Connect with us

ข่าวไทย

ประวัติ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” แห่งรัชกาลที่ 10

The Thaiger

Published

on

ประวัติ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี” แห่งรัชกาลที่ 10 | The Thaiger

ประวัติ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แห่งรัชกาลที่ 10

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี – เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สถาปนาให้ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และ ผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประวัติ
ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 24 พ.ค ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พันเอก (พิเศษ) หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พลตรีหญิง และดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนัก กรมกิจการวัง (อ) ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตราพลตรี) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ และผู้บังคับกองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ประวัติ

ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

kapook.com ได้ระบุประวัติของ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไว้ดังนี้

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี มีชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ และ นิรมล อุ่นพรม เกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2528 ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นธิดาของนายวิรัตน์ อุ่นพรม กับนางปราณี อุ่นพรม สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน จากนั้น จึงเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 จากนั้นเข้าทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2555 เจ้าคุณพระสินีนาฏ ได้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ 904 ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ฯ และการพระราชกุศลกองงาน พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 เป็น เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส งานพระราชกุศล และพระราชานุเคราะห์และโครงการในพระองค์ ฝ่ายราชเลขานุการ กองกิจการในพระองค์สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
ภาพจาก Instagram Thai Royal Family

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

  • พ.ศ. 2562 – Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) 
  • พ.ศ. 2562 – Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. 2562 – Order of Chula Chom Klao - 1st Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ.)
  • พ.ศ. 2562 – King Rama X Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.png เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (ว.ป.ร.1)
  • พ.ศ. 2560 – Order of the White Elephant - 2nd Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

 

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ

Nattha Thepbamrung

Published

on

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ | The Thaiger

วานนี้ (24 ส.ค.) มีรายงานว่า มีการแถลงข่าวเรื่องการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยผู้ค้นพบคือ นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

นายรวิน กล่าวว่า ช่วง10 ปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ดำเนินการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกกว่า 68 ชนิด และมดอาจารย์รวิน ซึ่งเป็นมดชนิดใหม่ของโลกนี้ ถูกค้นพบที่ประเทศไทย มีลักษณะเด่นต่างจากมดทั่วไป และผลงาน การวิจัยเหล่านี้ ได้ถูกนำไปตีพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

 

 

ขณะที่ นายวียะวัฒน์ ใจตรง นักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การพบมดชนิดใหม่นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างทางองค์กรกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

มดที่พบนั้น มีลักษณะเด่นคือ ภายนอกขรุขระ ไม่เงาเหมือนมดพันธุ์อื่น ๆ และมีหัวที่ใหญ่ประมาณ 0.9 มม. ลำตัวยาว 3-4 มม.

 

นอกจากจะมีชื่อว่ามดอาจารย์รวินเพื่อให้เกียรติต่อผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้ว มดสายพันธุ์นี้มีชื่อเต็มว่า Myrmecina raviwongsei Jaitrong, Samung, Waengsothorn et Okido ถูกจัดเป็นมดสายพันธุ์ใหม่ของโลกเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา

 

 

ที่มา Kapook, เรื่องเล่าเช้านี้

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

โผล่อีก! หนุ่มใหญ่เชื่อฉี่เป็นยาดี ทั้งดื่ม อาบ หยอดตา ล้างแผล

Nattha Thepbamrung

Published

on

โผล่อีก! หนุ่มใหญ่เชื่อฉี่เป็นยาดี ทั้งดื่ม อาบ หยอดตา ล้างแผล | The Thaiger

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการตีแผ่พ่อค้าก๋วยเตี๋ยวใส่ปัสสาวะตัวเองในน้ำซุปให้ลูกค้ากินเพราะเชื่อว่าช่วยแก้อาการปวดเมื่อยจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาถกเถียงกันในประเด็นเรื่องปัสสาวะกันมากขึ้น และวานนี้ (23 ส.ค.) ก็มีการแชร์โพสต์หนึ่งจากกลุ่ม ‘มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้’ ที่โพสต์ไว้เมื่อ 11 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา เรื่องการใช้ปัสสาวะอาบน้ำและหยอดตา

 

ผู้โพสต์ระบุว่าตนเป็น จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่จ.ราชบุรี เป็นผู้ปฏิบัติธรรม และชอบนั่งสมาธิ ได้บังเอิญมาเจอรุ่นพี่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในงานเลี้ยง จึงได้คุยธรรมะกัน และด้วยความ ที่กินเจมาก่อนหน้านี้ 6 เดือน พี่จิตอาสาจึงได้แนะนำให้ตนลองดื่มน้ำปัสสาวะดู เพื่อแก้อาการปวดเมื่อยตัว

