Connect with us

ข่าวการเมือง

รู้จัก’เหรียญรามาธิบดี’ ที่”ประยุทธ์”อ้างถึงตอนประกาศตัดพี่น้อง “เสรีพิศุทธ์”

The Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

รู้จัก’เหรียญรามาธิบดี’ ที่”ประยุทธ์”อ้างถึงตอนประกาศตัดพี่น้อง “เสรีพิศุทธ์” | The Thaiger
  • follow us in feedly

เปิดประวัติที่มา ‘เหรียญรามาธิบดี’ ที่”ประยุทธ์”อ้างถึงตอนประกาศตัดพี่น้อง “เสรีพิศุทธ์”

เหรียญรามาคืออะไร – จากกรณีดุเดือดกลางสภาเมื่อคืนวานนี้ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลุกขึ้นพูดต่อพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวสว่าวันนี้ไม่ใช่พี่ผมอีกต่อไป ที่คนให้ความสนใจคือคำพูดตอนหนึ่งของพลเอกประยุทธ์ที่กล่าวว่า “ผมก็ได้เหรียญรามาเหมือนกับท่าน” ตกลงแล้วเหรียญรามาคืออะไร

อ่านข่าวก่อนหน้า : คลิปนาที “ประยุทธ์” ปรี๊ดแตก ประกาศตัดรุ่น “เสรีพิศุทธ์” จนต้องพักการประชุม

เหรียญรามา หรือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (The Honourable Order of Rama) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 สำหรับบำเหน็จความดีความชอบแก่ผู้ทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร

ปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี แบ่งออกเป็น 6 ชั้น

ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นเสนางคะบดี ชั้นมหาโยธิน ชั้นโยธิน ชั้นอัศวิน และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 2 ชั้น ได้แก่ เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร เหรียญรามมาลา โดยมีลักษณะและลำดับชั้น ดังต่อไปนี้

ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

แพรแถบย่อ ชั้นที่ 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 มีชื่อว่า เสนางคะบดี และมีอักษรย่อว่า ส.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสายสะพาย มีดารา มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 7 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย
  1. ดารา เป็นรูปไข่ทำด้วยทองมีลายแหลมออกสี่ทิศ กลางดาราด้านหน้าเป็นรูปพระปศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะอยู่บนพื้นลงยาสีลูกหว้าอ่อน ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ร.ร.” กับเลข “๖” อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งหมายความถึง “สมเด็จพระรามราชาธิบดี รัชกาลที่ ๖” บนพื้นลงยาสีขาวขอบสีขาบ มีรัศมีเงินใหญ่แปดแฉก รัศมีทองแฉกเล็กแทรกแปดแฉก ใช้สำหรับประดับที่หน้าอกเสื้อด้านซ้าย
  2. ดวงตรา เป็นรูปไข่ทำด้วยทอง มีลวดลายเดียวกับบริเวณตรงกลางของดารา แต่ไม่มีรัศมี ใช้สำหรับห้อยกับสายสะพายที่เป็นแพรแถบสีดำกว้าง 10 เซนติเมตร มีริ้วสีแดงกว้าง 2 เซนติเมตร อยู่ใกล้ขอบทั้งสอง ใช้สวมเฉียงจากขวาไปซ้าย

ชั้นที่ 2 มหาโยธิน

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 2
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 มีชื่อว่า มหาโยธิน และมีอักษรย่อว่า ม.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ มีดารา มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 14 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย
  1. ดารา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดาราของเสนางคะบดี แต่ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อด้านขวา
  2. ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดวงตราของเสนางคะบดี แต่ใช้ห้อยกับแพรแถบกว้าง 45 มิลลิเมตร สีเดียวกับแพรแถบสายสะพายเสนางคะบดี ใช้สำหรับคล้องคอ

ชั้นที่ 3 โยธิน

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 3

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 มีชื่อว่า โยธิน และมีอักษรย่อว่า ย.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ไม่มีดารา มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 19 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย

  • ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดวงตราของมหาโยธิน ใช้สำหรับคล้องคอ และไม่มีดารา

