สุขภาพและการแพทย์

สถานเอกอัครราชทูตเตือน เลี่ยงทานปลาดิบ หวั่นไวรัสโคโรน่า 2019

สถานเอกอัครราชทูตเตือน เลี่ยงทานปลาดิบ หวั่นไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 (COVID-19)

โควิด-19 – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เฟซบุ๊ก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความเตือน กรณีโรคโควิด-19 ระบุว่า

เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส

องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงแนะนำให้

(1) หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์ที่ดิบหรือปรุงไม่สุก

(2) จัดการกับเนื้อสัตว์ดิบ นมดิบ หรืออวัยวะของสัตว์ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์อาหารที่รับประทานสด

ญี่ปุ่นมีการรับประทานปลาดิบ เนื้อสดกันเยอะ ช่วงนี้เลี่ยงการรับประทานปลาดิบ เนื้อสด ของดิบไปก่อนนะคะ

https://www.facebook.com/rtejapan/posts/1349986371869350?__xts__%5B0%5D=68.ARCFkSzkcliAYxmLZCJe7WhPgN7E13Jg94xdM06QqWfPlK_79xjiQ3QN0SdPyGfxHMPdSmLZc5lk9tt-IKLu_dg8ZDidZDf4uC6Ljga_tWWxZpAW-fC1Htq5YQA1r1YlyDqaVfPP6e1aIn2VCtqDaszsz5vGbfpAeem31ILZ4wQE6qXFljLVV1SU1VFSPg8c_cwYCVsPZl5OLio8CCKgCtLXNAoRHgoOOlRKB8r70DD8hu0tH8m0RM9OG8SJOWwkfrMK2E5Pzz4DgTIsKgQAG4UPEc9Y0hd1O3vdptsdPstVNBkHhlExpg-AGFP1VOJShFPeMs50lGrwQb22vilJFA&__tn__=-R

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19

อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ไวรัสโคโรน่า: คนไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 รายหลังกลับญี่ปุ่น

ไวรัสโควิด-19 27 ก.พ. ตายเฉียด 2.8 พันคน ติดเชื้อ 8.2 หมื่น แพร่สู่ประเทศใหม่ ๆ เพียบ

 

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button