ข่าวข่าวการเมือง

เปิดไทม์ไลน์ “เลือก สว. 2567” ครม.เคาะแล้ว รับสมัคร 13 พ.ค. ประกาศผล 2 ก.ค.

ไทม์ไลน์เลือกสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา กกตคากการณืวันรับสมัคร 13 พฤษภาคม ประกาศผล 2 กรกฎาคม 2567

จากกรณี คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง

โดยรัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 269 (4) บัญญัติให้อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้ มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งและได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2562 อายุของวุฒิสภาจึงครบกำหนด 5 ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 พ.ค.2567 แต่ยังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่

เลือกสว รับสมัคร 13 พ.ค.2567

ไทม์ไลน์เลือกตั้ง สว. คาดการณ์โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับตั้งแต่ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก สว. ใช้บังคับ กกต.จะกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า 30 วัน

วันที่ 13 พ.ค.2567

  • ประกาศวันกำหนดและวันที่รับสมัคร

วันที่ 9 มิ.ย.2567

  • ประกาศวันเลือก สมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ

วันที่ 16 มิ.ย.2567

  • วันเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด

วันที่ 26 มิ.ย.2567

  • วันเลือก สมาชิกวุฒิสภาประเทศ

วันที่ 2 ก.ค.2567

  • ประกาศผลเลือกตั้ง สว.

ทั้งนี้ กลางปี 2567 จะมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ 200 คน ตามวิธีการของรัฐธรรมนูญ 2560 จะนำระบบ “แบ่งกลุ่มอาชีพ” และให้ “เลือกกันเอง” ในระหว่างบรรดาผู้สมัครมาใช้อย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก และมีเงื่อนไขการสมัคร 2,500 บาท

โดยบัญชีโซเชียลของวุฒิสภา เคยออกมาให้ข้อมูลถึงที่มาและองค์ประกอบของสว. ชุดใหม่ ทั้งเรื่องของคุณสมบัติ , ลักษณะต้องห้าม , วิธีการสมัคร และวิธีการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดตามคลิปด้านล่างนี้.

ขอบคุณคลิป : Facebook @SenateThailand.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button