ข่าว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2567 ภาค ค ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ. 2567 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 2508 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อําานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อํานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง

  1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
  2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 2 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567
  3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/77 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
  4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/233 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย กําหนดการสอบแข่งขัน และตารางสอบ จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 4 ก.ค.ศ. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดวัน เวลา ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ความแจ้งแล้ว นั้น

ผลสอบครูผู้ช่วย 2567

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว จึงได้กําหนดวันและเวลา ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกําหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน 500 บาท

เช็คผลสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2567 ที่นี่ >> คลิก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button