าวว่า สำหรับการส่งออก ขอเรียนว่าจะไม่มีการอนุมติให้มีการส่งออกโดยเด็ดขาด เนื่องจากหน้ากากที่ผลิตได้ในประเทศทั้ง 36 ล้านชิ้น ก็ไม่เพียงพอกับการใข้ในประเทศอยู่แล้ว แต่หากสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา ไทยมีหน้ากากเพียงพอ เนื่องจากความต้องกสรยังไม่สูงขนาดนี้ และช่วงบ่ายนี้เวลา 13.30 น.กรมการค้าภายในจะจัดรถโมบายออกไปจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพ๊กละ 4 ชิ้น จำนวนรวม 111 คัน สำหรับ กทม มี 21 คัน สำหรับต่างจังหวัด 90 คัน โดยมุ่งเน้นชุมชนเมือง โดยในรถโมบายจะมีสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นอื่นๆ นำไปขายประชาชนด้วย เนื่องจากสินค้าเหล่านั้นอาจจะมีแนวโน้มขาดแคลน และจากนี้จะมีการประชุมคณะทำงานทุกวัน เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อเนื่อง

เนื่องจากหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมแล้ว ผู้ที่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ จะถูกดำเนินคดีในการกักตุน ได้แก่ 1. เก็บสินค้าไว้ที่อื่นนอกเหนือจากที่ที่แจ้งเจ้าหน้าที่ 2. ไม่นำหน้ากากที่มีอยู่ออกมาจำหน่าย 3. ปฏิเสธการจำหน่าย 4. ประวิงการจำหน่าย 5. ส่งมอบหน้ากากอนามัยโดยที่ไม่มีเหตุผลสมควร ผู้กักตุนหรือขายที่ราคาสูงเกินสมควรที่มีเจตนาจะสร้างความปั่นป่วน (ผิดตามมาตรา 29) มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท โดยปริมาณการครอบครองสูงสุดยังไม่มีการกำหนด เนื่องจากจะเกรงว่าจะกระทบกับผู้บริสุทธิ์ทั่วไป ที่จำเป็นต้องเก็บหน้ากากอนามัยไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจ เช่นสถานพยาบาล ซึ่งหากสถานกาณ์เปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนคำสั่งอีก ทั้งนี้ ผู้ขายเกินราคา (แต่ไม่เกินสมควร) จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
สำหรับสถานพยาบาลจะถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับการจัดสรรเป็นลำดับต้น โดยกระทรวงสาธารณุขจะเป็นผู้บริหารจัดการให้กระจายไปให้ทั่วถึงมากที่สุด โดยไม่ให้มีสถานพยาบาลใดตกหล่น

สำหรับประกาศ กกร.วันนี้จะมี 3 ฉบับ ฉบับแรกคือประกาศราคาขายปลีกสูงสุดของหน้ากากอนามัย ฉบับที่สองคือประกาศวิธีคิดต้นทุนในการกำหนดราคาขายหน้ากากนำเข้า และประกาศที่สามเรื่องเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งการปรับราคาต้องขออนุญาตก่อน
และ2-3วันที่ผ่านมานี้ ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งคนประจำโรงงานทั้ง 11 โรงแล้ว รวมทั้งจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปประจำแต่ละโรงงานด้วย เพื่อรายงานจำนวนผลผลิตจริง และจัดการการกระจายสินค้าไปยังส่วนอื่นๆ และสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัย มีแนวโน้มนำเข้าได้ยากขึ้น แต่ยังพอเป็นไปได้คือจากอินโดนีเซียแต่ก็จะมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ช่วยประสาน เพื่อหาแหล่งผลิตวัตถุดิบแล้ว

ที่มา: รัฐบาลไทย

อ่านข่าวเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

  image
  10 ที่เที่ยวเขาค้อ 2022 ชมวิวทะเลหมอก เที่ยวคนเดียวก็ฟิน เที่ยวกับเพื่อนก็ฟัน | Thaiger
  ท่องเที่ยว49 วินาที ago