ชั้นที่ 4 อัศวิน

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 มีชื่อว่า อัศวิน และมีอักษรย่อว่า อ.ร. เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดประดับหน้าอกเสื้อ มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับที่ 22 จาก 36 ลำดับ 1 สำรับ ประกอบด้วย

  • ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับ ดวงตราของโยธิน แต่มีขนาดเล็กกว่าห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 32 มิลลิเมตร ใช้สำหรับประดับหน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

ชั้นที่ 5 เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่
แพรแถบย่อ ชั้นที่ 5
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 5 มีชื่อว่า เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร และมีอักษรย่อว่า ร.ม.ก. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอยู่ในลำดับสูงสุดในหมู่เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ มีลักษณะ ดังนี้
  • เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร มีลักษณะเป็นรูปไข่ทำด้วยเงิน ด้านหน้าเป็นรูปพระปศุรามาวตารปราบพญาการตวีรยะ ด้านหลังเป็นอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ร.ร.” กับเลข “๖” อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ สำหรับห้อยกับแพรแถวขนาดกว้าง 32 มิลลิเมตร และมีเครื่องหมายพระวชิราวุธที่แพรแถบ ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

ชั้นที่ 6 เหรียญรามมาลา

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

แพรแถบย่อ ชั้นที่ 6

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 6 มีชื่อว่า เหรียญรามมาลา และมีอักษรย่อว่า ร.ม. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติรองจากเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมรในหมู่เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ มีลักษณะ ดังนี้

  • เหรียญรามมาลา มีลักษณะเช่นเดียวกับเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร แต่ไม่มีเครื่องหมายพระวชิราวุธที่แพรแถบ ใช้ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องซ้าย

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 1-4

รู้จัก'เหรียญรามาธิบดี' ที่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 5 และ 6

 

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ได้รับพระราชทานนเหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร (ชั้นที่ 5) ด้วยกันทั้งคู่

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BNK48

ฝ้าย BNK48 ไอดอลประชาธิปไตย หนุนฟังความเห็นต่าง เคารพสิทธิมนุษยชน

Aindravudh

Published

on

ฝ้าย BNK48 ไอดอลประชาธิปไตย หนุนฟังความเห็นต่าง เคารพสิทธิมนุษยชน | The Thaiger

ฝ้าย BNK48 ไอดอลประชาธิปไตย หนุนรับฟังความเห็นต่าง เคารพสิทธิมนุษยชน ฝ้าย BNK48 – กลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์และสังคมอย่างกว้างขวาง ท่ามกลางกระแสการประท้วงของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่จุดขึ้นหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตย ยุบสภา และที่สำคัญคือหยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างจากรัฐบาล ข้อที่ 3 นี้ยิ่งเห็นผลชัดเจนขึ้นหลังการชุมนุมประท้วงที่ธรรมศาสตร์ภายใต้ชื่อ #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน โดยเมื่อคืนวานนี้เกิดเหตุที่ไม่ควรเกิดภายใต้สังคมประชาธิปไตยคือ มีรายงานว่า เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาผู้เคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง ถูกชายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบติดตามมาถึงหน้าหอจนดึกดื่นถึงตี 2 ครึ่ง ขณะเดียวกัน รุ้ง ปนัสยา นักศึกษาธรรมศาสตร์ผู้เป็นตัวแทนอ่านถ้อยแถลงการณ์เรียกร้อง 10 ข้อ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามตัว รุ้งแจ้งมาว่า “ตอนนี้มีตำรวจในเครื่องแบบรอเข้าควบคุมตัว ในส่วนตัวรุ้งตอนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆ พี่ๆ มีกำลังใจเข้มแข็งยังคงยืนหยัดในประชาธิปไตย” (อ้างอิงจากโพสต์ของ อมธ) กระแสดังกล่าวทำให้เกิด #FightwithPanusaya #SavePanusaya เพื่อส่งเสียงว่า หยุดคุกคามประชาชน และรับฟังความเห็นต่างอย่างมีเหตุผล โดยกระแสสังคมก็มีดารานักแสดงหลายคนที่สนับสนุนจุดยืนการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ หนึ่งในนั้นคือ ฝ้าย BNK48 หรือ ฝ้าย-สุมิตรา ดวงแก้ว บัณฑิตจากรั้วธรรมศาสตร์ และไอดอลผู้มากกว่าสามารถทั้งการร้องเพลงและเล่นดนตรี ได้ออกมาโพสต์ภาพ แสดงความคิดเห็นให้เปิดรับฟังความเห็นต่างอย่างเสรี เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ควรมีใครหายไปเพราะพูดความจริง “เพื่อประชาธิปไตยและอนาคตของพวกเราทุกคน” โพสต์ดังกล่าวมีผู้แชร์ออกไปมากกว่า 4.1 พันครั้ง   เพนกวิ้นแจงยังปลอดภัย หลังชายหัวเกรียนวนเวียนหน้าหอตี 2 ครึ่ง ฺเผยเพลง bnk48 stage ใหม่ พร้อมกำหนดการจอง เปิดตัว bnk48 รุ่น 3 สมาชิก 19 คน ช่องทางโซเชียลมีเดีย วิเคราะห์ตัวอย่าง MV-Reborn BNK48 การเกิดใหม่อีกครั้งของ “อิซึตะ รินะ” Keep in contact with The Thaiger by […]

อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

เพนกวิ้นแจงยังปลอดภัย หลังชายหัวเกรียนวนเวียนหน้าหอตี 2 ครึ่ง

Aindravudh

Published

on

เพนกวิ้นแจงยังปลอดภัย หลังชายหัวเกรียนวนเวียนหน้าหอตี 2 ครึ่ง | The Thaiger

เพนกวิ้นแจงยังปลอดภัย หลังชายหัวเกรียนคล้ายนอกเครื่องแบบวนเวียนถึงหน้าหอตอนตี 2 ครึ่ง เผยล่าสุด มีข่าวลือจะมีการถอนหมายจับทนายอานนท์ นำภา วานนี้ เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์ นักศึกษาผู้เคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมือง ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า มีข่าวแจ้งมาว่าตำรวจเตรียมจะมาจับตน พร้อมกันนี้ได้มีชาวตัดผมเกรียน คล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบ มาวนเวียนที่หน้าหอถึง ตี 2 ครึ่ง “วันนี้มีรายงานข่าวแจ้งมาหาผมแทบทั้งวันว่ามีการเตรียมจับพวกเรา และข่าวก็ดูจะมีมูลเพราะตั้งแต่เมื่อวานถึงวันนี้ มีคนสังเกตเห็นตำรวจนอกเครื่องแบบเต็มไปหมด รวมถึงมีมาเฝ้าถึงหน้าหอพักตั้งแต่เมื่อคืนด้วย โดยมูลเหตุของการจับนั้น มีผู้สันทัดกรณีให้ความเห็นว่า “เขา” โกรธจากการชุมนุมเมื่อวันที่ 10 มากจนสั่งให้ลูกน้องต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อสั่งสอนเรา” “ตีสองครึ่งแล้ว ก็ยังคงมีชายหัวเกรียนและรถแปลก ๆ วนรอบหออยู่เช่นเดิม” ล่าสุดวันนี้เพนกวินได้รายงานสถานการณ์ของตัวเองว่า “ตอนนี้พวกผมยังปลอดภัยนะครับ ขอขอบคุณทุก ๆ คนที่เป็นหูเป็นตาให้ในระหว่างค่ำคืนอันตรายที่ผ่านมา เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เพราะหมายจับเราก็ยังคงมี เราโดนคุกคามเช่นนี้มาสองคืนแล้ว และเราไม่รู้เลยว่าคืนนี้เจ้าหน้าที่จะมาก่อกวนเราถึงที่พักเหมือนในสองคืนที่ผ่านมาหรือเปล่า แต่วัตถุประสงค์ในการคุกคามครั้งนี้ชัดเจน คือไม่ต้องการให้เราพูดในสิ่งที่เป็นรากเหง้าของปัญหาการเมืองไทย “ นอกจากนี้เพนกวิ้นยังพูดถึงข่าวลือเกี่ยวกับทนายอานนท์ นำภาว่า “ตอนนี้มีอีกเรื่องที่น่ากังวล ได้ข่าวว่าอาจมีการถอนประกันทนายอานนท์และพี่ไมค์ ระยอง โปรดช่วยกันเฝ้าระวัง ตอนนี้รัฐคุกคามประชาชนแบบพร้อมกันทีเดียวหลายคน #อานนท์หายไปไหน“ อัพเดทล่าสุด ติด Hashtag #SavePanusaya9.49- จนถึงตอนนี้สถานการณ์ยังปกติ… Posted by องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ on Wednesday, August 12, 2020 110 คณาจารย์ทั่วประเทศแถลงการณ์ ต่อข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน สรุปชุมนุม ธรรมศาสตร์จะไม่ทน รวมพลประท้วงนับหมื่น เรียกร้อง 10 ข้อ ธรรมศาสตร์ แถลงการณ์ เสียใจชุมนุมพาดพิงสถาบัน จะไม่เกิดขึ้นอีก ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

