Line Newsไลฟ์สไตล์

แจกเว็บ เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2567 อยู่บ้านปัดจอก็ทำบุญได้

แจกเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ วันวิสาขบูชา 2567 วันสำคัญระลึกคุณพระพุทธเจ้า เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนใจศรัทธา แต่ไม่สะดวกไปวัด สามารถร่วมทำบุญออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมอ่านบทสวดมนต์ นี้ได้ข้างล่างนี้เลย เริ่มต้น 20 – 24 พ.ค. 67

กลับมาอีกครั้งสำหรับ วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่รวมเหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 อย่าง ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และกิจกรรมในวันมงคลเช่นนี้ ย่อมไม่พ้นการทำบุญตักบาตร ปล่อยนกปล่อยในช่วงเช้า และเวียนเทียนในเวลากลางคืน แค่ครั้นจะไปกลางคืนก็ไม่สะดวก ทีมงาน Thaiger จึงขอแจกเว็บไซต์ เวียนเทียนออนไลน์ พร้อมบทสวดมนต์ ให้พุทธศาสนิกชนยุคโซเชียล ไปเวียนเทียนกันแบบจุใจ รับบุญถ้วนหน้า โดยมีวิธีการเข้าใช้งาน ดังนี้

วิธีเวียนเทียนออนไลน์ “วันวิสาขบูชา”

1. ขั้นเริ่มต้น ให้เราเข้าไปลิงก์เว็บไซต์นี้ เวียนเทียนออนไลน์.com

2. จากนั้นให้ล็อกอินบัญชีไลน์ของเรา เพื่อกดว่าจะตนต้องการเวียนเทียนคนเดียว หรือเวียนเทียนคู่

3. เมื่อเข้ามาแล้ว เราสามารถเลือกคาแรกเตอร์พร้อมใส่รูปประจำตัวได้เลยหากต้องการ

4. ต่อไปเลือกสถานที่เวียนเทียนที่เราต้องการ ได้แก่ วัดในประเทศไทย, สังเวชนียสถาน และ วัดไทยในต่างประเทศ

5. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้เราใส่ชื่อวัด ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ เวียนเทียนออนไลน์ ครับผม

6. สามารถเวียนเทียยนออนไลน์ วันวิสาฆบูชาได้ ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567

เวียนเทียนออนไลน์ วิสาขบูชา 22 พ.ค. 67
ภาพจาก : เวียนเทียนออนไลน์

บทสวดมนต์ระหว่างเวียนเทียนออนไลน์ ทั้ง 3 รอบ

รอบที่ 1 ระลึกถึงพระพุทธคุณ : อิติปี โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปูริสะทัมมสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

รอบที่ 2 ระลึกถึงพระธรรมคุณ : สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูฮีติ

รอบที่ 3 ระลึกถึงพระธรรมคุณ :

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

บทบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. //กราบ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. //กราบ
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. //กราบ

บทสวดบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา

(หันทะ มะยัง วิสาขะปะณามะคาถาโย ภะณามะ เส)
วิสาขะ ปุณณะมายัง โยชาโต อันติมะชาติยา
ปัตโต จะ อะภิสัมโพธิง อะโถปิ ปะรินิพพุโต
โลเก อะนุตตะโร สัตถา ทะยาณาณัณณะวาสะโย
นายะโก โมกขะมัคคัสมิ ติวิธัตถูปะเทสะโก
มะหาการุณิกัง พุทธัง มะยันตัง สะระณัง คะตา
อามิเสหิ จะ ปูเชนตา ธัมเม จะ ปะฏิปัตติยา
อิมันทานิ สุนักขัตตัง อะภิมังคะละสัมมะตัง
วิสาโขฬุกะยุตเตนะ ปุณณะจันเทนะ ลักขิตัง
สัมปัตตา อะนุกาเลนะ พุทธานุสสะระณาระหัง
ชาติ สัมโพธิ นิพพานะ กาละภูตัง สะยัมภุโน
ตัง สัมมานุสสะระมานา สุจิรัง นิพพุตา มะปิ
ปะสันนาการัง กะโรนตา สักกาเร อะภิสัชชิยะ
ทัณฑะทีเป ทีปะฆะเร มาลาวิกะติอาทะโย
ตัสเสวะ ปูชะนัตถายะ ยะถาสะติ ยะถาพะลัง
สะมาหะริตวา เอกัตถะ ฐะปะยิมหา ยะถาระหัง
นะรานัญจาปิ สัพเพสัง สัมธัมเม สัมปะสีทะตัง
ธัมมัสสะวะนัง กะริสสามะ สัมพุทธะคุณะทีปะนัง
พุทธัสสุโพธิตาทีนัง ทีปะนัตถัง มะเหสิโนติฯ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button