Connect with us

ข่าวการเมือง

รู้จัก’เหรียญรามาธิบดี’ ที่”ประยุทธ์”อ้างถึงตอนประกาศตัดพี่น้อง “เสรีพิศุทธ์”

The Thaiger

Published

 on

รู้จัก’เหรียญรามาธิบดี’ ที่”ประยุทธ์”อ้างถึงตอนประกาศตัดพี่น้อง “เสรีพิศุทธ์” | The Thaiger

เปิดประวัติที่มา ‘เหรียญรามาธิบดี’ ที่”ประยุทธ์”อ้างถึงตอนประกาศตัดพี่น้อง “เสรีพิศุทธ์”

เหรียญรามาคืออะไร – จากกรณีดุเดือดกลางสภาเมื่อคืนวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลุกขึ้นพูดต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสว่าวันนี้ไม่ใช่พี่ผมอีกต่อไป ที่คนให้ความสนใจคือคำพูดตอนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ที่กล่าวว่า “ผมก็ได้เหรียญรามาเหมือนกับท่าน” ตกลงแล้วเหรียญรามาคืออะไร

อ่านข่าวก่อนหน้า : คลิปนาที “ประยุทธ์” ปรี๊ดแตก ประกาศตัดรุ่น “เสรีพิศุทธ์” จนต้องพักการประชุม

เหรียญรามา หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (The Honourable Order of Rama) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 สำหรับบำเหน็จความดีความชอบแก่ผู้ทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร

ปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี แบ่งออกเป็น 6 ชั้น

ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นเสนางคะบดี ชั้นมหาโยธิน ชั้นโยธิน ชั้นอัศวิน และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 2 ชั้น ได้แก่ เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร เหรียญรามมาลา โดยมีลักษณะและลำดับชั้น ดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

แพรแถบย่อ ชั้นที่ 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 มีชื่อว่า เสนางคะบดี และมีอักษรย่อว่า ส.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสายสะพาย มีดารา มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 7 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย
  1. ดารา เป็นรูปไข่ทำด้วยทองมีลายแหลมออกสี่ทิศ กลางดาราด้านหน้าเป็นรูปพระปศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะอยู่บนพื้นลงยาสีลูกหว้าอ่อน ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ร.ร.” กับเลข “๖” อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายความถึง “สมเด็จพระรามราชาธิบดี รัชกาลที่ ๖” บนพื้นลงยาสีขาวขอบสีขาบ มีรัศมีเงินใหญ่แปดแฉก รัศมีทองแฉกเล็กแทรกแปดแฉก ใช้สำหรับประดับที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย
  2. ดวงตรา เป็นรูปไข่ทำด้วยทอง มีลวดลายเดียวกับบริเวณตรงกลางของดารา แต่ไม่มีรัศมี ใช้สำหรับห้อยกับสายสะพายที่เป็นแพรแถบสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีริ้วสีแดงกว้าง 2 เซนติเมตร อยู่ใกล้ขอบทั้งสอง ใช้สวมเฉียงจากขวาไปซ้าย

ชั้นที่ 2 มหาโยธิน

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 2
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มีชื่อว่า มหาโยธิน และมีอักษรย่อว่า ม.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ มีดารา มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 14 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย
  1. ดารา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดาราของเสนางคะบดี แต่ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อด้านขวา
  2. ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดวงตราของเสนางคะบดี แต่ใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 45 มิลลิเมตร สีเดียวกับแพรแถบสายสะพายเสนางคะบดี ใช้สำหรับคล้องคอ

ชั้นที่ 3 โยธิน

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 3

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 มีชื่อว่า โยธิน และมีอักษรย่อว่า ย.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ไม่มีดารา มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 19 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย

  • ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดวงตราของมหาโยธิน ใช้สำหรับคล้องคอ และไม่มีดารา

ชั้นที่ 4 อัศวิน

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 มีชื่อว่า อัศวิน และมีอักษรย่อว่า อ.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อ มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 22 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย

  • ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดวงตราของโยธิน แต่มีขนาดเล็กกว่าห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 32 มิลลิเมตร ใช้สำหรับประดับหน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

ชั้นที่ 5 เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 5
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 5 มีชื่อว่า เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร และมีอักษรย่อว่า ร.ม.ก. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับสูงสุดในหมู่เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ มีลักษณะ ดังนี้
  • เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร มีลักษณะเป็นรูปไข่ทำด้วยเงิน ด้านหน้าเป็นรูปพระปศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะ ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ร.ร.” กับเลข “๖” อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ สำหรับห้อยกับแพรแถวขนาดกว้าง 32 มิลลิเมตร และมีเครื่องหมายพระวชิราวุธที่แพรแถบ ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

ชั้นที่ 6 เหรียญรามมาลา

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

แพรแถบย่อ ชั้นที่ 6

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 6 มีชื่อว่า เหรียญรามมาลา และมีอักษรย่อว่า ร.ม. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติรองจากเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมรในหมู่เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ มีลักษณะ ดังนี้

  • เหรียญรามมาลา มีลักษณะเช่นเดียวกับเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร แต่ไม่มีเครื่องหมายพระวชิราวุธที่แพรแถบ ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 1-4

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 5 และ 6

 

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้รับพระราชทานนเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ชั้นที่ 5) ด้วยกันทั้งคู่

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

Aindravudh

Published

on

บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | The Thaiger

บิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเดินทางถึงกรุงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกรัฐบาลรายงาน วันที่ 22 ตุลาคม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ พระโรงมัตซึโนมะ หรือท้องพระโรงใหญ่ ในพระราชวังหลวง กรุงโตเกียว

บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger บิ๊กตู่ถึงโตเกียว ร่วมพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น | News by The Thaiger

กำหนดการเยือนประเทศญี่ปุ่นของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

– พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Sokuirei Seiden-no-gi: The Ceremony of the Enthronement of His Majesty the Emperor) ณ พระราชวังอิมพีเรียล

– สมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ อย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Kyoen-no-gi: The Court Banquet after the Ceremony of the Enthronement) ณ พระราชวังอิมพีเรียล

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562

– นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายชินโซ อาเบะ (H.E. Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ณ ทำเนียบรับรองของรัฐบาลญี่ปุ่น

– นายชินโซ อาเบะ (H.E. Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น (Banquet) ณ โรงแรมนิวโอตานิ โตเกียว

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562

เวลา 00.20 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว
และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 04.50 น.

ภาพจาก: ไทยคู่ฟ้า

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

“บิ๊กแดง” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี”

Aindravudh

Published

on

“บิ๊กแดง” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี” | The Thaiger
ภาพจาก: twitter เรื่องเด่นเย็นนี้

“บิ๊กแดง พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์” ตอบแล้ว หลังลือถูกวางเป็น “ว่าที่นายกรัฐมนตรี”

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้เปลี่ยนชุดทหารจากการตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา ฉก.ลาดหญ้า และตรวจความพร้อม หน่วยRDF พล.ร.9 ตรวจ จรวดต่อสู้รถถัง “ปรส.84”Saab Bofors Dynamics Carl Gustav M3 ณ ชายแดนไทยเมียนมา กาญจนบุรี เป็นชุดสูทเดินทางกลับกรุงเทพ

บิ๊กแดง มีภารกิจเดินทางเข้าพบ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการบรรยายยพิเศษในหัวข้อ แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมลับ ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าสังเกตการณ์หรือร่วมรับฟัง

แต่หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเรื่องกระแสข่าวที่ถูกวางตัวเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ว่า “ผมคิดเห็นว่าเราอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ด้วยสถานะ ภาวะต่าง ๆ ไม่สามารถเป็นไปได้ ผมยังรับราชการ และเป็น ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญ ผมไม่สามารถเป็นตามข่าวได้ แต่กรณีผู้ใหญ่ที่เอ่ยถึง เพราะมีการป้อนคำถามไป อย่าไปซีเรียส”

