Connect with us

ข่าวภูเก็ต

สถานการณ์โควิด-19 9 เม.ย. ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

สถานการณ์โควิด-19 9 เม.ย. ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย | The Thaiger
  • follow us in feedly

สถานการณ์โควิด-19 9 เม.ย. ภูเก็ตติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย สะสม 161 ราย

โควิด 19 ภูเก็ต – เพจ เสียงประชาชน คนภูเก็ต Phuket People’s Voice อ้างอิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 เมษายน 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 8 เมษายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 161 ราย (รายใหม่ 21 ราย)

กลับบ้าน 45 ราย สะสม 1,727 ราย อยู่โรงพยาบาล 115 ราย อาการรุนแรง 3 ราย รอผลตรวจที่โรงพยาบาล 104 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 รายใหม่ทั้ง 21 ราย มีรายละเอียดดังนี้

รายที่ 141 ผู้ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพว่างงาน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 104 พักอาศัยที่ ต.รัษฏา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคมมีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 3 คน

รายที่ 142 ผู้หญิงไทย อายุ 18 ปี อาชีพค้าขาย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 1 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน

รายที่ 143 เด็กหญิงไทย อายุ 6 ปี อาชีพนักเรียน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 ในพื้นที่บางเทา ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน

รายที่ 144 ผู้ชายไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 117 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน

รายที่ 145 ผู้หญิงไทย อายุ 50 ปี อาชีพแม่บ้าน เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 อาศัยในพื้นที่บางเทา ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน

รายที่ 146 ผู้หญิงไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 6 คน

รายที่ 147 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 146 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 7 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน

รายที่ 148 ผู้ชายไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 73 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 21 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน

รายที่ 149 ผู้หญิงไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 2 เมษายน ไม่มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง

รายที่ 150 ผู้หญิงไทย อายุ 27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมในเขตป่าตอง ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 113 และ 135 พักอาศัยในต.ตลาดเหนือ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน

รายที่ 151 ผู้หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 29 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 11 คน

รายที่ 152 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 6 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน

รายที่ 153 ผู้หญิงไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานนวด เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 3 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน

รายที่ 154 ผู้หญิงไทย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานนวด ทำงานร้านที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 153 และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 พักอาศัยในป่าตอง ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน

รายที่ 155 ผู้ชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.ตลาดเหนือ ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 8 คน

รายที่ 156 ผู้ชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพดีไซน์เนอร์ ร้านตัดเสื้อในป่าตอง พักอาศัยที่ป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 30 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 5 คน

รายที่ 157 ผู้หญิงไทย อายุ 40 ปี อาชีพพนักงานนวด ทำงานร้านที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 131 และเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 153 พักอาศัยในป่าตอง ยังไม่มีอาการป่วย มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 4 คน

รายที่ 158 ผู้ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิงแห่งหนึ่งบริเวณซอยบางลา ทำงานที่เดียวกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 148 พักอาศัยในต.กะทู้ เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 5 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 2 คน

รายที่ 159 ผู้ชายไทย อายุ 23 ปี อาชีพพ่อครัวโรงแรม เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดและพักอาศัยที่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ป่วยยืนยันรายที่ 119 ในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 12 คน

รายที่ 160 ผู้หญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพแม่บ้าน มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงบริเวณซอยบางลาบ่อยครั้ง และสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ พักอาศัยในป่าตอง เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 28 มีนาคม มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 1 คน

รายที่ 161 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี อาชีพทำอาหารขายส่ง พักอาศัยในพื้นที่บางเทา เริ่มมีอาการป่วยวันที่ 4 เมษายน มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงจำนวน 13 คน

ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ที่พบเพิ่มในวันนี้ 19 จาก 21 รายเป็นกลุ่มที่พบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุก ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเพิ่มเป็นพิเศษในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อค้นหาผู้ป่วยกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยงสูง อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสของผู้ป่วยยืนยัน จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าโรคโควิด-19 นี้สามารถติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่าย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ที่เดียวกัน ทำงานใกล้ชิดกัน มีการพูดคุย สัมผัส หรือใช้สิ่งของร่วมกัน

จึงอยากจะเน้นย้ำเรื่องมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ถึงแม้จะไม่มีอาการป่วยก็ควรแยกตัวเองออกจากบุคคลอื่น งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น ไม่เข้าไปในที่ชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลที่เรารัก และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ปวดศีรษะ ถ่ายเหลว ให้รีบไปพบแพทย์

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภูเก็ต.

