ข่าวภูมิภาค

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนวันรับปริญญาบัตร หนีไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลื่อนวันรับปริญญาบัตร หนีไวรัสโคโรน่า ‘โควิด-19’

ไวรัสโคโรน่า เลื่อนรับปริญญา- วันที่ 2 มี.ค.63 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกแถลงการณ์ เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ความว่า

เนื่องด้วยขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กําลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยพบการติดเชื้อ และจะเข้าสู่ในระยะที่ 3 เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายในวงกว้างและเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัย ขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2561-2562 (ครั้งที่ 42) ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ออกไปก่อน ทั้งนี้ ได้นําความกราบทูล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทราบฝ่าพระบาทแล้วและทรงมีพระอนุญาตให้เลื่อนออกไปก่อน พร้อมนี้พระราชทาน ความห่วงใยมายังบัณฑิต ญาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ให้รักษาสุขภาพและร่วมกันฝ่าฟันวิกฤต ในครั้งนี้ ถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว มหาวิทยาลัยจะขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จมา พระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเร็วที่สุด

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะชี้แจงรายละเอียดแก่บัณฑิต ในวันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button