สุขภาพและการแพทย์

มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เด็ก ทำลายร่างกายว่าที่คิด หมอแนะ อายุขั้นต่ำ ที่เหมาะสมที่สุด

การสืบพันธ์คือเรื่องปกติของสัตว์ เกิดจากฮอร์โมนที่พลุ่งพล่านมากในช่วงวัยรุ่น จึงต้องอยากระบายออก แต่งานวิจัยทางการแพทย์ ค่อนข้างชัดเจนว่า การมีเพศสัมพันธ์เร็วตั้งแต่วัยรุ่นตอนปลายอายุ 16-17 ปี อาจส่งผลเสียร้ายแรงทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะในกรณีที่ขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ส่งผลเสียต่อตัวเอง และภาระแก่ครอบครัว สังคมอีกด้วย

ความเสี่ยงของการมีเพศสัมพันธ์เร็วตั้งแต่วัยรุ่น อายุ 16-17 ปี

อายุ 16-17 ปี จัดเป็นวัยรุ่นตอนปลาย ร่างกาย มดลูก อุ้งเชิงกราน ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และอาจขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การมีเพศสัมพันธ์เร็วและไม่ปลอดภัยในช่วงวัยนี้จึงอาจส่งผลเสียที่คาดไม่ถึงตามมา

ผลเสียต่อผู้หญิง

อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงยังเจริญไม่เต็มที่ โครงสร้างของอวัยวะเพศภายนอกและช่องคลอดยังบอบบาง การมีเพศสัมพันธ์เร็วโดยขาดความเข้าใจอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของเยื่อพรหมจารีและช่องคลอดอย่างรุนแรง บาดแผลเหล่านี้เสี่ยงทำให้เลือดออกมาก ทำลายความสามารถของเยื่อบุในการป้องกันเชื้อโรค ทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อของท่อปัสสาวะ ช่องคลอด และอวัยวะเพศภายนอกได้ง่าย

การติดเชื้อในบริเวณอวัยวะเพศเนื่องจากการมีเพศสัมพันธ์เร็วและไม่ถูกต้องอาจลุกลามไปทั่วร่างกาย หากเด็กอาย ไม่บอกพ่อแม่ หรือไม่ไปหาหมอ ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง เสี่ยงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการติดเชื้อเรื้อรังในอนาคต

นอกจากผลกระทบทางร่างกายแล้ว การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงวัยรุ่นยังอาจทำให้เกิดความเครียด ความกลัว และปัญหาทางจิตใจอื่นๆ เช่น ความกังวลเรื่องการตั้งครรภ์ โรคติดต่อ ความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อการเรียน ผลการเรียน ทัศนคติต่อคนรอบข้าง ครอบครัว และสังคม

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้การคุมกำเนิดนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้

หากยังไม่พร้อมจะมีบุตร การทำแท้งเป็นทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การทำแท้งมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง การอักเสบ เลือดออก การทะลุของมดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกบางลง ซึ่งส่งผลต่อการแท้งซ้ำ การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรืออาจเป็นหมันเมื่อโตขึ้น ความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงสุขภาพจิตในอนาคต

ในทางกลับกัน แม้เต็มใจมีบุตรและแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะก่อให้เกิดภาระแก่ทั้งพ่อแม่วัยเยาว์ ครอบครัว และสังคม ความกดดันในการสร้างครอบครัวตั้งแต่ยังเรียนอยู่ ขาดงานทำหรือรายได้ที่มั่นคง อาจนำไปสู่ปัญหาทางจิตใจ เช่น ภาวะซึมเศร้า หรืออาจถึงขั้นฆ่าตัวตาย

นอกจากนี้ อาจเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาสังคม และปัญหาอื่นๆ ตามมาจากการแต่งงานและมีบุตรเร็วเกินไป เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีพ่อแม่อายุ 16-17 ปี อาจไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาและต้องเผชิญกับชีวิตที่ขาดแคลน ดังนั้น ไม่ว่าการมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุ 16 หรือ 17 ปี จะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่ ก็ตาม แต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และอนาคตของคนรุ่นหลัง

ผลเสียต่อผู้ชาย

การมีเพศสัมพันธ์เร็วหรือช่วยตัวเองมากเกินไปในช่วงวัยรุ่นตอนต้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะมีบุตรยากในเพศชาย การหลั่งเร็วและหลั่งบ่อยครั้งจะลดปริมาณและคุณภาพของอสุจิลงอย่างมาก ส่งผลให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือหลั่งเร็วก่อนวัยอันควรในอนาคต

การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันอาจนำไปสู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคที่อันตราย ได้แก่ เชื้อ HIV หนองใน ซิฟิลิส HPV ไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น โรคเหล่านี้บางชนิดอาจเรื้อรังและยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อป่วยเป็นโรคติดต่อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่ไปตรวจรักษาเนื่องจากความกลัวและอาย ทำให้โรคลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนอันตราย

นอกจากนี้ การมีเพศสัมพันธ์เร็วเกินไปยังอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเพศชาย เมื่อเกิดปัญหาหรือบาดแผลทางจิตใจจากการมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนเอง เช่นเดียวกับผู้หญิง ความเสี่ยงที่จะกลายเป็น “พ่อวัยใส” เนื่องจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมกำเนิดนั้นสูงมาก ผลกระทบจากปัญหานี้อาจส่งผลต่อสุขภาพในอนาคตของผู้ชายทั้งทางด้านจิตใจ สมรรถภาพทางเพศ และการเจริญพันธุ์

ควรมีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุเท่าไหร่?

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แนะนำว่าผู้ชายไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 20 ปี ผู้หญิงไม่ควรมีก่อนอายุ 18 ปี ในวัยนี้ร่างกายและจิตใจมีความพร้อมสมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ และการเจริญพันธุ์ เพื่อที่จะสามารถป้องกันตนเองและคู่นอนจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเริ่มมีเพศสัมพันธ์

ประเทศไทย กฎหมายกำหนดว่าบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย เพราะผู้ร่างกฎหมายเห็นว่า คนส่วนใหญ่ในวัยนี้มีความตระหนักรู้ทางร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ จึงสามารถรับผิดชอบต่อการกระทำของตนได้

“เด็ก” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบุูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิภาวะด้วยการสมรส พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มอายุนี้ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย

ไม่มีใครแนะนำให้วัยรุ่นที่เพิ่งอายุ 16 ปีมีเพศสัมพันธ์ เพราะในทางสังคม วัยนี้ยังอยู่ในวัยเรียน ยังต้องพึ่งพาครอบครัวและพ่อแม่อยู่ วัยรุ่นควรให้ความสำคัญกับการเรียน เพื่อน และโรงเรียนมากกว่าเรื่องเพศ

การที่วัยรุ่นในปัจจุบันมีความรักและมีเพศสัมพันธ์เร็วมีสาเหตุมาจากปัจจัยทางสังคมหลายประการ เช่น การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เร็วเกินไป อิทธิพลของเว็บไซต์มืด ภาพยนตร์ 18+ ดังนั้น เพื่อให้วัยรุ่นเข้าใจถึงอันตรายที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาตั้งแต่ในโรงเรียน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษาและสุขภาพ โดยเฉพาะมาตรการความปลอดภัยระหว่างการมีเพศสัมพันธ์หรือวิธีการคุมกำเนิดมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวัยรุ่น นอกจากจะช่วยป้องกันตนเองแล้ว ความรู้นี้ยังสามารถช่วยลดภาระของครอบครัวและสังคมจากผลกระทบของการมีเพศสัม

อ่านข่าวที่เกียวข้อง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button