เมืองถูกถามว่าจะมีโอกาสมาเล่นการเมืองไหม พลเอกอภิรัชต์ ตอบว่า “ผมเป็นเพื่อนกับนักการเมืองดีกว่า ผมไม่เล่นการเมือง”

ขอบคุณภาพจาก: เรื่องเด่นเย็นนี้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด

Aindravudh

Published

on

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด | The Thaiger
ภาพจาก: ถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร์

“ชวน หลีกภัย” ติดเชื้อในกระแสเลือด แต่ยังออกงานได้ คาดผลจากไปภารกิจที่เซอร์เบีย

ชวน หลีกภัย ป่วย – วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ไทยรัฐออนไลน์ และข่าวสดออนไลน์ รายงานตรงกันว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ ป่วยไข้ขึ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม ซึ่งมีการประชุมสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

หลังการประชุมนายชวนได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทย์ระบุว่าป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด คาดว่าสาเหตุมาจากการเดินทางไปประเทศเซอร์เบีย กลับมาก็มาประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทำให้พักผ่อนน้อย

อย่างไรก็ตาม วันนี้ นายชวนมีภารกิจไปร่วมงานหมั้นบุตรชายของนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์ หลังจากแพทย์ให้ยาปฏิชีวนะและน้ำเกลือ จึงขออนุญาตหมอออกจากโรงพยาบาล และเมื่อเสร็จสิ้นจะกลับไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีกครั้ง โดยจะมีการให้ยาปฏิชีวนะวันละ4 ครั้งพร้อมดูอาการ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า | The Thaiger เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า | The Thaiger
ท่องเที่ยว3 hours ago

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า

เตรียมพร้อม ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 วันแรก รอบ 6 โมงเช้า ลงทะเบียนชิมช้อปใช้ 2 – เปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งกับโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” สิ่งที่ควรรู้สำหรับรอบ 2 นี้คือ 1. เฟส 2...

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ | The Thaiger 11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก7 hours ago

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์

11 ตัวจริงพร้อมลิงค์ถ่ายทอดสด UCL อินเตอร์ VS ดอร์ทมุนด์ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล UCL ดูบอลอินเตอร์ ดอร์ทมุนด์ ลิงค์ดูบอล UCL คืนนี้ อินเตอร์ พบ ดอร์ทมุนด์ –...

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand | The Thaiger 11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก7 hours ago

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand

11 ตัวจริง เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – พร้อมลิงค์ดูบอล Goal Thailand : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ ดูบอล UCL เกงค์ พบ ลิเวอร์พูล –...

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
บาร์เซโลน่า7 hours ago

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี

11 ตัวจริง สลาเวีย ปราก พบ บาร์เซโลน่า พร้อมลิงค์ดูฟรี : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล บาร์เซโลน่า วันนี้ ลิงค์ดูบอล สลาเวีย ปราก บาร์เซโลน่า 11 ตัวจริง...

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก | The Thaiger 11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก9 hours ago

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก

11 ตัวจริง อาแจ็กซ์ พบ เชลซี UCL – พร้อมลิงค์ดูฟรี ยูทูบ-เฟซบุ๊ก : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล เชลซี วันนี้ ลิงค์ดูบอล อาแจ็กซ์ เชลซี 11...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก10 hours ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ VS ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอลฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL เกงค์ พบ ลิเวอร์พูล – ลิงค์ดูบอล Goal Thailand : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลลิเวอร์พูลคืนนี้ ดูบอล UCL เกงค์ พบ...

แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง | The Thaiger แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล11 hours ago

แต่แพงไปหน่อย ! ฮามันน์ เผยเอง ลิเวอร์พูล สนใจ ซานโช่ จริงจัง

ดีทมาร์ ฮามันน์ อดีตกองกลางของ ลิเวอร์พูล และทีมชาติเยอรมัน ออกโรงให้สัมภาษณ์เปิดเผยด้วยตนเองว่า หงส์แดง ให้ความสนใจ จาดอน ซานโช่ แนวรุกตัวเก่งจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นอย่างมาก ซานโช่ แนวรุกวัย 19 ปีแจ้งเกิดเต็มตัวหลังย้ายไปเล่นใน บุนเดสลีกา จนกลายเป็นแข้งวัยรุ่นที่น่าจะมีค่าตัวแพงสุดหากย้ายทีมในอนาคตอันใกล้หลังได้รับความสนใจจากหลายทีมทั่วยุโรป...

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน | The Thaiger พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน | The Thaiger
ดาราไทย11 hours ago

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน

พีช พชร รอปอท. คืบหน้าแฮกไอจี 1 เดือน ไม่ถอดใจเอาเรื่องแน่นอน คืบหน้าคดีแฮกไอจีพีช พชร – จากกรณีที่แชทอินสตาแกรมของนักแสดงหนุ่มพีช พชร ถูกแฮก และเจ้าตัวได้แจ้งความไปยัง ปอท. แล้ว ตอนนี้ผ่านมา 1 เดือน ก็ยังไม่มีวี่แววความคืบหน้าใดๆ งานนี้พีชก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว ผ่านมาเดือนนึงแล้ว...

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว | The Thaiger ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว | The Thaiger
ดาราไทย11 hours ago

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว

ดาว พิมพ์ทอง บอกพอร์ช ศรัณย์ ไม่ไหวก็เลิก เหนื่อยแล้ว หลังจากผ่านพ้นดราม่าไปแล้วสำหรับคู่รัก พอร์ช ศรัณย์ และดาว พิมพ์ทอง จนทั้งคู่ไปเที่ยวต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์คืนดี แถมยังมีภาพหวานๆ ออกมาให้เหล่าแฟนๆ ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ จนใจชื้นว่าคงไม่มีเรื่องอะไรแล้ว แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนจะมีดราม่าความรักกันอีกครั้ง เมื่อดาวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ที่เหนื่อยกับความรัก และอีกหลายๆ...

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง | The Thaiger รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง | The Thaiger
ดาราไทย11 hours ago

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง

รถมาเซราติ หนิง ปณิตา เสียภาษีถูกต้อง รถมาเซราติหนิง- พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผบก.จร. ชี้แจงกรณีรถมาเซราติ ของดาราสาวหนิง ปณิตาว่า หลังจากที่นายจรินทร์ ธรรมวัฒนะ สามีของหนิง เข้าให้ข้อมูลเบื้องต้น และนำสำเนาเอกสารมาให้ รวมถึงเอกสารการจดทะเบียนเสียภาษี ซึ่งได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานไปยังฝ่ายหนิง ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนที่ได้ใหม่ พร้อมคู่มือฉบับจริงมามอบให้พนักงานสอบสวน วันพรุ่งนี้...

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา | The Thaiger ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา | The Thaiger
ดาราไทย12 hours ago

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา

ตรวจสอบรถมาเซราติ ของหนิง ปณิตา 24 ต.ค.นี้ ชำระค่าปรับแล้ว 2 ข้อหา วันนี้ (23 ตุลาคม) เมื่อเวลา 13.45 น. พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. เปิดเผยถึงการตรวจสอบรถยี่ห้อมาเซราติของหนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ ว่า หนิงได้ชำระค่าปรับทั้ง...

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger 23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก14 hours ago

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก: อาแจ็กซ์ VS เชลซี พร้อมลิงค์ดูฟรี

23 ต.ค. ถ่ายทอดสด UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก อาแจ็กซ์ พบ เชลซี – ช่องทางรับชม : UCL ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ดูบอล เชลซี วันนี้ ลิงค์ดูบอล อาแจ็กซ์...

Trending