การเงินเศรษฐกิจ

รัฐยืนยัน เงินดิจิทัล 10,000 บาท ประชาชนทุกกลุ่ม ได้รับพร้อมกัน

‘กระทรวงการคลัง’ แถลงคอนเฟิร์ม เงินดิจิทัล 10,000 บาท กลุ่มเปราะบาง บัตรคนจน ประชาชนทั่วไป ได้รับเงินพร้อมกัน โดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยจะใช้งบปี 67 และต้องเบิกจ่ายให้ทันภายใน 30 กันยายน 2567 นั้น การเบิกจ่ายงบประมาณ มี 2 เงื่อนไข คือ การเบิกจ่ายจริง และการเบิกจ่ายงบผูกพัน ดังนั้น หากมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของประชาชนในช่วงไตรมาส 3 ก็สามารถผูกพันงบประมาณได้ โดยทางรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอสำหรับดำเนินการ

ในส่วนของ เงินดิจิทัล 10,000 บาท ยืนยันชัดเจนว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้เข้าร่วมโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล และสำหรับข่าวลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเป็นกลุ่มแรกในวันที่ 30 กันยายน 2567 นั้น ไม่เป็นความจริง เพราะประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับพร้อมกัน ไม่มีแบ่งแยกว่าประชาชนกลุ่มใดได้ก่อน

ความคืบหน้าล่าสุดของโครงการเงินดิจิทัลวอลเลต การจัดเตรียมงบประมาณมีความชัดเจนแล้ว ขณะที่คณะกรรมการกำกับโครงการก็ได้หารือกันทุกสัปดาห์ เพื่อเตรียมพร้อมขั้นตอนการตรวจสอบ ทั้งอายุ เงินฝากทั้งธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารพาณิชย์ ซึ่งระบบหลังบ้านต่าง ๆ ยังอยู่ในไทม์ไลน์

digital wallet

ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล โดยที่ประชุมได้กำหนดงบฯ เพิ่มเติมปี 67 จำนวน 122,000 ล้านบาท สำหรับเป็นงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้จำนวน 10,000 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน 112,000 ล้านบาท

วงเงินงบฯ เพิ่มเติมปี 67 จำนวน 122,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบฯ ปี 67 จำนวน 3,480,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,602,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ 66 จำนวน 417,000 ล้านบาท (ร้อยละ 13.1) ซึ่งเท่ากับกรอบวงเงินตามแผนการคลังระยะปานกลาง (ปีงบฯ 68-71) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 และสำหรับงบลงทุนฯ และงบฯ ชำระคืนต้นเงินกู้ มีสัดส่วนอยู่ภายในกรอบที่กำหนดตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ประชาชนชาวไทยที่จะได้รับสิทธิเงินดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567) ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งอยู่ในระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษี (ทั้งที่ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบ)
  • มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปี
  • มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ โดยจะนับยอดบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาท จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขการใช้เงิน ดิจิทัล 10,000 บาท

  • จะต้องใช้จ่ายในเขตอำเภอตามทะเบียนบ้านเท่านั้น
  • ใช้ในร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้กำหนด
  • มีกรอบเวลาการใช้จ่ายเงิน 1 หมื่นบาทภายใน 6 เดือน เพื่อให้จบในโครงการ

แอปฯ ทางรัฐ

วิธีลงทะเบียน “Super App” แอปฯ ทางรัฐ

แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดำเนินการภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน รวบรวมบริการหน่วยงานรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นดังนี้

  • ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือกสมัครสมาชิก
  • สแกนบัตรประชาชน และใบหน้าของผู้ใช้งาน
  • ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน
  • ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันที

ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play ส่วนผู้ใช้งาน IOS ดาวน์โหลดได้ทาง App Store

เบื้องต้นคาดว่า ประชาชนจะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี หรือในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 โดยก่อนจะได้เงินจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2567

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button