การเงินเศรษฐกิจ

สปสช. เพิ่ม ‘เงินช่วยเหลือ’ 10,000 บาทต่อปี ผู้มีภาวะพึ่งพิง 6 แสนราย ได้สิทธิ

ข่าวดี เงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง เพิ่มเป็นกว่า 1 หมื่นบาทต่อปี สปสช. ขยายสิทธิครอบคลุมกว่า 6 แสนคน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเห็นชอบเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง จากเดิม 6,000 บาทต่อปี เป็น 10,442 บาทต่อปี เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพระยะยาวอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ สปสช. ยังขยายกลุ่มผู้ได้รับสิทธิให้ครอบคลุมผู้ป่วยสมองเสื่อมระยะปานกลางและผู้ป่วยระยะสุดท้าย คาดว่าจะทำให้มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้เพิ่มขึ้นเป็น 600,000 คน จากเดิม 320,000 คน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. กล่าวว่า การเพิ่มวงเงินและขยายกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย

ใครบ้างที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ?

ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ คือผู้ที่มีคะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน (ADL) ตามดัชนีบาร์เธล เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มติดเตียง: ผู้ที่ได้คะแนน 0-4 คะแนน
กลุ่มติดบ้าน: ผู้ที่ได้คะแนน 5-11 คะแนน
ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้างต้น จะได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัวและผู้ช่วยเหลือดูแล (Care giver) รวมถึงได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นตามแผนการดูแลรายบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สายด่วน สปสช. 1330

ช่องทางออนไลน์ ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button