 

เมื่อตนกลับถึงบ้านจึงทดลองดื่ม ทีแรกรู้สึกว่าปัสสาวะรสเค็มมาก เพราะตนกินอาหารเจรสจัด ตนจึงตัดสินใจไปค่ายสุขภาพที่ จ.มุกดาหาร และได้เข้ากลุ่มโรค ต่างๆ โดยจิตอาสาในกลุ่มได้แนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะล้างจมูก แก้ไซนัส หยอดหูตาและอาบน้ำ

 

ทุกวันนี้ตนจึงหันมาใช้ปัสสาวะหยอดตา หยอดหูในตอนเช้า พร้อมดื่มและอาบด้วย โดยตนจะใส่น้ำปัสสาวะไว้ในขวดและทิ้งไว้ข้ามคืน ก่อนที่ตอนเช้าจะนำมากรอกในตา ทำแล้วรู้สึกเย็นสบาย ตาโล่งดี และผลที่ได้คือตาจะมองเห็นชัด

 

มีครั้งหนึ่งที่ตนโดนสุนัขกัดที่ขาขวาจนเขี้ยวจม เลือดออกมาก แต่ก็ตัดสินใจไม่ไปหาหมอ  แต่ใช้น้ำปัสสาวะที่หมักไว้ล้างแผล ซึ่งแผลก็หายไว และยังไม่ทิ้งแผลเป็นอีกด้วย ปัจจุบันตนใช้น้ำปัสสาวะทุกวัน และได้หมักเก็บไว้เป็นขวดๆ เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 

นอกจากนี้ ในกลุ่มเดียวกัน มีสมาชิกอีกรายโพสต์ว่า เด็กอายุ 4 ขวบ ‘ไข้ขึ้นสูงเนื่องจากทานไอศกรีมเยอะมีน้ำมูกมาก’ ตนจึงให้ดื่มน้ำย่านางสกัดผสมน้ำปัสสาวะและผงถ่าน ตามด้วยข้าวต้มเกลือ อีกด้วย

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี

Nattha Thepbamrung

Published

on

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี | The Thaiger

เมื่อคืนวาน (23 ส.ค.) มีรายงานรถพ่วง 18 ล้อ กับระกระบะชนกันบริเวณกลางไฟแดงสายบายพาสเลี่ยงเมือง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพคือนายอานัติ แสนจันทร์ อายุ 28 ปี คนขับรถกระบะ, นายจีรศักดิ์ มะตง อายุ 33 ปี, นายนรินทร์ จากโอน อายุ 36 ปี, นายจิตรกร สาระผล อายุ 19 ปี และนายณรงค์ฤทธิ์ บุตรอ่อน อายุ 34 ปี ที่เดินทางมากับรถกระบะ โดยมีผู้รอดชีวิตจากรถกระบะคันดังกล่าวเพียงคนเดียวคือ นางยุภาพร แสนจันทร์ ภรรยาของนายอานัติ คนขับรถ

 

พ่วงมรณะ ชนกระบะ สังเวย 5 ศพ แยกบายพาส ลพบุรี | News by The Thaiger

ภาพจาก รายการทุบโ๊ต๊ะข่าว

 

ด้านคนขับรถพ่วงคือ นายสำรวย พับสระน้อย อายุ 58 ปี กล่าวว่า ตนกำลังขับรถมุ่งหน้าไปทางจ.สระบุรี โดยขับมาตามปกติจนถึงสี่แยก และเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นสัญญาณไฟกระพริบ จึงไม่ได้หยุดรถ ขณะที่ฝั่งรถกระบะก็ขับตรงมาจุดที่ตนจะเลี้ยว ตนมองไม่เห็นทำให้พุ่งเข้าชน

 

 

ขณะที่นางยุภาพร ผู้รอดชีวิต เล่าว่า พวกตนกำลังเดินทางไปจ.ชัยนาท โดยใช้ GPS นำทาง และขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ 80-90 กม./ชม. ตรงที่เกิดเหตุ เป็นทางแยก จึงได้ชะลอรถ ก่อนรถพ่วงจะเลี้ยวพุ่งเข้ามาชน โดยที่ตนรอดชีวิตมาได้ เพราะสามีเอาตัวมาบังเอาไว้ โดยตะโกนบอกให้เก็บหัวและขา จากนั้นก็โอบกอดเพื่อป้องกันอันตราย ก่อนที่สามีจะเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา และเพื่อนๆ ที่อยู่ข้างหลังก้ถูกอัดทับเสียชีวิตทั้งหมด

