การเงินเศรษฐกิจ

กยศ. ออกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับ เตรียมมอบให้ ผู้กู้ประวัติดี ชำระหนี้ตรงเวลา

กยศ. ออกเกียรติบัตร 2.9 ล้านฉบับ ให้ผู้กู้ที่มีประวัติการชำระเงินคืนดี เพื่อขอบคุณ และเป็นเครื่องยืนยันว่ามีวินัยทางการเงินที่ดี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประกาศ ได้จัดทำเกียรติบัตรขึ้น เพื่อมอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จำนวน 2.9 ล้านราย เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กู้ยืมเงินรุ่นพี่ ที่ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาที่มีค่าให้แก่รุ่นน้อง โดยแบ่งกลุ่มผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีเป็น 3 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1

  • กลุ่มผู้กู้ดีเลิศ : ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้เลย แม้แต่ครั้งเดียว และมีสถานะปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเภทที่ 2

  • กลุ่มผู้กู้ดีเยี่ยม : ผู้กู้ยืมที่ชำระเงินคืนปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ประเภทที่ 3

  • กลุ่มผู้กู้ดี : ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ) ซึ่งอยู่ระหว่างการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง

กยศ มอบเกียรติบัตรให้ผู้กู้ที่ชำระเงินดี

ทั้งนี้ มีผู้กู้ยืมจำนวนมากที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้มีอนาคตที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดี อยู่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กองทุนฯจึงขอเชิญชวนให้ผู้กู้ยืมเงินที่มีคุณสมบัติดังกล่าว

สามารเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเกียรติบัตร
ที่มอบให้กับผู้กู้ยืมนั้นเป็นการแสดงว่า เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยทางการเงิน และสามารถใช้รับสิทธิพิเศษในกิจกรรมตามเงื่อนไข ที่กองทุนฯกำหนดต่อไป

กองทุนฯได้ดำเนินการให้กู้ยืมเงินตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมเงินรวมทั้งสิ้น 6.8 ล้านราย สำหรับกลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่เคยผิดนัดชำระ และผู้กู้ยืมที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชี จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี

ทั้งนี้ กองทุนฯเชื่อว่าผู้กู้ยืมที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาทุกคน ล้วนเป็นกำลังสำคัญในการทำประโยชน์ให้แก่สังคม รวมถึงขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะผู้กู้ยืมเงินที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ และมีวินัยทางการเงินที่ดี กองทุนฯขอขอบคุณผู้กู้ยืมทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป

สามารถโหลดเกียรติบัตร ได้ที่เว็บไซต์ กยศ
ภาพจาก : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Best Writer

นักเขียนบทความประจำ Thaiger จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีความเชียวชาญด้านวงการเพลงไทย ภาพยนตร์ อนิเมะ ชื่นชมติดตามข่าวสารสังคม กีฬา เทคโนโลยี แตกประเด็น สรุปเรื่องราวมาร้อยเรียงผ่านข้อความสู่สายตาผู้อ่าน ช่องทางติดต่อ best.t@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button