Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง

The Thaiger

Published

on

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | The Thaiger

หากพูดถึงจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติ ร้อยทั้งร้อยมักนึกถึงมหาสงครามชิงดินแดน การค้นพบทางวิทยาศาสตร์อันช่วยอำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์มหาศาล ทว่ามนุษย์คงไม่สามารถมีสมองอันปราดเปรื่องได้ขนาดนี้หากปราศจากสารอาหารที่เราได้รับจากการ “กินอาหาร” และการวิวัฒนาการสุดมหัศจรรย์จนเกิดสมองทรงภูมิปัญญา เกิดขึ้นจากเรื่อง่าย ๆ อย่างการกินเนื้อ

ศาสตราจารย์แดเนียล ลิเบอร์แมน และดร. แคเธอรีน ซิงค์ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยแพร่ผลการวิจัยในวารสาร “เนเจอร์” ว่า ‘การกินเนื้อช่วยให้มนุษย์มีวิวัฒนาการจนใบหน้าเล็กลง’ หน้าเล็กเรียวไม่ใช่เพียงแค่นิยามความงามตามสมัยนิยม แต่ประโยชน์สำคัญคือทำให้สมองมีขนาดใหญ่ขึ้น

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | News by The Thaiger

ภาพ : independent.co.uk

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า การกินเนื้อ (เมื่อ 2 ล้านปีก่อน) ส่งผลให้ส่วนใบหน้าของมนุษย์มีวิวัฒนาการเล็กลง เปิดพื้นที่ให้สมองของมนุษย์มีขนาดใหญ่ขึ้น และความใหญ่ของสมองก็แปรผันกับความฉลาด มนุษย์ในยุคต่อมาจึงมีการเรียนรู้ และสร้างระบบการสื่อสาร ก่อเกิดเป็นกลุ่มสังคม อารยธรรมอันสลับซับซ้อน สมองที่ใหญ่เอื้อให้มนุษย์เราพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ทิ้งสายพันธุ์ร่วมบรรพบุรุษอื่นๆไว้เบื้องหลังเรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | News by The Thaiger

ภาพ : BBC.com

นอกจากนี้ยังกล่าวได้ว่า ความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมแรกเริ่ม จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดอาหาร ซึ่งก็คือการดำรงชีวิตแบบเกษตรกรรม เมื่อเกษตรกรผลิตอาหารได้เกินความต้องการของครอบครัวและสัตว์เลี้ยง บรรดาช่างปั้นหม้อ ช่างทอผ้า นักบวช และเจ้าหน้าก็มีเวลาทำกิจกรรมอื่นนอกเหนือจากเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง สามารถทุ่มเทให้กับการงานเฉพาะทางของพวกตนได้โดยไม่อดอยาก

“ดนตรีแสนไพเราะ บทละครซึ้งกินใจคงไม่เกิดขึ้น หากกวีไม่อิ่มท้อง”

ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอียิปต์ สิ่งที่ตามมาจากการมีจำนวนส่วนเกินของผลผลิตทางอาหารคือ การเกิดตัวอักษร ชาวสุเมเรียนในแถบอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีการบันทึกอักษรภาพบนแผ่นดินเหนียวเพื่อบันทึกจำนวนผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้เป็นหลักฐานไม่ให้สูญหาย นำไปสู่การพัฒนาเป็นอักษรลิ่มในเวลาต่อมา ซึ่งความสำคัญของการมีตัวอักษรถือเป็นการเริ่มต้นยุคประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเล่าเรื่องราวตกทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | News by The Thaiger

ภาพ : smarthistory.org

เมื่อเวลาผ่านไป อารยธรรมของมนุษย์ได้ก่อร่างสร้างตัวจนเจริญขึ้น เกิดเป็นชุมชนกระจายตัวอยู่แทบทุกส่วนของโลก การค้าคือกิจกรรมสำคัญของมนุษย์ เป็นโครงข่ายยึดโยงคนในแต่ละส่วนของโลกเข้าด้วยกัน โลกสมัยโบราณเส้นทางการค้าขายทางไกลที่มีความสำคัญที่สุด ครอบคลุมสามทวีป คือ เอเชีย แอฟริกา และยุโรป ถูกเรียกขานนามอย่างโด่งดังว่า “เส้นทางสายไหม”

อาหารไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ถูกขนถ่ายแลกเปลี่ยนไปตามเส้นทางสายไหม แต่ยังรวมถึงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ภาษา ประเพณีทางสังคม ความรู้เรื่องไวน์และการทำไวน์จึงเดินทางจากตะวันออกใกล้ไปยันจีนในศตวรรษที่1 และความรู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวก็เดินทางย้อนกลับมาจากยุโรปกับเอเชีย

“เพราะมีเส้นก๋วยเตี๋ยว และพ่อค้า จึงมีเส้นสปาเกตตีในอีกซีกโลก”

