ไลฟ์สไตล์

ตัวอย่าง เรียงความวันไหว้ครู เขียนกลอนซึ้งกินใจ ด้วยถ้อยคำแสนไพเราะ

เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู 13 มิถุนายน 2567 สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกิจกรรมประกวดเรียงความ ซึ่งทีมงาน ไทยเกอร์ เชื่อน้องนักเรียนหลายคน อาจต้องการไอเดียไปเขียน ทางเราเลยถือโอกาส แจกฟรี เรียงความวันไหว้ครู รวมบทกลอนสำนึกบุญคุณครูบาอาจารย์ ตัวอย่างของการผสานของถ้อยคำและท่วงทำนองซึ้งกินใจ เพียงย่อหน้าสั้น ๆ ก็ประทับใจได้ แจกให้น้อง ๆ เอาไปเสริมเติมแต่งกันฟรี ๆ ที่นี่เลย

เรียงความวันไหว้ครู พระคุณที่สาม

พระคุณที่สาม งดงามบานในใจ วันไหว้ครู เป็นวันสำคัญที่เราชาวไทยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ผู้เป็นดั่งพ่อแม่คนที่สองของเรา เป็นผู้ให้แสงสว่างนำทางชีวิต เป็นผู้จุดประกายความรู้และปลูกฝังคุณธรรมให้เราเติบโตเป็นคนดีของสังคม

ครู เปรียบเสมือนเรือจ้างที่คอยส่งผู้โดยสารข้ามฝั่งไปสู่จุดหมายปลายทางฉันใด ครูก็เป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม เพื่อให้ศิษย์สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขฉันนั้น ครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

ตั้งแต่เล็กจนโต เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากครู ทั้งความรู้ในตำราและความรู้ในชีวิต ครูสอนให้เรารู้จักอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น รู้จักวิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ครูยังสอนให้เรารู้จักคุณธรรม จริยธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี รู้จักเคารพผู้อื่น รู้จักเสียสละ และรู้จักช่วยเหลือสังคม

พระคุณของครูจึงมีมากมายหาที่สุดมิได้ เป็นพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่เราควรจดจำและตอบแทนตลอดไป การไหว้ครูจึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพรักและเทิดทูนในสถาบันครู

ในวันไหว้ครู เราจะนำพานดอกไม้ ธูปเทียน และสิ่งของต่างๆ ไปกราบไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนเรามา นอกจากนี้ เรายังอาจจะกล่าวคำขอบคุณครู แสดงความรู้สึกหรือความประทับใจที่มีต่อครู หรืออาจจะมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้ครูเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจ

การไหว้ครูไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรม แต่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งของคนไทย เราควรปลูกฝังคุณธรรมนี้ให้แก่ลูกหลานของเรา เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของครูตลอดไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

(เด็กชายไทยเกอร์)

เรียงความ วันไหว้ครู

เรียงความวันไหว้ครู เรือจ้างผู้เสียสละ

ครูบาอาจารย์ ผู้เสียสละ ในชีวิตของเราแต่ละคน การเรียนรู้และการเติบโตไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ด้วยความพยายามของเราเอง แต่ยังมีบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้เราเป็นคนที่ดีกว่าเดิม นั่นคือ “ครู” ครูไม่เพียงแค่สอนหนังสือ แต่ยังเสียสละเวลาส่วนตัวและพลังงานในการทำให้เรามีความรู้ ความสามารถ และศีลธรรมที่ดี

ครูหลายคนต้องเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อเตรียมการเรียนการสอนอย่างละเอียดละออ บางครั้งครูต้องทำงานนอกเวลาทำการ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลและคำปรึกษาที่เหมาะสม การเสียสละนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทุ่มเทในการสอน แต่ยังเป็นการเสียสละที่มากกว่านั้น เช่น การเข้าใจและช่วยแก้ไขปัญหาส่วนตัวของนักเรียน การให้กำลังใจในเวลาที่ยากลำบาก และการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเติบโต

การที่ครูเสียสละเพื่อพวกเรานั้น เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะทุกครั้งที่เราประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือการใช้ชีวิต เราควรระลึกถึงครูที่ได้ให้การเสียสละในการช่วยเหลือและสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ การเคารพและรู้คุณค่าของครูจึงเป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติ เพื่อแสดงความขอบคุณและระลึกถึงความเสียสละที่ครูมีให้เสมอ

ตัวอย่างเรียงความวันไหว้ครู

ตัวอย่าง ‘เรียงความวันไหว้ครู’ อาจารย์ผู้เอาใจใส่

แม่พิมพ์แห่งชาติ ผู้ใส่ใจในนักเรียน ครูคือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน การเอาใจใส่ของครูนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน การเอาใจใส่ของครูไม่ได้หมายถึงการให้ความรู้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการดูแลและให้ความรักอย่างจริงใจ

ครูที่เอาใจใส่จะรู้จักนักเรียนแต่ละคนเป็นอย่างดี เข้าใจถึงจุดแข็งและจุดอ่อน และสามารถปรับการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้ ครูไม่เพียงแค่สอนตามหนังสือ แต่ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยให้นักเรียนรู้สึกสบายใจที่จะเรียนรู้และถามคำถาม

การเอาใจใส่ของครูนั้นยังหมายถึงการสนับสนุนในเวลาที่ยากลำบาก การให้กำลังใจในเวลาที่ท้อแท้ และการแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่นักเรียนเผชิญ

ครูที่เอาใจใส่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต นักเรียนสามารถเรียนรู้จากความอ่อนโยน ความอดทน และความเมตตาของครู ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นคนที่ดีและมีคุณภาพในสังคม การเอาใจใส่ของครูจึงไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จในการเรียนรู้ แต่ยังสร้างคนที่มีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีความหมาย

ในวันไหว้ครูนี้ เราควรระลึกถึงการเอาใจใส่และความรักที่ครูมีให้กับเรา และแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ด้วยการตั้งใจเรียน รักษามารยาท และเคารพในคำสอนของครูเสมอ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button