  10 ที่เที่ยวเขาค้อ 2022 ชมวิวทะเลหมอก เที่ยวคนเดียวก็ฟิน เที่ยวกับเพื่อนก็ฟัน

  ดูบอลสด โปลิศ เทโร เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (ลิงก์ดูบอล) ช้าง เอฟเอ คัพ | Thaiger
  ฟุตบอล3 นาที ago

  ดูบอลสด โปลิศ เทโร เอฟซี พบ นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี (ลิงก์ดูบอล) ช้าง เอฟเอ คัพ

  วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission หลังประกาศผล วันนี้ 18 พ.ค. ต้องทำอะไรต่อ เช็กเลยที่นี่ | Thaiger
  ข่าวทั่วไทย10 นาที ago

  วิธียืนยันสิทธิ์ สละสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission หลังประกาศผล วันนี้ 18 พ.ค. ต้องทำอะไรต่อ เช็กเลยที่นี่

  สวยจึ้ง! ‘หมิว สิริลภัส’ ในบิกินี่สีส้ม อวดหุ่นเป๊ะทำทะเลจืด | Thaiger
  บันเทิง10 นาที ago

  สวยจึ้ง! ‘หมิว สิริลภัส’ ในบิกินี่สีส้ม อวดหุ่นเป๊ะทำทะเลจืด

  กทม. ประกาศ ขยายเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึง 30 ก.ค. 65 | Thaiger
  ข่าวกรุงเทพ11 นาที ago

  กทม. ประกาศ ขยายเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึง 30 ก.ค. 65

  กระติก ล่าสุด ควงทนายฟ้อง ‘จิน’ สามีหนิง ปณิตา หมิ่นประมาท | Thaiger
  ข่าว12 นาที ago

  กระติก ล่าสุด ควงทนายฟ้อง ‘จิน’ สามีหนิง ปณิตา หมิ่นประมาท

  สธ. ชงเสนอ พื้นที่โซนสีเขียวอนุญาต เปิดผับบาร์ ในประชุม ศบค. | Thaiger
  ข่าว15 นาที ago

  สธ. ชงเสนอ พื้นที่โซนสีเขียวอนุญาต เปิดผับบาร์ ในประชุม ศบค.

  ‘เดย์ ไทยเทเนียม’ เคลื่อนไหวโพสต์แรก หลังเพลง พ่อมึง เป็นทอร์กอออฟเดอะทาวน์ | Thaiger
  บันเทิง33 นาที ago

  ‘เดย์ ไทยเทเนียม’ เคลื่อนไหวโพสต์แรก หลังเพลง พ่อมึง เป็นทอร์กอออฟเดอะทาวน์

  เร่งช่วยเหลือเยียวยา หญิงผิวพุพองหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 | Thaiger
  ข่าว36 นาที ago

  เร่งช่วยเหลือเยียวยา หญิงผิวพุพองหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

  รู้ๆกันอยู่! คล็อปป์ ยัน ไม่มีแผนโทรหา “เจอร์ราร์ด” ก่อนเกม วิลล่า บุกเยือน แมนซิตี้ | Thaiger
  ข่าวกีฬา40 นาที ago

  รู้ๆกันอยู่! คล็อปป์ ยัน ไม่มีแผนโทรหา “เจอร์ราร์ด” ก่อนเกม วิลล่า บุกเยือน แมนซิตี้

  นักเรียน ม.3 แทงเพื่อน เหตุเขม่นหน้ารับเปิดเทอมวันแรก | Thaiger
  ข่าว40 นาที ago

  นักเรียน ม.3 แทงเพื่อน เหตุเขม่นหน้ารับเปิดเทอมวันแรก

  ข่าวปลอม! แอปเป๋าตัง เปิดให้กู้เงิน 1 หมื่นบาท | Thaiger
  ข่าวการเงิน43 นาที ago