อ่านต่อไป

ข่าวการเมือง

โรม ซัด ส.ว. เลิกหากินกับสถานบันฯ ฉะ ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย

Aindravudh

Published

on

โรม ซัด ส.ว. เลิกหากินกับสถานบันฯ ฉะ ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย | The Thaiger
ภาพจาก: Rangsiman Rome - รังสิมันต์ โรม

โรม ซัด ส.ว. เลิกหากินกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ฉะ ไม่เคยลงมือทำอะไรเลย ถาม มีอะไรที่พวกคุณทำเพื่ออนาคตของชาติบ้าง นายรังสิมันต์ โรม ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม ระบุว่า “ผมเชื่อว่าหนึ่งในข้อเสนอหลักของนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมชุมนุม ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ การพูดว่า ส.ว. แต่งตั้งเช่นนี้ต้องถูกยุบ พวกคุณไม่มีความชอบธรรมแม้แต่สักวินาทีเดียวที่จะอยู่ในตำแหน่งแล้วกินภาษีของประชาชนโดยที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย ที่ไม่น่าเชื่อยิ่งกว่าคือพวกท่านกลับยกเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 มา เพื่อบอกว่าการชุมนุมจะบานปลาย ทั้ง ๆ ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น ประชาชนไม่เคยเรียกร้องความรุนแรงเลยแม้แต่ครั้งเดียว หากคุณได้ฟังพวกเขาจริง ๆ ว่าพูดอะไรเรียกร้องและส่งเสียงว่าอะไรมาถึงพวกเราบ้าง จะได้รู้ว่าก็มีแต่ความหวังจะให้การแก้ไขปัญหาเกิดขึ้น และพวกคุณที่เป็น ส.ว. อันมีที่มาที่ไม่มีความชอบธรรมอย่างน้อยก็ควรละอายใจ และไปปรามนายของคุณที่ชื่อประยุทธ์ จันทร์โอชา กันเสียหน่อยว่าอย่าให้เกิดความรุนแรง แต่ที่ผ่านมา พวกคุณไม่เคยลงมือทำอะไรเลย มีอะไรที่พวกคุณทำเพื่ออนาคตของชาติบ้าง? ยกเลิกการเกณฑ์ทหารทำหรือเปล่า? ปฏิรูปกองทัพทำหรือยัง? แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังได้ทำจริงจังแค่ไหน? การจัดสรรงบประมาณประจำปี 64 ที่จะต้องรับมือกับโควิดและการฟื้นฟูต่อจากนี้ มีความจริงใจจะทำให้ดีแค่ไหน? คำตอบคือ ไม่เลย ไม่เคยมีความจริงใจให้พวกเขา พอตอนนี้ประชาชนเขาทนไม่ไหว ต้องเสี่ยงออกมาเรียกร้อง ส.ว. ก็ดันทำงานปกป้องนายเสียแข็งขัน น่าอายจริง ๆ ครับที่ “สภาสูง” เป็นได้แค่แนวคุ้มกันให้กับอำนาจฝ่ายบริหาร ที่คอยเปิดต้อนรับให้เจ้านายเข้าไปนั่งเก้าอี้นายกฯ แล้วก็กีดกันไม่ให้ประชาชนได้เข้าถึงโอกาสต่าง ๆ ที่พวกเขาควรได้รับ ฉะนั้น เลิกเสียเถิดครับ ส.ว. ควรเลิกหากินกับสถาบันกษัตริย์มาบังหน้า แล้วคุ้มกันตำแหน่งของตัวเองจากข้อเรียกร้องที่ให้ยุบ ส.ว. สักที ผมเชื่อว่าหนึ่งในข้อเสนอหลักของนักศึกษาและประชาชนที่มาร่วมชุมนุม ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือ การพูดว่า ส.ว…. Posted by Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม on Tuesday, August 11, 2020 โรม ตอก บิ๊กแดง โรคชังชาติ คำพูดน่าชัง ผบ.ทบ.ที่ดีไม่ควรสร้างความแตกแยก รังสิมันต์ โรม ลั่น […]

