การเงินเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบเงินเดือน ครูรัฐบาล VS ครูเอกชน สอนที่ไหนคุ้มกว่า

ตอบสงสัย ‘ครูรัฐบาล’ กับ ‘ครูเอกชน’ สอนที่ไหนได้เงินเดือนดีกว่ากัน เปรียบเทียบฐานรายได้ของเหล่าเรือจ้าง คุ้มเหนื่อยไหม?

ครู เป็นอาชีพที่มีเกียรติและมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมไทย ครูมีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของประเทศชาติ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญก็ย่อมควบคู่มากับความรับผิดชอบที่มากล้นด้วยเช่นกัน

ผู้ทำหน้าที่ “ครู” นั้นหมายความรวมถึงผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน แต่แม้จะเป็นครูเฉกเช่นเดียวกัน แต่ประเภทของสถาบันการศึกษาที่แตกต่างกันนี้ถือเป็นตัวแปรของความแตกต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรายได้ วันนี้ไทยเกอร์จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ฐานรายได้ของ ‘ครูรัฐบาล’ และ ‘ครูเอกชน’ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่า สอนที่ไหนคุ้มกว่ากัน

ครู

เงินเดือนครูรัฐบาล มีมติปรับขึ้น เริ่มวันที่ 1 พ.ค. 67

อัตราเงินเดือนของครูในโรงเรียนรัฐบาล หรือที่เรียกอีกชื่อว่า ข้าราชการครู แบ่งตามระดับตำแหน่ง ดังนี้

ครูผู้ช่วย

  • ปัจจุบันฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยจะเริ่มต้นที่ 15,600 บาท โดยหากมีการปรับฐานเงินเดือน สำหรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ภายใน 2 ปี ฐานเงินเดือนของครูผู้ช่วยจะกลายเป็น 18,000 บาท

ครู คศ.1

  • ฐานเงินเดือนของครู คศ.1 เริ่มต้นที่ 15,440 – 34,310 บาท

ครู คศ.2

  • ฐานเงินเดือนของครู คศ.2 เริ่มต้นที่ 16,190 – 41,120 บาท ซึ่งจะสามารถขอยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการ หากผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการเพิ่มเติมอีก 3,500 บาทต่อเดือน รวมเป็น 45,120 บาท

ครู คศ.3

  • ฐานเงินเดือนของครู คศ.3 เริ่มต้นที่ 19,860 – 58,390 บาท และสามารถยื่นขอวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ แล้วผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษเพิ่มเติมอีก 5,600 บาทต่อเดือน รวมเป็น 69,590 บาท

ครู คศ.4

  • ฐานเงินเดือนครู คศ.4 เริ่มต้นที่ 24,400 – 69,040 บาท โดยจะสามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แล้วผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีก 9,900 บาทต่อเดือน รวมเป็น 88,840 บาท

ครู คศ.5

  • ฐานเงินเดือนของครู คศ.5 จะเริ่มต้นที่ 29,980 – 76,800 บาท ซึ่งจะสามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วผ่านความเห็นชอบจาก ก.ค.ศ. จะได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษเพิ่มเติมอีก 13,000 – 15,600 บาทต่อเดือน รวมเป็น108,000 บาท

ครูรัฐบาล

เงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน

อ้างอิงตาม ประกาศสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่องอัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี 2557 เงินเดือนครูโรงเรียนเอกชนจะกำหนดตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ดังนี้

  • ระดับอนุปริญญา เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 11,840 บาท
  • ระดับปริญญาตรี เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15,000 บาท
  • ระดับปริญญาโท เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 17,500 บาท
  • ระดับปริญญาเอก เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 21,000 บาท

ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าโรงเรียนเอกชนบางแห่งจ่ายเงินเดือนให้บุคลากรครูมากกว่าเกณฑ์รายได้ข้างต้น ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับข้อตกลง ภาระความรับผิดชอบ รวมถึงอาจมีรายได้พิเศษ หรือโบนัสร่วมด้วย

ครูเอกชน

เปรียบเทียบเงินเดือน ครูรัฐบาล-ครูเอกชน

ด้วยเหตุที่เงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนของครูผู้สอนในโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งแบ่งตามระดับตำแหน่ง และวุฒิศึกษาการศึกษา ดังนั้นแม้เงินเดือนเริ่มต้นของข้าราชการครูจะไม่ได้สูงมากนัก แต่ก็ยังมีลู่ทางที่จะเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้นได้ ทั้งยังสามารถยื่นขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นอีกหนทางในการเพิ่มเงินเดือน

ในขณะเดียวกันเงินเดือนของครูโรงเรียนเอกชนดูเหมือนจะมีเพดานรายได้ที่ต่ำกว่า เนื่องจากเงื่อนไขเป็นไปตามวุฒิการศึกษา และแม้จะเป็นครูผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก แต่ฐานเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากนัก อีกทั้งลู่ทางในการเพิ่มเงินเดือนก็ไม่ชัดเจน โดยจะขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน

ดังนั้น หากจะให้สรุปชัดเจนกว่าเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลหรือครูโรงเรียนเอกชน ทำงานสังกัดไหนจะได้รับเงินเดือนคุ้มกว่ากันนั้น อาจจำเป็นต้องพิจารณาจากความปรารถนาที่จะเจริญก้าวในหน้าที่การงานร่วมด้วย กล่าวคือ หากครูรัฐบาลหมั่นสร้างผลงาน และสั่งสมประสบการณ์มากขึ้น โอกาสที่จะเลื่อนระดับก็มีมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นด้วย

ในส่วนของครูเอกชน หากตั้งใจพัฒนาความรู้ ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น โอกาสเพิ่มเงินเดือนก็มากขึ้น ได้รับค่าจ้างคุ้มเหนื่อย ถึงแม้ประสบการณ์การเป็นครูอาจจะยังไม่มากก็ตาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button