ยานยนต์

แนะนำขั้นตอน ต่อภาษี-ซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ ทำง่ายไม่ต้องไปถึงกรมขนส่ง

แนะนำขั้นตอนต่อภาษีและซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ออนไลน์ เตรียมเอกสารตามนี้ ไม่ต้องไปไกลถึงกรมการขนส่งทางบก สะดวกกับผู้ใช้รถสุด ๆ

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้วยการเปิดให้ผู้ใช้รถสามารถชำระภาษีรถประจำปี และซื้อ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงแค่เตรียมเอกสารและทำตามขั้นตอน ดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการต่อภาษีออนไลน์

1. หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หรือ เล่มทะเบียน

2. เอกสาร พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

3. หลักฐานการตรวจสภาพรถยนต์

4. กรณีขาดการต่อภาษีเกิน 3 ปี ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หลักฐานการระงับทะเบียน (กรณียื่นขอระงับ)
  • เอกสารอื่น ๆ ตามที่กรมการขนส่งฯ ต้องการ

วิธียื่นภาษีรถ และต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th

2. ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (สมาชิกใหม่ต้องละทะเบียนก่อน)

3. เลือกเมนู “ยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปี”

4. กรอกรายละเอียดลงทะเบียนรถ

5. กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานการเอาประกัน ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (กรณี พ.ร.บ. ที่มีความคุ้มครองมากกว่า 3 เดือน) หรือสามารถซื้อ พ.ร.บ. ได้จากระบบ จากนั้นกดชำระเงิน

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ ซื้อ พ.ร.บ.

วิธีชำระเงินต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

1. ชำระเงินโดยหักบัญชีเงินฝาก (ต้องมีบัญชีเงินฝากและเป็นสมาชิกใช้บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกับธนาคาร/สถาบันการเงิน)

2. ชำระเงินโดยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (เป็นผู้ถือบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่มีสัญลักษณ์ VISA , Master Card) โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการรับตัดบัตร

3. ชำระเงินโดยพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถแล้วนำไปชำระเงิน ณ เคาน์เตอร์ ตู้ ATM หรือ Application ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

ต่อภาษีรถยนต์เริ่มต้นราคาเท่าไร กี่วันได้

กรณีต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินค่าภาษีรถยนต์ได้ที่เมนู “ตรวจสอบผลการชำระภาษี/เปลี่ยนช่องทางชำระเงิน” โดยราคาต่อภาษีรถยนต์จะนับจากขนาดเครื่องยนต์ เริ่มต้นที่ CC ละ 50 สตางค์ สำหรับรถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นหลังขาว ตัวหนังสือสีดำ

รถยนต์ป้ายทะเบียนพื้นหลังขาว ตัวหนังสือสีเขียว ราคาต่อภาษีเริ่มต้นที่ 450-1,650 บาท รถยนต์ที่ป้ายทะเบียนพื้นหลังขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงินราคาอยู่ที่ 1,300-1,600 บาท และรถยนต์ไฟฟ้าราคาต่อทะเบียนภาษีจะเริ่มที่ 150-3,600 บาท

หลังจากขั้นตอนชำระเงินค่าภาษีและ พ.ร.บ. เสร็จสิ้น ทางกรมการขนส่งทางบกจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและยอดเงินที่ชำระจากสถาบันการเงิน พร้อมจัดเตรียมส่งเอกสารให้ผู้ชำระภาษีรถยต์ออนไลน์ รวมระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 วันทำการ

ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และสมุดกรมธรรม์ พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้ผู้ชำระเงินทางไปรษณีย์ตามที่อยู่จัดส่งเอกสารที่กรอกผ่านหน้าเว็บไซต์

หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปปรับบันทึกรายการชำระภาษีได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศไทย

Mothana

นักเขียนข่าวที่ Thaiger การศึกษาทางด้านภาษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงรับหน้าที่เขียนบทความไลฟ์สไตล์บันเทิง เศรษฐกิจ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้ ติดต่อได้ทาง tangmo@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button