  ข่าวปลอม! แอปเป๋าตัง เปิดให้กู้เงิน 1 หมื่นบาท

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว | Thaiger
  เลขเด็ด43 นาที ago

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นวันอะไร อีกหนึ่งวันสำคัญของราชนาวีไทย | Thaiger
  ไลฟ์สไตล์53 นาที ago

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นวันอะไร อีกหนึ่งวันสำคัญของราชนาวีไทย

  พ่อมึง ดราม่ากดคนด้วยอายุ ไปฟัง กบ ไมโคร – วัน อยู่บำรุง ฝากอะไรถึงคลื่นลูกใหม่ | Thaiger
  ข่าว57 นาที ago

  พ่อมึง ดราม่ากดคนด้วยอายุ ไปฟัง กบ ไมโคร – วัน อยู่บำรุง ฝากอะไรถึงคลื่นลูกใหม่

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย2 วัน ago

  ตรวจหวย 16 5 65 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 | Thaiger
  ตรวจหวย2 วัน ago

  เช็กที่นี่ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท | Thaiger
  การเงิน1 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 17 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,450 บาท

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท | Thaiger
  การเงิน8 ชั่วโมง ago

  ราคาทองวันนี้ 18 พ.ค. 65 ทองลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 30,200 บาท

  ราคาทองวันนี้ 13 พ.ค. 65 ทองลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 30,600 บาท | Thaiger
  การเงิน5 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 13 พ.ค. 65 ทองลง 350 บาท รูปพรรณขายออก 30,600 บาท

  ราคาทองวันนี้ 12 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
  การเงิน6 วัน ago

  ราคาทองวันนี้ 12 พ.ค. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65 | Thaiger
  ตรวจหวย2 วัน ago

  ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2565 ตรวจหวย 16 5 65

  เช็คสิทธิ ประกันสังคม “เงินเยียวยา” 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ข่าวปลอม | Thaiger
  ข่าวการเงิน6 วัน ago

  เช็คสิทธิ ประกันสังคม “เงินเยียวยา” 5,000 บาท ม.33 ม.39 ม.40 ข่าวปลอม

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว | Thaiger
  เลขเด็ด43 นาที ago

  ที่แรก! เลขเด็ด ‘ปฏิทินจีน’ 1 6 65 เผย เลขเด็ดงวดนี้ สอง-สามตัว

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี | Thaiger
  ตรวจหวย2 วัน ago

  ตรวจสลากออมสิน 16 พ.ค. 65 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM | Thaiger
  ข่าวการเงิน7 ชั่วโมง ago

  เข้าแล้ววันนี้ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ บัตรคนจน ค่าน้ำ ค่าไฟ 18 พฤษภาคม 2565 พร้อมเกิดเงินสดที่ตู้ ATM

  อัปเดต อัตรา เงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงาน ก.พ. พร้อมเช็คตารางขั้นเงินเดือน แต่ละตำแหน่ง | Thaiger
  ข่าวการเงิน6 วัน ago

  อัปเดต อัตรา เงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงาน ก.พ. พร้อมเช็คตารางขั้นเงินเดือน แต่ละตำแหน่ง

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 ฝนกระหน่ำถล่มไทย ตกหนักทุกภูมิภาค | Thaiger
  ข่าว11 ชั่วโมง ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 พฤษภาคม 2565 ฝนกระหน่ำถล่มไทย ตกหนักทุกภูมิภาค

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนตกหนักมาก | Thaiger
  ข่าว1 วัน ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนฝนตกหนักมาก

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 พฤษภาคม 2565 ไทยเจอฝนตกต่อเนื่อง ภาคอีสานและใต้โดนหนัก | Thaiger
  ข่าว4 วัน ago

  สภาพอากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 พฤษภาคม 2565 ไทยเจอฝนตกต่อเนื่อง ภาคอีสานและใต้โดนหนัก

  Trending