ท่องเที่ยวอีเว้นท์

เล่นน้ำสงกรานต์ตัวเปียก ขึ้นรถเมล์-แท็กซี่ได้ไหม เช็กกฎข้อบังคับที่นี่

ตอบสงสัย วันสงกรานต์ล่นน้ำตัวเปียก “ขึ้นรถเมล์” หรือ “รถแท็กซี่” ได้หรือไม่? อ่านระเบียบข้อบังคับการขึ้นรถโดยสารสาธารณะ มีกฎห้ามตัวเปียกน้ำขึ้นรถบ้างไหม

ต้อนรับปีใหม่ไทย เทศกาลวันสงกรานต์ 2567 ร่วมกิจกรรมสาดน้ำ สรงน้ำพระทั่วประเทศ พร้อมเช็กกฎระเบียบ ข้อบังคับ ารใช้บริการรถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) และบริการรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (รถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล) หากตัวเปียกน้ำจากการเล่นในวันสงกรานต์ สามารถขึ้นรถโดยสารเดินทางกลับบ้านได้ไหม Thaiger หาข้อสรุปประเด็นนี้มาให้แล้ว

กฎระเบียบการใช้บริการรถเมล์

สำหรับ กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 โดยกำหนดข้อปฏิบัติตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ทั้งหมด 10 ข้อ ดังนี้

1. ไม่สูบบุหรี่หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

2. ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ส่งเสียงอื้ออึง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น

3. ไม่โดยสารนอกตัวรถ หรือห้อยโหน หรือยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถ

4. ไม่นำสิ่งของที่มีกลิ่นแรงอันอาจก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น ขึ้นบนรถ เว้นแต่จะได้จัดเก็บให้มิดชิดโดยปราศการกลิ่นนั้น

5. ไม่นำดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิด หรือวัตถุกัดกร่อน ขึ้นบนรถ

6. ไม่บ้วน หรือถ่มน้ำลาย น้ำหมาก หรือเสมหะ สั่งน้ำมูก ถ่ายสิ่งปฏิกูล หรือเท ลงบนรถ

7. ไม่ลงจากรถนอกบริเวณที่มีเครื่องหมายหยุดรถประจำทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

8. ไม่ดื่มสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

9. ไม่กระทำการลามกอนาจาร

10. รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง

รถเมล์ รถโดยสารประจำทาง

กฎระเบียบการใช้บริการรถแท็กซี่

มาต่อกันที่กฎการใช้รถแท็กซี่ หรือ ถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล มีการระบุระเบียบข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็นข้อปฏิบัติของคนขับและของผู้โดยสาร ดังต่อไปนี้

ข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

1. ห้ามรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร

2. ต้องพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายในเวลาอันสมควร ไม่ขับอ้อม หรือส่งไม่ตรงที่ที่ได้ตกลงกันไว้ ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3. ในระหว่างที่รถขับ ห้ามสูบบุหรี่ ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

คนโดยสารต้องชําระค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่ (มาตรา 97) กรณี ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

แท็กซี่ไทยขึ้นรถแม้ตัวเปียกได้ ในช่วงสงกรานต์

สรุปกฎข้อบังคับ การใช้บริการรถเมล์-รถแท็กซี่ ขณะตัวเปียก

หากวิเคราะห์จากหัวข้อกฎการใช้รถเมล์และรถแท็กซี่ จะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนที่ระบุห้ามผู้โดยสารที่ตัวเปียกน้ำใช้บริการรถสาธารณะ และไม่ได้ห้ามผู้โดยสารเรียกรถโดยสารในวันสงกรานต์อีกด้วย จึงสรุปได้ว่าผู้โดยสารทุกคนที่ตัวเปียกสามารถขึ้นรถแท็กซี่และรถเมล์ประจำทางได้ตามปกติ 

อย่างไรก็ตาม กรณีการขึ้นรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นรถยนต์สาธารณะส่วนบุคคล อาจขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างแท็กซี่กับผู้โดยสาร บางคันอาจอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นรถได้ แม้จะเปียกน้ำก็ตาม บางคันอาจไม่อนุญาต เพราะกลัวเบาะเปียกและเกิดกลิ่นอับ หรืออาจมีบริการพิเศษสำหรับช่วงสงกรานต์ เช่น เตรียมผ้าเช็ดตัวให้ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ตามมารยาทของผู้โดยสาร แม้ว่าแท็กซี่จะอนุญาตให้ขึ้นรถ แต่ควรแสดงมารยาท เช่น เช็ดตัวให้แห้งเท่าที่จะทำได้ หรือ ถามคนขับก่อนว่าสะดวกหรือไม่

ส่วนรถเมล์ หรือ รถโดยสารประจำทาง ตามปกติแล้วสามารถขึ้นใช้บริการได้แม้จะตัวเปียกจากการเล่นน้ำสงกรานต์ เพียงแต่ให้ระวังและไม่ไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่จะไปละเมิดกฎข้อบังคับการใช้บริการตามกฎกระทรวงที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : เกร็ดกฎหมายน่ารู้, คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ,วิกิพีเดีย

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button