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

P. Wanutch

Published

on

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย | The Thaiger

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

โควิด-19 31 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,081 ราย ในสถานกักกันตัวของรัฐ (พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 4 ราย)

เสียชีวิตรวม 57 ราย (ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในวันนี้)

รักษาหายป่วยแล้ว 2,963 ราย (96.17%) (รักษาหายในวันนี้ 2 ราย) รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก 61 ราย (อาการหนัก 1 ราย)

ผู้ติดเชื้อ 4 ราย เป็นคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันตัวของรัฐ.

โดยมาจาก ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย, ประเทศตุรกี 2 ราย และประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย

จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,722 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 411 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย ภาคใต้ 737 ราย

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ต่างประเทศ

สำเร็จแล้ว ! จรวด Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศเรียบร้อยแล้ว

Maestro WP

Published

on

สำเร็จแล้ว ! จรวด Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศเรียบร้อยแล้ว | The Thaiger
ภาพจาก: SpaceX

จรวด Falcon 9 ในโครงการ SpaceX สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการพานักบินอวกาศของนาซ่า 2 คนเดินทางมุ่งหน้าไปที่สถานีอวกาศนานาชาติเป็นเรียบร้อยแล้วในรอบ 9 ปี ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังจากถูกเลื่อนมาเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเมื่อวานก่อน

Falcon 9 กลายเป็นจรวดพาณิชย์ของเอกชนลำแรก ที่พามนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้สำเร็จ และเปิดการเปิดโฉมหน้าใหม่ของการเดินทางในอวกาศ พร้อมนักบินอวกาศ โรเบิร์ท เบห์นเคน และ ดักกาส เฮอร์ลีย์ เพื่อยังสถานีอวกาศ ISS

ซึ่งการปล่อยจรวดจากฐานในครั้งนี้ ดำเนินไปอย่างราบรื่น ท่ามกลางท้องฟ้าที่สดใส และการจับตาเฝ้ามองของชาวโลก ที่ครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางไลฟ์เฟซบุค รวมไปถึงยูทูปด้วยเช่นกัน

โดยนอกจากชาวโลกทั่วโลกที่คอยติดตาม Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศแล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็ยังได้บินตรงไปที่ฟลอริดา เพื่อเป็นสักขีพยานและชมการปล่อยจรวดออกจากฐานด้วย

พร้อมกับกล่าวคำปราศรัยต่อพนักงานขององค์การนาซ่าและ SpaceX โดยบอกว่านี่คือวันที่พิเศษ และยังได้กล่าวถึง อีลอน มัสก์ ด้วยว่าการปล่อยจรวดเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์คืออนาคต

ที่มา: SpaceX

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19

Aindravudh

Published

on

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19 | The Thaiger

30 พ.ค. เวลา 17.05 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงพรก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการลงทุนและดูแลประชาชน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลบริหารเศรษฐกิจที่ผ่านมาอย่างเต็มที่ สามารถฟื้นฟูกลับมาในระยะ 5 ปี ให้กลับมาอยู่ระดับที่ดีพอสมควร โดยเน้นดูแลเศรษฐกิจทั้งมหภาค จุลภาคและเศรษฐกิจภาคประชาชน หนี้ครัวเรือน ส่งผลให้หนี้สาธารณะของไทยอยู่ระดับต่ำเพียงร้อยละ 41 ทำให้วันนี้รัฐบาลสามารถกู้เงินมาใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพื่อความเชื่อมั่น จากเดิมสัดส่วนการลงทุนอาจจะน้อยมากเมื่อเทียบกับ GDP หรือรายได้ของประเทศ เพราะต้องนำเงินไปใช้จ่ายตามภารกิจหลักในการดูแลประชาชน ชดเชยรายได้ ประกันรายได้ ดูแลกลุ่มเปราะบาง คนพิการ เด็ก งบประมาณจึงถูกนำไปใช้สำหรับรายจ่ายประจำ จึงต้องมีเงินเข้ามาใหม่เพื่อใช้ในการลงทุนและด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ทั้ง EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันตก ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก ด้วยวิธีการลงทุนแบบร่วมลงทุน PPP ที่ช่วยเงินที่รัฐจะต้องลงทุนได้ถึง 1 ใน 3 ลดการกู้เงิน ด้วยการบริหารเงินแบบนี้ จึงทำให้หนี้สาธารณะไม่สูงมากแต่มีผลผลิตที่เกิดจากลงทุน เช่น การขยายช่องทางจราจร ถนน รถไฟ รถไฟฟ้า

สำหรับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนั้น รัฐบาลสร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกเรื่องการออม รวมทั้งมีกระบวนกลไกในการแก้หนี้ กองทุน บริษัทเจรจาประนอมหนี้ ช่วยเหลือแก้ปัญหาที่ดินโดยธนาคารที่ดิน อย่างไรก็ตาม วันนี้เศรษฐกิจโลกตกต่ำ เกิดสงครามทางการค้า ซ้ำเติมสถานการณ์ให้หนักขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ก็ขึ้นๆลงๆ รัฐบาลก็พยามดำเนินการอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหาเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ รวมทั้งไทยในฐานะประเทศประชาธิปไตยยิ่งต้องระมัดระวังในการดำเนินการ รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ทำประชาพิจารณ์ ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ รัฐสภา รวมทั้งวางแผนการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบพหุภาคี เพื่อประโยชน์ของไทยในอนาคต

นายกรัฐมนตรียืนยันพรก.กู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท อย่านำไปปนไม่เกี่ยวกับพรก.ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่เกิดขึ้นไม่มีใครคาดคิดและมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน แต่ต้องแยกแยะทั้งผู้ที่เดือดร้อนก่อนหน้าสถานการณ์โควิด19 จากปัญหาความยากจน เศรษฐกิจตกต่ำหรือผู้ที่มีรายได้น้อย ก็มีงบประมาณปกติตั้งแต่งบประมาณปี 63-65 แต่สถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องดูแลเยียวยาอย่างเร่งด่วน เช่น ผู้ที่ถูกปิดกิจการ รัฐดูแลเยียวยา 5000 บาทให้ 3 เดือน สำหรับการปลดล็อกระยะ 3 ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความยากลำบากในการบริหาร แต่รัฐบาลจะดูแลและติดตามให้ทุกอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ขอยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการใช้จ่ายเงินจากร่างพ.ร.ก. เงินกู้ เพราะวันนี้ สถานการณ์การเงิน การคลังของประเทศมีความเข้มแข็ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศก็สูง เงินสะพัดเกินดุล ขอเพียงทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เช่นเดียวกับการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ที่ทุกคนร่วมมือกันร่วมเดินหน้าไปกับรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างจริงจัง ด้วยเจตนาบริสุทธิ์ เป็นเจตนารมณ์ทางการเมือง ภายใต้กฎหมายปกติ และมีกลไกพิเศษขึ้นเพียงเพื่อแก้ปัญหาซ้ำซ้อนเกิดขึ้นมายาวนาน โดยเป็นแก้ปัญหาเชิงระบบ ขณะเดียวกัน ก็พยายามไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต วันนี้รัฐบาลอยู่ได้เพราะบริหารอย่างโปร่งใส ขณะนี้สถานการณ์ไม่ปกติ จึงเป็นเงินเพียงก้อนเดียวที่มาช่วยวิกฤตินี้ ขอทุกฝ่ายคิดถึงประเทศชาติเป็นหลัก

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังชี้แจงถึงการเปิดการเรียนการสอนว่า ต้องดูความพร้อมและทยอยเปิดเมื่อพร้อม พิจารณาจากจำนวนนักเรียน วัยของนักเรียน สภาพห้องเรียน เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีภูมิต้านต่ำ อาจให้สลับการเรียน หรือการเปิดการสอนแบบวันเว้นวัน โดยวิชาสำคัญอาจสอนในโรงเรียน สำหรับเด็กเล็กมาก อาจยังมาโรงเรียนไม่ได้ เนื่องจากยังควบคุมตนเองไม่ได้ การลดวันเรียนหรือลดจำนวนเด็กยังช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้อีก สำหรับการเชื่อมโยงด้วยออนไลน์ ขอยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อการสาธารณสุขเท่านั้น

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังเชิญชวนให้ทุกฝ่ายและส.ส. ร่วมสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งการดูแลด้านสุขภาพ ภายหลังการปลดล็อกระยะที่ 3 พร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด เพื่อให้ทำวันนี้เพื่อให้ถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุดคือ

ที่มา:ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
อ่านต่อไป
โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย | The Thaiger
ข่าว13 mins ago

โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

สำเร็จแล้ว ! จรวด Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศเรียบร้อยแล้ว | The Thaiger
ต่างประเทศ21 mins ago

สำเร็จแล้ว ! จรวด Falcon 9 ทะยานสู่อวกาศเรียบร้อยแล้ว

เรียงหน้ายิง-เลวานเบิ้ล ! ไฮไลท์ บุนเดสลีกา บาเยิร์น 5-0 ดุสเซลดอร์ฟ | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค55 mins ago