อ่านต่อไป
ไลป์ซิก พบ แอตมาดริด : ถ่ายทอดสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 13 ส.ค. – ลิงค์ดูบอล | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก25 mins ago

ไลป์ซิก พบ แอตมาดริด : ถ่ายทอดสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 13 ส.ค. – ลิงค์ดูบอล

มิวสิค BNK48 ขอพูด ไม่ควรมีใครถูกคุกคามเพราะเห็นต่าง | The Thaiger
BNK482 hours ago

มิวสิค BNK48 ขอพูด ไม่ควรมีใครถูกคุกคามเพราะเห็นต่าง

เหล่าดารา แสดงจุดยืน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น | The Thaiger
บันเทิง4 hours ago

เหล่าดารา แสดงจุดยืน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น

จีนแตกตื่น พบเชื้อโควิด-19 ในปีกไก่นำเข้าจากบราซิล | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

จีนแตกตื่น พบเชื้อโควิด-19 ในปีกไก่นำเข้าจากบราซิล

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 11 ราคาทองรูปพรรณลง 50 บาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้4 hours ago

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 11 ราคาทองรูปพรรณลง 50 บาท

4 ข้อสรุปจากสภาธรรมศาสตร์ ยันสนับสนุนปชต. ยอมรับเสรีภาพของนักศึกษา | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

4 ข้อสรุปจากสภาธรรมศาสตร์ ยันสนับสนุนปชต. ยอมรับเสรีภาพของนักศึกษา

ข้อสอบ O-NET 2561 ป.6 พร้อมเฉลย จาก สทศ. | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

ข้อสอบ O-NET 2561 ป.6 พร้อมเฉลย จาก สทศ.

จ๊ะจ๋า พริมตา เปิดใจที่มาร้าน jaja flowers ถึงกับขนลุก | The Thaiger
บันเทิง4 hours ago

จ๊ะจ๋า พริมตา เปิดใจที่มาร้าน jaja flowers ถึงกับขนลุก

ฝ้าย BNK48 ไอดอลประชาธิปไตย หนุนฟังความเห็นต่าง เคารพสิทธิมนุษยชน | The Thaiger
BNK484 hours ago

ฝ้าย BNK48 ไอดอลประชาธิปไตย หนุนฟังความเห็นต่าง เคารพสิทธิมนุษยชน

สถานทูตญี่ปุ่น จัดเที่ยวบินพาคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศเพิ่มเติม เดือน ส.ค. | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

สถานทูตญี่ปุ่น จัดเที่ยวบินพาคนไทยในญี่ปุ่นกลับประเทศเพิ่มเติม เดือน ส.ค.

