ข่าว

ทปอ. ชี้แจงประกาศผลคะแนน A-Level 67 เผยโจทย์ที่มีมติให้คะแนนฟรี

ทปอ. ชี้แจงประกาศผลคะแนน A-Level 67 หลังมีผู้สอบเกิดข้อสงสัยและทำการร้องเรียนเข้ามา เผยโจทย์ที่มีมติให้ยกข้อสอบคะแนนฟรี

เฟซบุ๊ก Mytcas.com ได้โพสต์ข้อความชี้แจงข้อสงสัย เรื่องการประกาศผลคะแนน A-Level 67 โดยระบุว่า สืบเนื่องจากการประกาศผลคะแนนรายวิชา A-Level 67 ได้มีประเด็นกรณีสงสัยเกิดขึ้น และร้องเรียนมายัง ทปอ. จึงขอชี้แจงดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 1 แต่มีคะแนนขึ้น 18/100 ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีผู้เข้าสอบชื่อเดียวกันสองรายในห้องสอบ และเกิดการนั่งสอบผิดที่ ต่อมาเมื่อทราบจึงย้ายที่นั่งสอบไปยังที่ที่ถูกต้อง กระดาษคำตอบที่นั่งผิดถูกส่งเข้าระบบตรวจได้คะแนน 18/100 ตามที่รายงานผลสอบ ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

กรณีที่ 2 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าขาดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 แต่มีคะแนนขึ้น 9/100 ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีผู้เข้าสอบรายอื่นเข้าสอบนั่งที่นั่งสอบผิด ส่งผลให้คะแนนตนเองกลายเป็นขาดสอบ และผู้เข้าสอบที่ขาดสอบกลายเป็นมีคะแนน 9/100 ตอนนี้ได้แก้ไขผลสอบให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแล้ว

กรณีที่ 3 ผู้เข้าสอบรายหนึ่งโพสต์ว่าจากการประกาศผลสอบ A-Level ปี 67 ตนเองได้คะแนนเท่ากับ A-Level ปี 66 ที่ตนเองสอบไว้ โดยมีคะแนนตรงกัน 4 วิชา ทปอ. ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีผู้เข้าสอบรายหนึ่งได้คะแนนเช่นนั้นจริง ส่วนอีก 3 วิชาที่เหลือได้คะแนนแตกต่างจากปีก่อนหน้า

สำหรับการตรวจให้คะแนนในภาพรวม มีประเด็นการให้คะแนนดังนี้

1. วิชาฟิสิกส์ ข้ออัตนัยที่โจทย์ไม่ได้กำหนดค่าคงที่

คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาให้มีคำตอบที่ถูกต้องเป็นไปได้ 6 คำตอบ ตามค่าคงที่ที่ผู้เข้าสอบอาจใช้ความละเอียดไม่เท่ากัน

2. วิชาชีววิทยา ข้อ 12 ในชุดที่ 1 และชุดที่ 2

โจทย์ถามถึงระดับออกซิเจนในเหงือกปลา เนื่องจากตัวอักษร A-B-C พิมพ์ไม่ชัดเจนในข้อสอบ คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

3. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ข้อ 9 ชุดที่ 1 และข้อ 10 ชุดที่ 2

โจทย์กำหนดสาร N-4 แต่พิมพ์ไม่ตรงกันในตัวเลือกเป็น NH3 คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS มีมติให้ยกข้อสอบฟรี ให้คะแนนทุกคน

4. วิชาสังคม ข้อ 7 ชุดที่ 1 และข้อ 2 ชุดที่ 2

คณะกรรมการออกข้อสอบ พิจารณาคำร้องแล้ว จึงมีมติให้มีคำตอบถูกสองคำตอบ คือ ตัวเลือก 3 และ 5

5. ข้อสงสัยเรื่องการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 2 เกินหลักสูตร

คณะกรรมการออกข้อสอบพิจารณาแล้วลงความเห็นยืนยันว่า ไม่เกินหลักสูตรแต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Nateetorn S.

ผู้สื่อข่าว ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button