เรียงหน้ายิง-เลวานเบิ้ล ! ไฮไลท์ บุนเดสลีกา บาเยิร์น 5-0 ดุสเซลดอร์ฟ

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19 | The Thaiger
ข่าวการเมือง4 hours ago

นายกยัน พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อการเยียวยาและฟื้นฟู จากผลกระทบจากโควิด 19

แห้งเลย ! นายกเมืองมิวนิค เผยอาจไม่ให้ บาเยิร์น จัดงานฉลองแชมป์ | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค19 hours ago

แห้งเลย ! นายกเมืองมิวนิค เผยอาจไม่ให้ บาเยิร์น จัดงานฉลองแชมป์

แต่หายดีแล้ว ! บีร็อด เผยอาการตอนตรวจพบเชื้อโควิด-19 | The Thaiger
เลสเตอร์ ซิตี้21 hours ago

แต่หายดีแล้ว ! บีร็อด เผยอาการตอนตรวจพบเชื้อโควิด-19

โควิด-19 30 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย | The Thaiger
ข่าว24 hours ago

โควิด-19 30 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

บาเยิร์น มิวนิค VS ดุสเซลดอร์ฟ : ถ่ายทอดสด บุนเดสลีกา 30 พ.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
บาเยิร์น มิวนิค24 hours ago

บาเยิร์น มิวนิค VS ดุสเซลดอร์ฟ : ถ่ายทอดสด บุนเดสลีกา 30 พ.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 30 พ.ค. | บราซิล ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 3 หมื่นมากกว่า สหรัฐฯ | The Thaiger
สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-1924 hours ago

โควิด-19 สถิติทั่วโลก 30 พ.ค. | บราซิล ติดเชื้อวันเดียวเกือบ 3 หมื่นมากกว่า สหรัฐฯ

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค. | The Thaiger
รายงานอากาศ1 day ago

มรสุมเข้า ระวังฝนหนัก ! กรมอุตุฯ พยากรณ์อากาศทั่วไทย 30-31 พ.ค.

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน! (คลิป) | The Thaiger
ข่าวไทย1 day ago

‘หมอประสิทธิ์’ แจงละเอียดเรื่องโควิด-19 เจ้าตัวยืนยัน ระลอก 2 มาแน่นอน! (คลิป)

‘ใหญ่’ เผยภาพถ่ายแรกใช้แนบเดโมของวง ‘โลโซ’ – ย้อนกลับไปถึงปี 2538! | The Thaiger
บันเทิง1 day ago

‘ใหญ่’ เผยภาพถ่ายแรกใช้แนบเดโมของวง ‘โลโซ’ – ย้อนกลับไปถึงปี 2538!

กดไลก์หน่อย! ‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์โชว์ | The Thaiger
ข่าวไทย1 day ago

กดไลก์หน่อย! ‘อนุทิน’ อินเทรนด์ขอลองเล่นแอปดัง ‘TikTok’ – ประเดิมลิปซิงค์โชว์

‘บิ๊กอ๊อด’ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี 62 คณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทย | The Thaiger
ทีมชาติไทย1 day ago

‘บิ๊กอ๊อด’ ร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ประจำปี 62 คณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทย

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ผลหวยฮานอย 28 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 28/5/63

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ผลหวยฮานอย 29 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 29/5/63

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ผลหวยฮานอย 31 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 31/5/63

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ผลหวยฮานอย 27 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 27/5/63

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ผลหวยฮานอย 26 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 26/5/63

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ผลหวยฮานอย 25 พฤษภาคม 2563 หวยฮานอย 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ2 days ago

ราคาทองวันนี้ 29 พ.ค. ทองลง 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวยลาว 28 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 28/5/63

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ3 days ago

ราคาทองวันนี้ 28 พ.ค. ทองเที่ยงขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,450

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ4 days ago

ราคาทองวันนี้ 27 พ.ค. ทองเย็นลงอีก 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,300

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจหวยลาว 27 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 27/5/63

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63 | The Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจหวยลาว 25 พฤษภาคม 2563 หวยลาว 25/5/63

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ5 days ago

ราคาทองวันนี้ 26 พ.ค. ทองบ่ายลด 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,650

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700 | The Thaiger
สังคม/เศรษฐกิจ6 days ago

ราคาทองวันนี้ 25 พ.ค. ทองขึ้น 50 บาท ราคาทองรูปพรรณบาทละ 26,700

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง | The Thaiger
ข่าวไทย3 days ago

สถานการณ์โควิด-19 28 พ.ค. สหรัฐตายทะลุแสน บราซิลเชื้อพุ่ง 4 แสนน่าห่วง

Trending