ข่าว

ก้าวสำคัญ อนุญาต พยาบาลใส่ชุดตามเพศสภาพ สภาการพยาบาล ย้ำหลักสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เฟซบุ๊ก สภาการพยาบาล ได้โพสต์ประกาศเรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2) ระบุว่า “พยาบาล” สามารถแต่งชุดพยาบาลได้ตามเพศสภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญเรื่องความหลากหลายทางเพศ และสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดเรื่องการแต่งกาย ดังนี้

ตามประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การแต่งกายของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขณะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยโดยตรง ให้สอดคล้องกับลักษณะ ของวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เกิดความชัดเจน เหมาะสม สามารถเลือกปฏิบัติได้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นายกสภาการพยาบาลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สภาการพยาบาล ชุดที่ 10 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2567 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 จึงออกประกาศการแต่งกายของบุคลากรด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่ไม่ตรงตามเพศกําเนิด สามารถเลือกชุดปฏิบัติงานได้ตามเพศสภาพ

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โดยรองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล

ประกาศสภาการพยาบาล

ทั้งนี้ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สามารถแต่งการได้ตามเพศสภาพโดยไม่ต้องขออนุญาตจากทางโรงพยาบาล หรือสภาการพยาบาล นับถือเป็นก้าวสำคัญของวงการพยาบาลไทย ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีทางเลือกในการแต่งกายที่เหมาะสมและสะดวกสบายมากขึ้น

ที่มา : ประกาศสภาการพยาบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button