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | News by The Thaiger

ภาพ : presstv.com

ตัดกลับมายุคปัจจุบัน อาหารมีความน่าสนใจในฐานะ บทบาทสำคัญในการกำหนดปากท้องคนทั้งโลก ที่ปัจจุบัน ตามรายงานของสหประชาชาติ กล่าวว่า ถึงต้นปี 2557 พบว่าโลกมีประชากรทั้งสิ้น 7.2 พันล้านคน และเมื่อคำนวณจากวิถีชีวิตปัจจุบัน ประมาณการณ์ว่าประชากรโลกคาดว่าจะถึง 8.1 พันล้านคน ในปี 2568 และ 9.6 พันล้านคน ในปี 2593

ลองนึกภาพโลกที่ประชากรเกือบหมื่นล้าน แต่ทรัพยากรอาหารมีอยู่อย่างจำกัด สภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงยิ่งทำให้เราผลิตอาหารได้น้อยลง

จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มีประชากรโลกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร ประมาณ 1,000 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นประชากรวัยเด็กประมาณ 300 ล้านคน และประชากรโลกที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 5 ล้านคน ที่เข้านอนโดยไม่มีอาหารตกถึงท้อง

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | News by The Thaiger

ภาพ : mimorelia.com

เพื่อกระเสือกกระสนหนีจากภาวะอดอยาก มนุษย์จึงพยายามใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ เพื่อให้ผลผลิตอาหารมีเพิ่มมากขึ้นเพียงพอต่อจำนวนประชากรโลก และพืชพันธุ์เองให้มีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนไป นำไปสู่การเกิดขึ้นของ “การปฏิวัติเขียว” ในต้นศตวรรษที่ 19

การปฏิวัติเขียว คือนโยบายการเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรแบบเดิมเป็นการเกษตรแบบใหม่ โดยวิจัยค้นคว้าและปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ ให้มีผลผลิตสูงขึ้น สารอาหารครบถ้วน และสามารถทนต่อสภาพอากาศอันแปรปรวนได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดเครื่องจักรกลทางการเกษตรหลายชนิด ซึ่งช่วยทุนแรงและผลิตอาหารได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และใช้แรงงานน้อย

เทคโนโลยีทางอาหารรูปแบบหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันก็คือ พืช GMOs ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรมพืช เพื่อที่จะให้พืชชนิดนั้นมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่จำเพาะเจาะจงตรงตามความต้องการ เช่นมีพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย มีความต้านทานแมลงศัตรูพืชได้ หรือมีสารอาหารทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นจากปกติ ทำให้ผลผลิตเน่าเสียช้าลง ต้านทานไวรัส พืชที่นิยมนำมาทำ GMOs ได้แก่ที่ได้มีการวางจำหน่ายแล้วตามท้องตลาดในปัจจุบัน ได้แก่ ข้าวโพด, มะเขือเทศ, ถั่วเหลือง, ฝ้าย, มันฝรั่ง, มะละกอ, สควอช (Squash) และ คาโนลา(พืชที่ให้น้ำมัน) ซึ่งพืชเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การผลิตอาหารให้ดีมากยิ่งขึ้น

เรื่องกินเรื่องใหญ่ ! เพียงแค่เคี้ยว โลกก็เลี้ยวไปอีกทาง | News by The Thaiger

ภาพ : inmarsat.com

 

อาหารจึงไม่ได้สำคัญแค่ทำให้มนุษย์อิ่มท้อง แต่ยังส่งอิทธิพลให้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญในสังคมมนุษย์มาตั้งแต่แรกเริ่ม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน การเดินทางอันยาวนานของอาหารก่อนจะถูกเสิร์ฟลงจานจึงมีเรื่องราวน่าสนใจมากมาย อาหารก่อให้เกิดวิวัฒนาการ เกิดศิลปวัฒนธรรม สงคราม หรือแม้แต่กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเราคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากปราศกิจกรรมง่าย ๆ สามัญอย่างการกิน

เมื่อกินอาหารมื้อต่อไป ลองพินิจเล่น ๆ ดูก็ได้ว่าในจานอาหารของคุณ วัตถุดิบเหล่านั้นเดินทางมาจากที่ใด ?

