ท่องเที่ยวอีเว้นท์

สงกรานต์ 2567 โรงพยาบาลหยุดไหม เช็กสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน-บัตรทอง

ตอบชัด โรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมกับ สปสช. เปิดให้บริการช่วงสงกรานต์ รับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง-ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ หลังจากก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สั่งการให้ สปสช.ดูแลพร้อมแจ้งผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท หากเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ในการเข้ารับบริการแบ่งเป็น 4 กรณี ดังต่อไปนี้

1. เจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติถึงแก่ชีวิต

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติถึงแก่ชีวิต หากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูง สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้สุดโดยเร็ว เป็นไปตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ของรัฐบาล

ให้ทำการยื่นบัตรประชาชนใบเดียวและแจ้งใช้สิทธิ UCEP เข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดทั้งโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนฟรี

สำหรับสิทธิ UCEP นั้นผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจนพ้นวิกฤติและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย โดยเมื่อพ้น 72 ชั่วโมง จะส่งรักษาต่อที่หน่วยบริการประจำ โดยให้สถานพยาบาลที่ให้การรักษาเบิกค่าใช้จ่ายค่ารักษาจาก สปสช. ตามอัตราที่กำหนด กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. สายด่วน 1669 ได้ทั่วประเทศ โดยสามารถเช็ก 6 อาการเข้าข่ายภาวะฉุกเฉินวิกฤติ ได้ตามนี้

 1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
 2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
 3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
 4. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
 5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด
 6. มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

หากป่วยฉุกเฉินแต่ “ไม่วิกฤติถึงแก่ชีวิต” สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับ สปสช.

สงกรานต์โรงพยาบาลหยุดไหม มีที่ไหนเปิดบ้าง

2. เจ็บป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินระดับวิกฤติ

สำหรับผู้มีสิทธิบัตรทองที่เดินทางไปต่างถิ่นแล้วมีความจำเป็นต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาล เช่น ปวดศีรษะมาก มีความดันโลหิตขึ้นสูง เกิดภาวะท้องเสียรุนแรง ไข้หวัด ปวดท้อง เคืองตา ทำแผลต่อเนื่อง ตัดไหม หรือยาหมด (ต้องกินยาต่อเนื่องแต่ยาหมดระหว่างเดินทางไปต่างพื้นที่ มาขอรับยาได้) ฯลฯ

สามารถเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐและหน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่งโดยยื่นบัตรประชาชนและแจ้งใช้สิทธิบัตรทอง ได้แก่

 1. รพ.สต.
 2. สถานีอนามัย
 3. ศูนย์สุขภาพชุมชน
 4. โรงพยาบาลประจำอำเภอ
 5. หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลประจำจังหวัด
 6. ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 7. คลินิกชุมชนอบอุ่น

สิทธิบัตรทองเข้ารักษาช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2567 ได้ไหม

3. เจ็บป่วยเล็กน้อย

กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว ปรึกษาเภสัชกรและรับยาได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ทั่วประเทศ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สังเกตสติกเกอร์ “ร้านยาคุณภาพของฉัน ให้บริการเจ็บป่วยเล็กน้อย” หรือ ดูรายชื่อร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาตามอาการ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หากเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 อาการ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียว เข้ารักษาโรคเบื้องต้นตามขอบเขตวิชาชีพได้ที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นกว่า 1,300 แห่งที่เข้าร่วมได้ทั่วประเทศ สังเกตสติกเกอร์ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น

กรณีเจ็บป่วยเล็กน้อย 42 อาการ หากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) มีที่อยู่ให้จัดส่งยาได้ พบหมอออนไลน์ รอรับยาที่บ้านผ่าน 4 แอปพลิเคชันสุขภาพ

 • แอปพลิเคชัน Saluber MD (ซาลูเบอร์ เอ็ม ดี)
 • แอปพลิเคชัน Clicknic
 • แอปพลิเคชัน Mordee (หมอดี)
 • โททอลเล่เทเลเมด (Totale Telemed)

4. ประชาชนสิทธิบัตรทองที่เดินทาง

ประชาชนสิทธิบัตรทองที่เดินทางไปหรืออยู่ที่จังหวัดนำร่อง 30 บาท สามารถรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนอกจากเข้ารักษาที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำแล้ว ยังสามารถเข้ารักษาได้ทุกที่กับหน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วม โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ประชาชนสามารถตรวจสอบชื่อหน่วยบริการเอชนที่เข้าร่วมได้ที่ รายชื่อหน่วยบริการเอกชนบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง 30 บาท ในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 สามารถใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้ป่วยกลุ่มไม่มีอาการหรือเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถรับบริการรับยาที่ร้านยา, บริการโควิด-19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และบริการปฐมภูมิทุกที่ได้

ทั้งนี้ ตลอดช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 แม้โรงพยาบาลจะเปิดทำการในแผนกฉุกเฉินและบางแผนกชั่วคราว แนะนำว่าให้ตรวจสอบเวลาทำการของโรงพยาบาลนั้น ๆ ว่ามีการเปิด-ปิด ให้บริการด้านการแพทย์อย่างไรบ้างดีกว่าครับ

สงกรานต์โรงพยาบาลหยุดไหม สปสช แจงแล้ว ยังเปิดให้บริการ

เบอร์โทรฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์

เหตุไม่คาดคิดย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เว้นแม้แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้ทีมงาน เดอะ ไทยเกอร์ จึงจะมาแนะนำ เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินแจ้งเหตุสุขภาพ ดังนี้

เบอร์โทรฉุกเฉิน ด้านการแพทย์

 1. 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์
 2. 1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
 3. 1691 โรงพยาบาลตำรวจ
 4. 1367 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี
 5. 1667 สายด่วนกรมสุขภาพจิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button