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ขอโทษและขอบคุณ จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด | The Thaiger
บันเทิง5 hours ago

เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ขอโทษและขอบคุณ จะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด

เพจพิราบขาวฯ อ้าง จนท.ฝ่ายความมั่นคงคุกคาม นศ. หลังจัดชุมนุมที่ มธ.ลำปาง | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

เพจพิราบขาวฯ อ้าง จนท.ฝ่ายความมั่นคงคุกคาม นศ. หลังจัดชุมนุมที่ มธ.ลำปาง

รอนนี่ โอซุลลิแวน VS มาร์ค เซลบี้: ถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ 13 ส.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี | The Thaiger
รอนนี่ โอซุลลิแวน5 hours ago

รอนนี่ โอซุลลิแวน VS มาร์ค เซลบี้: ถ่ายทอดสด สนุกเกอร์ 13 ส.ค. – พร้อมลิงค์ดูฟรี

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2563 หวยลาว 13/8/63 | The Thaiger
ตรวจหวยลาว5 hours ago

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2563 หวยลาว 13/8/63

NIKI ปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘Lose’ สไตล์บัลลาด | The Thaiger
เพลง5 hours ago

NIKI ปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘Lose’ สไตล์บัลลาด

ผลหวยฮานอย 13 สิงหาคม หวยฮานอย 13 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 hours ago

ผลหวยฮานอย 13 สิงหาคม หวยฮานอย 13 8 63

ผลหวยฮานอย 12 สิงหาคม หวยฮานอย 12 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 day ago

ผลหวยฮานอย 12 สิงหาคม หวยฮานอย 12 8 63

ผลหวยฮานอย 11 สิงหาคม หวยฮานอย 11 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

ผลหวยฮานอย 11 สิงหาคม หวยฮานอย 11 8 63

ผลหวยฮานอย 10 สิงหาคม หวยฮานอย 10 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

ผลหวยฮานอย 10 สิงหาคม หวยฮานอย 10 8 63

ผลหวยฮานอย 8 สิงหาคม หวยฮานอย 8 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

ผลหวยฮานอย 8 สิงหาคม หวยฮานอย 8 8 63

ผลหวยฮานอย 7 สิงหาคม หวยฮานอย 7 8 63 | The Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

ผลหวยฮานอย 7 สิงหาคม หวยฮานอย 7 8 63

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2563 หวยลาว 13/8/63 | The Thaiger
ตรวจหวยลาว12 hours ago

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2563 หวยลาว 13/8/63

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2563 หวยลาว 13/8/63 | The Thaiger
ตรวจหวยลาว5 hours ago

ตรวจหวยลาว 13 สิงหาคม 2563 หวยลาว 13/8/63

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2563 เช็กเงินเข้าวันไหน ค่าน้ำ ค่าไฟ | The Thaiger
ข่าว9 hours ago

บัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2563 เช็กเงินเข้าวันไหน ค่าน้ำ ค่าไฟ

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 11 ราคาทองรูปพรรณลง 50 บาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้4 hours ago

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ราคาทองครั้งที่ 11 ราคาทองรูปพรรณลง 50 บาท

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ทองครั้งที่ 2 ลง 50 บาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้9 hours ago

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ทองครั้งที่ 2 ลง 50 บาท

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ทองครั้งที่ 7 ทองลง 50 บาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้7 hours ago

ราคาทองวันนี้ 13 ส.ค. ทองครั้งที่ 7 ทองลง 50 บาท

ราคาทองวันนี้ 12 ส.ค. ทองผันผวนหนัก 31 ครั้ง ทองรูปพรรณบาทละ | The Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 12 ส.ค. ทองผันผวนหนัก 31 ครั้ง ทองรูปพรรณบาทละ

ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. ทองเย็นเพิ่ม 50 บาท ทองรูปพรรณหลุด 3 หมื่นบาท | The Thaiger
ราคาทองวันนี้2 days ago

ราคาทองวันนี้ 11 ส.ค. ทองเย็นเพิ่ม 50 บาท ทองรูปพรรณหลุด 3 หมื่นบาท

ราคาทองวันนี้ 10 ส.ค. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 30,400 | The Thaiger
ราคาทองวันนี้3 days ago

ราคาทองวันนี้ 10 ส.ค. ราคาทองลง 100 บาท ทองรูปพรรณบาทละ 30,400

Trending