ข่าวข่าวการเมือง

รายชื่อ 40 สว. ระดับจังหวัด กทม. ลุ้นเลือกตั้งระดับประเทศ 26 มิ.ย. 67

ประกาศรายชื่อ 40 แคนดิเดต สว. กทม. ระดับจังหวัด จากสายอาชีพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เตรียมเลือกตั้งระดับชาติ ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 คนดังในวงการต่าง ๆ หลุดโผเพียบ

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก สว. ในระดับจังหวัด-พื้นที่กรุงเทพมหานคนี้ มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่พร้อมจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวกรุงเทพฯ ในสภาสูง

สรุปรายชื่อ แคนดิเดต สว. กทม. 2567

ในบรรดาผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในแวดวงต่างๆ อาทิ นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศไทย ประจำองค์การการค้าโลก (WTO), พลตำรวจตรีอรรถวิทย์ สายสืบ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1, นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) และ นางสาวภาวิณี สมรรคบุตร (ฟอฟิ ศิลปิน) และบุคคลสำคัญอื่น ๆ ในแวดวงการเมือง ดังต่อไปนี้

กล่มอาชีพที่ 1 การบริหารราชการแผ่นดิน-ความมั่นคง

– นายกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์ อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประเทศไทย ประจำองค์การการค้าโลก หรือ WTO นครเจนีวา

– พลตำรวจตรีอรรถวิทย์ สายสืบ อดีตรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

กลุ่มอาชีพที่ 2 กฎหมาย-กระบวนการยุติธรรม

– นายสุรชัย ตรงงาม ทนายความ

– พลตำรวจโทอดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มอาชีพที่ 3 การศึกษา-ครูอาจารย์

– นายพิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– นางฉันทนา หวันแก้ว อดีตรองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลุ่มอาชีพที่ 4 สาธารณสุข

– ไพโรจน์ บุญคำศิริชัย อดีตรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

– วิธาวีร์ ประทุมสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ

กลุ่มอาชีพที่ 5 ทำนา ปลูกพืชล้มลุก

– นายเดชา นุตาลัย อดีตประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

– นายชูเกียรติ เลิศศุภานนท์ เกษตรกร

กลุ่มอาชีพที่ 6 ทำสวน ป่าไม้ ประมง

– นายสุชาติ ขวัญเกื้อ ทนายความ ทำสวนมะขาม-ทุเรียน

– นางสาวสดใส โอมมหานนท์ เกษตรกรสวนมะนาว

กลุ่มอาชีพที่ 7 พนักงาน-ลูกจ้างเอกชน

– นายแล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– นายวีรเวท วงษ์กิจบัญชา เจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร

กลุ่มอาชีพที่ 8 สิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาฯ

– นายวรุณ​ อุ่นเจริญพรพัฒน์​ ที่ปรึกษาบริหารโครงการเอกชน

– นายปฏิมา​ จีระแพทย์​ เจ้าของกิจการที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุน, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์

กลุ่มที่อาชีพที่ 9 SMEs

– สมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย

– ฐานิยา ตุลาธรรมธร เจ้าของกิจการ และผู้บริหารสถานีน้ำมัน

กลุ่มอาชีพที่ 10 ผู้ประกอบการอื่น

– นางสาวพรีธาภัสร์ วิชยกิตติ์ ประธานบริหารองค์กรส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยดั้งเดิมสู่สากล

– นายสนั่น ขวัญเกื้อ อาชีพกิจการค้าที่ไม่จดทะเบียน

กลุ่มอาชีพที่ 11 การท่องเที่ยว-โรงแรม

– นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ คณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ฯ ด้านการท่องเที่ยว

– นางสาวสุวณา ปิยะพิสุทธิ์ เจ้าของกิจการด้านการจัดทริปการท่องเที่ยว

กลุ่มอาชีพที่ 12 อุตสาหกรรม

– นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล ประธานกรรมการบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

– นายปิยพงศ์ เรืองรอง เจ้าของกิจการ-ผู้ชำนาญการด้านการนำเข้าเคมีอุตสาหกรรม

กลุ่มอาชีพที่ 13 วิทยาศาตร์-เทคโนโลยี

– นางสาวศิริวรรณ คูอัมพร กรรมการผู้จัดการบริษัท (ชิ้นส่วนยานยนต์)

– นายประเวทย์ ตันติสัจจธรรม นายกสมาคมไทยบล็อกเชน

กลุ่มอาชีพที่ 14 สตรี

– นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

– นางสาวสุภาภรณ์ อัษฎมงคล อดีตสื่อมวลชน และนักกิจกรรมด้านสตรี

กลุ่มอาชีพที่ 15 ผู้สูงอายุ-พิการ

– นายสุเทพ​ สุริยะมงคล​ ตัวแทนประกันชีวิตและวินาศภัย​ ผู้ได้รับผลกระทบจาก​เหตุการณ์​ 6 ตุลา (คนเดือนตุลา)

– นายอาณัฐชัย​ รัตตกุล​ เลขาธิการ​มูลนิธิลูกเสือโลก (น้องชายนายพิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานคร)

กลุ่มอาชีพที่ 16 ศิลป วัฒนธรรม บันเทิง

– นางสาวดุจดาว​ วัฒนปกรณ์​ นักแสดง​ ผู้เขียนหนังสือ “ปีแสง”

– นางสาวภาวิณี​ สมรรคบุตร ฟอฟิ ศิลปิน​ โปรดิวส์เซอร์​

กลุ่มอาชีพที่ 17 ประชาสังคม

– นางอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ อดีต กสม.

– นางสาวแสงศิริ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ และผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ

กลุ่มอาชีพที่ 18 สื่อมวลชน-วรรณกรรม

– นางสาวอัจฉรา​ อัชฌายกชาติ​ อดีตสื่อมวลชน

– นางสาวนันทนา​ นั​นท​ว​โร​ภาส​ นักวิชาการด้านสื่อสารการเมือง

กลุ่มอาชีพที่ 19 อาชีพอิสระ

– นายพรชัย วิทยเลิศพันธุ์ ล่ามแปลภาษา, ผู้แปลนิยายญี่ปุ่น “อิจิโตะ คุณหมอหัวใจเทวดา”

– นางกฤติมา เพ็งสุข เจ้าของกิจการ (ตลาดนัด)

กลุ่มอาชีพที่ 20 อื่น ๆ

– นายธรรมนูญ​ ซึมโรจน์ประเสริฐ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม

– นายวราวุธ​ ตีระนันทน์​ นักวิชาการอิสระ​

การคัดเลือกระดับประเทศในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการเฟ้นหา ส.ว. กทม. ที่จะเข้ามาทำหน้าที่สำคัญในการออกกฎหมายและกำหนดนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนทุกคน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button