ราคาทองย้อนหลัง

ราคาทอง ปรับราคาเมื่อ 06 มิถุนายน 2566 (09:27)

ทองคำแท่ง

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

32,150.00

ราคาขาย

32,250.00

ทองรูปพรรณ

ความบริสุทธิ์ทองคำ 96.5%

ราคารับซื้อ

31,578.28

ราคาขาย

32,750.00

เลือกดูตามช่วงเวลา

วันที่ / เวลา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ
ราคารับซื้อ ราคาขาย ราคารับซื้อ ราคาขาย
06 มิ.ย. 2566 + 100.00        
ครั้งที่ 1 09:27 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
05 มิ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 1 09:26 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00
03 มิ.ย. 2566 - 150.00        
ครั้งที่ 1 09:29 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00
02 มิ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 16:05 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
ครั้งที่ 2 10:22 32,300.00 32,400.00 31,714.72 32,900.00
ครั้งที่ 1 09:26 32,250.00 32,350.00 31,669.24 32,850.00
01 มิ.ย. 2566 - 50.00        
ครั้งที่ 3 15:39 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00
ครั้งที่ 2 12:32 32,200.00 32,300.00 31,623.76 32,800.00
ครั้งที่ 1 09:27 32,150.00 32,250.00 31,578.28 32,750.00