การเงินเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. ออกเงินฝาก UP LEVEL 11 เดือน ดอกสูงสุดร้อยละ 8.80 ต่อปี

ตรวจสอบเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ “เงินฝาก UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบดอกเบี้ยขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จัดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได 8.80% ต่อปี เฉลี่ย 2.05% ต่อปีทั้งโครงการ ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท เปิดรับ ฝาก 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคมนี้ ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” ธ.ก.ส.

จุดเด่น

– ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท, ฝากเพิ่มครั้งละ 50,000 บาท, รวมสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท

– ดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุด 8.80% ต่อปี, เฉลี่ย 2.05% ต่อปี

– จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ทบเป็นต้นเงิน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน)

– บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ย

– ระยะเวลา 11 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

  • ช่วง 1 (17 มิ.ย. 67 – 15 พ.ย. 67): 1.25% ต่อปี
  • ช่วง 2 (16 พ.ย. 67 – 15 เม.ย. 68): 1.50% ต่อปี
  • ช่วง 3 (16 เม.ย. 68 – 15 พ.ค. 68): 8.80% ต่อปี

เงื่อนไข

  • ถอนก่อนกำหนดมีค่าธรรมเนียม 1% ของต้นเงินที่ถอน (ขั้นต่ำ 500 บาท)
  • ลูกค้า “โครงการเงินฝาก Step Up” สามารถฝากต่อได้ (17 มิ.ย. 67 – 15 ก.ค. 67)
  • เปิดรับฝาก 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567

ธกส เงินฝาก up level 11 เดือน ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้รายละเอียดว่า ธ.ก.ส. จัด โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “UP LEVEL” เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้รักการออมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และสนับสนุนการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นต่ำ ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป และสามารถฝากเพิ่มได้ ครั้งละ 50,000 บาทขึ้นไป รวมสูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะเวลา 11 เดือน รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันได สูงสุดร้อยละ 8.80 ต่อปี เฉลี่ยร้อยละ 2.05 ต่อปีทั้งโครงการ

สําหรับบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทบเป็นต้นเงิน (ทุกวันที่ 15 ของเดือน) แบ่งอัตราดอกเบี้ยเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 15 พฤศจิกายน 2567 ร้อยละ 1.25 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน) ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2567 – 15 เมษายน 2568 ร้อยละ 1.50 ต่อปี (ระยะเวลา 5 เดือน) และช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2568 ร้อยละ 8.80 ต่อปี (ระยะเวลา 1 เดือน) ทั้งนี้ ผู้ฝากที่ถอนเงินบางส่วนหรือปิดบัญชี ก่อนครบกําหนด ธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ร้อยละ 1 ของต้นเงินที่ถอน ขั้นต่ำครั้งละ 500 บาท

สําหรับลูกค้ารายเดิมที่เคยฝากเงิน “โครงการเงินฝาก Step Up” (11 เดือน) ที่ครบกําหนดสามารถติดต่อสาขา เพื่อแสดงความประสงค์ขอฝากต่อโครงการเต็มจํานวน หรือฝากต่อบางส่วน หรือไม่ประสงค์ฝากต่อ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call center 02 555 0555

เงินฝาก ธกส up level ฝาก 11 เดือน รับดอกเบี้ยสูงสุด 8.80 เปอร์เซ็นต์ต่อปี

อ้างอิง : ธ.ก.ส.

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button