การเงินเศรษฐกิจ

เปิดทรัพย์สิน “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” ชนะประมูลข้าว 10 ปี มูลค่าเกือบ 300 ล้าน

รู้จัก วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง ผู้เสนอราคาประมูลข้าวสูงสุดทั้ง 2 คลัง รวมมูลเกือบ 300 ล้านบาท พบชื่อกรรมการบริษัท 3 ราย ทุนจดทะเบียน 2 ล้าน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 องค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดประมูลข้าวสารรัฐบาลครั้งใหญ่ เอกชนแห่ร่วมชิงชัยกันอย่างดุเดือดจนท้ายที่สุด “วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง” ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากการโรงสี ก็สามารถคว้าข้าวหอมมะลิสุรินทร์จากโครงการรับจำนำปี 2556 เข้ากระเป๋า มูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท

บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (V8 INTERTRADING CO., LTD.) ประกอบธุรกิจค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563

มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 999/9 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120 มีทุนจดทะเบียน 2 ล้าน มีกรรมการบริษัททั้งหมด 3 ราย ประกอบด้วย นางสาววรรณิสา ทองจิตติ นางสาวทานตะวัน นาสมใจ และนายศิวะ มาประเสริฐ

ส่วนผลประกอบการบริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พบว่าปี 2564 มีรายได้รวม 0 บาท ขาดทุน 159,741.13 บาท ปี 2565 มีรายได้รวม 7,923,530.00 บาท กำไร 76,011.00 บาท และปี 2566 มีรายได้รวม 2,293,623.00 บาท กำไร 246,180.35 บาท

วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง

การเสนอราคาประมูลข้าวสารในครั้งนี้ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาสูงสุด ทั้ง 2 คลัง มีรายละเอียดดังนี้

คลังแรก คือ คลังกิตติชัย หลัง 2 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ปริมาณข้าว 11,656.65 ตัน หรือ 112,711 กระสอบ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง เสนอราคาประมูล 64,010,216.32 บาท เฉลี่ยราคา 19,070 บาทต่อตัน

ส่วน คลัง 2 คือ คลัง บริษัทจำกัด พูนผลเทรดดิ้ง หลัง 4 (ข้าวหอมมะลิ 100%) ปริมาณข้าว 3,356 ตัน หรือ 32,879 กระสอบ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง เสนอราคาประมูล 222,292,403.32 บาท เฉลี่ยราคา 19,070 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ถือเป็นผู้ประมูลข้าวในราคาสูงสุด รวมเป็นเงิน 286 ล้านบาท หรือ 19,070 บาทต่อตัน หากนำไปคิดคำนวณเป็นกิโลกรัมแล้วจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 19 บาท

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button