ข่าว

รายชื่อ 42 จังหวัด 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

ราชกิจจาฯ ประกาศรายชื่อ 42 จังหวัด 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567

ว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เรื่อง จังหวัดที่ดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว พ.ศ. 2567

ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าขยายบริการ 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยได้เริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส และเตรียมขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ เพิ่มเติม ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้ประกาศรายชื่ออีก 42 จังหวัดเพิ่มเติม ในการดำเนินการตามนโยบายนี้ ได้แก่

1. จังหวัดนครราชสีมา

2. จังหวัดนครสวรรค์

3. จังหวัดพังงา

4. จังหวัดเพชรบูรณ์

5. จังหวัดสระแก้ว

6. จังหวัดสิงห์บุรี

7. จังหวัดหนองบัวลำภู

8. จังหวัดอำนาจเจริญ

9. จังหวัดเชียงใหม่

10. จังหวัดเชียงราย

11. จังหวัดน่าน

12. จังหวัดพะเยา

13.จังหวัดลำปาง

14. จังหวัดลำพูน

15. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

16. จังหวัดกำแพงเพชร

17. จังหวัดพิจิตร

18. จังหวัดชัยนาท

19. จังหวัดอุทัยธานี

20. จังหวัดสระบุรี

21. จังหวัดนนทบุรี

22. จังหวัดลพบุรี

23. จังหวัดอ่างทอง

24. จังหวัดนครนายก

25. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

26. จังหวัดปทุมธานี

27. จังหวัดอุดรธานี

28. จังหวัดสกลนคร

29. จังหวัดนครพนม

30. จังหวัดเลย

31. จังหวัดหนองคาย

32. จังหวัดบึงกาฬ

33. จังหวัดชัยภูมิ

34. จังหวัดบุรีรัมย์

35. จังหวัดสุรินทร์

36. จังหวัดสงขลา

37. จังหวัดสตูล

38. จังหวัดตรัง

39. จังหวัดพัทลุง

40. จังหวัดปัตตานี

41. จังหวัดยะลา

42. กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้เดินหน้าโครงการบัตร 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว โดยยืนยันว่า ภายในสิ้นปีนี้จะขยายได้ทั่วประเทศ

30 บาทรักษาทุกที่ หรือชื่อเดิม “สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค” ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย ที่ให้สิทธิแก่คนไทยทุกคนที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ เช่น ข้าราชการ ประกันสังคม ให้สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 30 บาท (หรือบางครั้งอาจฟรี) โดยครอบคลุมการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง การคลอดบุตร การบริการทันตกรรม และการแพทย์แผนไทย

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มุ่งหวังให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รัฐบาลจึงดำเนินการขยายสิทธิประโยชน์ของ 30 บาทรักษาทุกที่ ให้ครอบคลุมการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถใช้บริการได้ทั่วประเทศโดยไม่ต้องมีใบส่งตัว เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและทางเลือกในการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button