 

 

ที่มา Kapook

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

วอลเลย์บอลไทย สู้สุดใจ รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 | The Thaiger วอลเลย์บอลไทย สู้สุดใจ รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 | The Thaiger
วอลเลย์บอล3 hours ago

วอลเลย์บอลไทย สู้สุดใจ รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2

วอลเลย์บอลไทยสู้สุดใจแล้ว พ่ายญี่ปุ่น 3-1 เซต รอบชิง ได้รองแชมป์เอเชียสมัยที่ 2 วอลเลย์บอลไทย – ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 รอบชิงชนะเลิศไทย พบญี่ปุ่น ไทยพ่ายญี่ปุ่นไปอย่างสุดมันส์ 3-1 เซต 22-25 25-18 18-25 23-25...

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย | The Thaiger
วอลเลย์บอล7 hours ago

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย

ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทย-ญี่ปุ่น รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย 2019 ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล – ศึกวอลเลย์บอล SMM วอลเลย์บอลหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คู่อันดับ 1 ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น สถิติการพบกันระหว่างวอลเลย์บอลไทยกับญี่ปุ่น 20 ครั้งก่อนหน้า...

ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU | The Thaiger ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU | The Thaiger
หนัง8 hours ago

ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU

ทอม ฮอลแลนด์ เผยความรู้สึกครั้งแรกหลัง Spider Man ออกจาก MCU : ข่าวภาพยนตร์ หลังจากที่มีประเด็นไปสำหรับ Sony และ Disney ที่ตกลงสัญญากันไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครฮีโร่ Spider Man และตอนนี้เพื่อนบ้านที่แสนดีต้องกลับไปอยู่กับโซนี่อีกครั้ง ล่าสุดในงาน D23 Expo...

เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล | The Thaiger เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล | The Thaiger
หนัง10 hours ago

เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล

เฉลยแล้วคิต แฮริงตัน คือ Black Knight ในจักรวาลมาร์เวล : ข่าวภาพยนตร์ ในงาน D23 expo 2019 ที่มีข่าวมาว่าคิต แฮริงตัน(Kit Harington) นักแสดงจากซีรี่ส์ชื่อดัง Game of Thrones ในบทจอน...

แฟนลิเวอร์พูลสบายใจ! ฟาน ไดค์ เสียสถิติเรียบร้อย – ไม่ต้องกดดันอีกต่อไป | The Thaiger แฟนลิเวอร์พูลสบายใจ! ฟาน ไดค์ เสียสถิติเรียบร้อย – ไม่ต้องกดดันอีกต่อไป | The Thaiger
ลิเวอร์พูล17 hours ago

แฟนลิเวอร์พูลสบายใจ! ฟาน ไดค์ เสียสถิติเรียบร้อย – ไม่ต้องกดดันอีกต่อไป

แบกไว้นานยิ่งกดดันตัวเอง แฟนลิเวอร์พูลคงคิดในใจ แต่ล่าสุด เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ไม่ต้องสนสถิติ ‘ถูกเลี้ยงผ่าน’ อีกต่อไป หลังโดน เปเป้ ทำลายลงเรียบร้อย ฟาน ไดค์ ถูกทำลายสถิติ – วันที่ 25 สิงหาคม ควันหลงเกมพรีเมียร์ลีก...

ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ | The Thaiger ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ | The Thaiger
Premier league17 hours ago

ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ

ซาลาห์เบิ้ล! ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – ดาวิด ลุยซ์ ดึงเสียโทษ : ไฮไลท์ลิเวอร์พูลล่าสุด ไฮไลท์อาร์เซนอลล่าสุด ไฮไลท์พรีเมียร์ลีก ไฮไลท์ลิเวอร์พูล อาร์เซนอล ไฮไลท์ลิเวอร์พูล 3-1 อาร์เซนอล – วันที่ 24...

