ข่าว

WHO แนะไทยปรับกฎหมายคุมสุรา-จำกัดเข้าถึง หวั่นกระทบเยาวชน

สรุป 10 แนวทางจาก องค์การอนามัยโลก ลดพิษภัย “แอลกอฮอล์” เน้นควบคุมโฆษณา จำกัดการเข้าถึงเด็กและเยาวชน เตือนคนไทยให้แก้ไขกฎหมายควบคุมน้ำเมา

กลายเป็นประเด็นใหญ่ในเวทีนานาชาติ หลังจากที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนคนไทยเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มน้ำเมา โฆษณา ข่าวสาร รวมถึงการบริโภคกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมเปิดเผย ยุทธศาสตร์โลกในการจัดการปัญหาจากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัย (WHO Global Strategy to reduce Harmful Use of Alcohol) แนะนำ 10 มาตรการเพื่อ ลดการใช้แอลกอฮอล์ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ

10 แนวทางการปรับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก WHO

นพ.จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ระบุว่า ยุทธศาสตร์ระดับโลกของ WHO ในการแก้ไขปัญหานี้ มุ่งเน้นไปที่ 10 มาตรการหลัก ดังนี้

1. ควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์: จำกัดการขาย ห้ามจำหน่ายให้เด็ก ควบคุมเวลาขาย สถานที่ขาย

2. ควบคุมโฆษณาและกิจกรรมการตลาด: ห้ามโฆษณาแอลกอฮอล์ทุกช่องทาง ควบคุมการสปอนเซอร์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

3. นโยบายด้านภาษีและราคา: ปรับขึ้นภาษีแอลกอฮอล์ ควบคุมราคาขายปลีก

4. มาตรการบำบัดรักษา: พัฒนาและขยายการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาทั้งภาครัฐและเอกชน

5. มาตรการป้องกัน: รณรงค์สร้างความรู้ ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ป้องกันไม่ให้เด็กเริ่มดื่ม

6. มาตรการบังคับใช้กฎหมาย: กำหนดกฎหมายควบคุมแอลกอฮอล์ที่เข้มงวด บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

7. การวิจัยและเฝ้าระวัง: พัฒนางานวิจัย เฝ้าระวัง ติดตามผลกระทบของแอลกอฮอล์

8. การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ: ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร: พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมแอลกอฮอล์

10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ: ร่วมมือกับนานาประเทศ แลกเปลี่ยนข้อมูล แชร์แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

นพ.จอส เน้นย้ำว่า มาตรการควบคุมโฆษณาและกิจกรรมการตลาดแอลกอฮอล์ มีบทบาทสำคัญในการลดการบริโภคและผลกระทบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลยุทธ์นี้ต้องใช้กฎหมายควบคุมอย่างจริงจัง ไม่ใช้อาศัยหลักการควบคุมตนเองของธุรกิจ

อนามัยโลก WHO กฎหมายสุราไทย

มาตรการควบคุมโฆษณาแอลกอฮอล์ที่ WHO เสนอแนะ ประกอบด้วย

  • ควบคุมเนื้อหาและปริมาณโฆษณา ควบคุมทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์
  • ควบคุมกิจกรรมการสปอนเซอร์ที่ส่งเสริมแอลกอฮอล์ ห้ามโฆษณาในงานที่มีเด็กเข้าร่วม
  • ควบคุมเทคนิคการตลาดรูปแบบใหม่ เช่น การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย

การควบคุมโฆษณาและกิจกรรมการตลาดแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยลดการเข้าถึงของเด็กและเยาวชน ลดแรงจูงใจในการดื่ม และป้องกันอิทธิพลของธุรกิจแอลกอฮอล์ต่อค่านิยมทางสังคม

“เนื่องจากเด็กและเยาวชนอยู่บนพื้นที่และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเดียวกันกับผู้ใหญ่ และยังเข้าถึงสื่อทางกายภาพและออนไลน์ได้ตลอดเวลา แนวปฏิบัติมาตรการควบคุมกิจกรรมการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถแยกกฎหมายควบคุมเฉพาะการตลาดที่มุ่งเป้าไปสู่เด็กได้

ดังนั้น การปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากโฆษณาและกิจกรรมการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรเป็นมาตรการที่กำหนดสำหรับทุกช่องทางและเทคนิคกลยุทธ์การตลาด ควบคู่ไปกับมาตรการที่จำกัดการเข้าถึงทางกายภาพที่มีประสิทธิผลและระบบใบอนุญาตที่คำนึงถึงการกระจายของปัญหาจากการบริโภคร่วมด้วย” นพ.จอส กล่าว

อ้างอิง : เว็บไซต์รัฐบาลไทย

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button