ข่าว

ประวัติ “อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์” ตำแหน่ง อัยการสูงสุด คนที่ 18

รู้จัก “อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์” อัยการสูงสุด คนล่าสุดของประเทศไทย เส้นทางชีวิตรับราชการมากกว่า 39 ปี ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรยุติธรรมระดับสูง

จากข่าวล่าสุดที่ อดีตนายก นายทักษิณ ชินวัตร ถูกสำนักงานอัยการสูงสุดสั่งฟ้องคดี ในความผิดมาตรา 112 กรณีให้สัมภาษณ์ที่ประเทศเกาหลี เมื่อปี 2559 และ ความผิด พ.ร.บ คอมฯ ทำให้ชื่อของ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุดในสำนัก กลายเป็นชื่อที่ปรากฏบนหน้าสื่ออีกครั้ง ทีมงาน Thaiger จึงขอโอกาสย้อนเล่าประวัติเส้นทางชีวิตของ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ให้ได้อ่านกันครับ

เส้นทางชีวิตส่วนตัว-การศึกษาของ อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์

นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ ปัจจุบันอายุ 65 ปี เกิดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2501 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จวุฒิเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และ นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท) ซึ่งสามารถสรุปประวัติการศึกษาได้ดังนี้

 • ปี 2523 : นิติศาสตร์บัณพิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปี 2525 : เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ปี 2528 : นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2554 : หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง (ยธส.3) สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ปี 2562 : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 (บ.ย.ส.24) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ปี 2564 : หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 11 (นบยส.11) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ปี 2565 : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย “นธป.” รุ่นที่ 10 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี่ยังมีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางกฎหมายต่าง ๆ ได้แก่

 • หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย “นธป.” รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่11 (นบยส.11) สำนักงานอัยการสูงสุด
 • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 (บ.ย.ส.24) สถาบันพัฒนาข้าราขการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารงานสมัยใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง (ยธส.3) สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร mini master of management programe สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร project planning and management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 23
 • หลักสูตรอัยการจังหวัด สคช. รุ่นที่ 10

ประวัติ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด

จุดเริ่มต้นชีวิตข้าราชการ ด้านกฎหมาย

หลังจากที่ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ จบการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตนก็ได้เริ่มเข้าสู่ชีวิตข้าราชการ ผู้คอยช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้่ข้อมูลคุ้มครองสิทธิ หรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย เรียบเรียงไทม์ไลน์ได้ตามนี้

 • ปัจจุบัน อัยการสูงสุด
 • พ.ศ. 2565 รองอัยการสูงสุด
 • พ.ศ. 2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ
 • พ.ศ. 2563 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
 • พ.ศ. 2561-2563 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 • พ.ศ. 2558 -2561 อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ 1 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 • พ.ศ. 2556 – 2558 อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
 • พ.ศ. 2551 – 2555 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เลขานุการสำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
 • พ.ศ. 2547 – 2550 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1
 • พ.ศ. 2546 – 2547 อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ.2542 – 2545 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2
 • พ.ศ. 2540 – 2541 อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1
 • พ.ศ. 2534 – 2540 อัยการประจำกรม กองคดีอาญากอง 6
 • พ.ศ. 2530 – 2534 อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร สำนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี
 • พ.ศ. 2528 – 2530 อัยการผู้ช่วย กองคดีอาญา
อ่านประวัติ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด ฟ้องทักษิณ
ภาพจาก : สำนักงานอัยการสูงสุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button