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ | The Thaiger พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ | The Thaiger
ข่าว18 hours ago

พบ ‘มดอาจารย์รวิน’ มดสายพันธุ์ใหม่ ในไทย มีลักษณะเด่นแตกต่างจากมดอื่นๆ

วานนี้ (24 ส.ค.) มีรายงานว่า มีการแถลงข่าวเรื่องการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยผู้ค้นพบคือ นายรวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   นายรวิน กล่าวว่า ช่วง10 ปีที่ผ่านมาทางหน่วยงานได้ดำเนินการค้นพบมดชนิดใหม่ของโลกกว่า 68 ชนิด และมดอาจารย์รวิน ซึ่งเป็นมดชนิดใหม่ของโลกนี้ ถูกค้นพบที่ประเทศไทย มีลักษณะเด่นต่างจากมดทั่วไป...

24 ส.ค. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์ – ช่องทางถ่ายทอดสด | The Thaiger 24 ส.ค. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์ – ช่องทางถ่ายทอดสด | The Thaiger
Premier league19 hours ago

24 ส.ค. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์ – ช่องทางถ่ายทอดสด

24 ส.ค. 23.30 น. พรีวิว ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล บิ๊กแมตช์หาจ่าฝูงพรีเมียร์ลีก – ช่องทางการรับชม : ลิเวอร์พูลพบอาร์เซฯอล พรีวิวพรีเมียร์ลีก 11 ตัวจริงลิเวอร์พูลคืนนี้ ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล –...

เน่าคาบ้าน ! ไฮไลท์ แมนยู 1-2 คริสตัล พาเลซ-คราวนี้แรชฟอร์ดบอดโทษ | The Thaiger เน่าคาบ้าน ! ไฮไลท์ แมนยู 1-2 คริสตัล พาเลซ-คราวนี้แรชฟอร์ดบอดโทษ | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด19 hours ago

เน่าคาบ้าน ! ไฮไลท์ แมนยู 1-2 คริสตัล พาเลซ-คราวนี้แรชฟอร์ดบอดโทษ

พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สาม) วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ผล: แมนยู – คริสตัล พาเลซ (HT: 0-1, FT: 1-2) ปีศาจแดง เปิดสนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด...

เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล | The Thaiger เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล | The Thaiger
Premier league20 hours ago

เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล

เปเป้มาแล้ว! 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล ลิเวอร์พูล VS อาร์เซนอล 11 ตัวจริง ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล...

อะไรยังไง ? จอร์แดน อายิว ซัดให้ พาเลซ บุกนำ แมนยู ถึง โอลด์แทร็ฟฟอร์ด1-0 (มีคลิป) | The Thaiger อะไรยังไง ? จอร์แดน อายิว ซัดให้ พาเลซ บุกนำ แมนยู ถึง โอลด์แทร็ฟฟอร์ด1-0 (มีคลิป) | The Thaiger
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด21 hours ago

อะไรยังไง ? จอร์แดน อายิว ซัดให้ พาเลซ บุกนำ แมนยู ถึง โอลด์แทร็ฟฟอร์ด1-0 (มีคลิป)

นาทีที่ 32 ทีมเยือน คริสตัล พาเลซ มาได้ประตูสุดช็อกขึ้นนำเจ้าบ้าน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 จากจังหวะที่ เจฟฟรีย์ ชลัปป์ เทคตัวโหม่งเช็ดให้ จอร์แดน อายิว หลุดเดี่ยว ๆ เข้าไปซัดผ่านมือ ดาบิด เด...

รู้จักกันดี ! คล็อปป์ แซว โอบาฯ ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลย นอกจาก… | The Thaiger รู้จักกันดี ! คล็อปป์ แซว โอบาฯ ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลย นอกจาก… | The Thaiger
อาร์เซน่อล21 hours ago

รู้จักกันดี ! คล็อปป์ แซว โอบาฯ ไม่มีจุดอ่อนอะไรเลย นอกจาก…

กุนซือเฮฟวี่เมทัล เยอร์เกน คล็อปป์ ได้ออกมาพูดถึงดาวยิงตัวเก่งของ อาร์เซน่อล อย่าง อิเมอริค ปิแอร์ โอบาเมยอง ว่าเป็นนักเตะที่ดีเยี่ยมไร้ที่ติมาก ๆ ยกเว้นเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น นับตั้งแต่เคยร่วมงานกันมาสมัยอยู่ ดอร์ทมุนด์ โดยทั้งคู่จะได้กลับมาพบกันในฐานะคู่แข่งอีกครั้งในคืนวันนี้ที่ ทัพปืนใหญ่ อาร์เซน่อล จะบุกไปเยือนรัง แอนฟิลด์ ของ...

Trending