 

เครดิต : อินทราวุธอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์

The Thaiger

Published

on

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์ | The Thaiger

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่กาญจนบุรี

วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีสำนักข่าว บีบีซีไทย นำเสนอตำรวจนอร์ทยอร์กชียร์ ประเทศอังกฤษ ยืนยันผลการตรวจ ดีเอ็นเอ “สตรีแห่งขุนเขา” ศพหญิงสาวนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบภายในอุทยานแห่งชาติ ในประเทศอังกฤษเมื่อ 14 ปีก่อนนั้นคือ นางลำดวน อาร์มิเทจ (นามสกุลเดิม สีกันยา) ชาวจังหวัดอุดรธานีจริง สามีของนางลำดวนคือนายเดวิด อาร์มิเทจ

 

มีกระแสข่าวลือ หลังเกิดเหตุ สามีของนางลำดวน คือนายเดวิด อาร์มิเทจ ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยทำงานอาชีพครูสอนภาษาที่ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามไปยังอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าวว่านายเดวิด อาร์มิเทจ เป็นครูสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจริงตามที่มีข่าวลือหรือไม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ตอบตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า ” มีครับ คนในข่าวครับ แต่มหาวิทยาลัยไม่ได้รับข้อมูลอะไรจากทางการนะครับ เราเลยยังไม่ได้ดำเนินการอะไรครับ”

 

ที่มา : nationtv.tv

Continue Reading

ข่าว

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน

The Thaiger

Published

on

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | The Thaiger

ภาพสุดประทับใจจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Naris Sanittham ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ

“ก่อนจะจุด ก่อนจะเผา คิดสักนิด
ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายชีวิตสัตว์
.
ชีวิตน้อยๆก็มีค่า
ไฟไหม้ป่า ลามถึงรังหมาน้อย 
หนีไม่ทันบาดเจ็บ 1 ตัว”

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | News by The Thaiger

โดยเป็นภาพภาระกิจดับไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาไร่นาของชาวบ้าน และการช่วยชีวิตลูกหมาตัวน้อยสองตัวที่กำลังถูกไปเผาทั้งเป็น โชคดีที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยลูกหมาตัวน้อยทั้งสองออกมาได้ โดยลูกหมาตัวหนึ่งอยู่ในสภาพถูกไปเผาขนจนไหม้เตียน แต่ยังโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก เพราะไฟยังไม่ไหม้ถึงผิวหนังมากไป ส่วนอีกตัวอยู่ในสภาพมอมแมม แต่ไม่ได้ถูกไฟไหม้แต่อย่างไร ถือเป็นความโชคดีของเจ้าลูกหมาทั้งสองตัวนี้จริงๆ

Continue Reading

ข่าวเชียงใหม่

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง

The Thaiger

Published

on

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง | The Thaiger

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง

 

สาวขโมยมือถือ เชียงใหม่ – จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ซันจิ เอสเคจิ” ได้โพสต์คลิปหญิงสาวรายหนึ่งทำเนียนเดินดูโทรศัพท์มือถือ ก่อนอาศัยจังหวะพนักงานเผลอ สลับมือถือเอาของปลอมมาใส่แทนและขโมยของใหม่ไป นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก แม่วังสื่อสาร ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนร้ายมีพฤติกรรมเช่นนี้ในทุก Shop จะทำทีเดินเข้าออกร้านล่วงหน้าก่อนวันที่จะลงมือ และได้เตรียมตัวเครื่อง Mockup มาเป็นที่เรียบร้อย วางแผนและเตรียมการมาก่อน  ตอนนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าแจ้งความที่ สภ. ภูพิงคราชนิเวศน์ และได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแล้วถึง 2 ครั้ง แต่เจ้าตัวไม่ยอมมา

 

ล่าสุด ได้ออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้แล้ว พบว่าชื่อ นางสาวอัญญาณี อายุประมาณ 31 ปี ชาวลำพูน เป็นศิลปินและผู้ดำเนินรายการในสังกัด เลิฟเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ตอนนี้ทางต้นสังกัดได้ออกหนังสือชี้แจงว่าจะระงับการออกอากาศผลงานของ น.ส.อัญญาณี ทั้งหมด

 

ทั้งนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกหลายรายได้เล่าประสบการณ์เคยโดนหญิงสาวคนดังกล่าว ขโมยทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า และโทรศัพท์ของพนักงานร้านเสื้อผ้าที่ตลาดจตุจักรลำพูนด้วย

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง | News by The Thaiger

 

ที่มา : sanook.com

Continue Reading

ล่าสุด

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์ | The Thaiger สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์ | The Thaiger
ข่าว3 hours ago

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่เมืองกาญจน์

สามีชาวอังกฤษของ “สตรีแห่งขุนเขา” ทำงานอยู่กาญจนบุรี วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีสำนักข่าว บีบีซีไทย นำเสนอตำรวจนอร์ทยอร์กชียร์ ประเทศอังกฤษ ยืนยันผลการตรวจ ดีเอ็นเอ “สตรีแห่งขุนเขา” ศพหญิงสาวนิรนามชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พบภายในอุทยานแห่งชาติ ในประเทศอังกฤษเมื่อ 14 ปีก่อนนั้นคือ นางลำดวน อาร์มิเทจ (นามสกุลเดิม...

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | The Thaiger น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน | The Thaiger
ข่าว4 hours ago

น่าสงสาร! ภาพหมาน้อยถูกไฟไหม้เกรียม โชคดีหน้าที่ช่วยออกจากกองไฟป่าได้ทัน

ภาพสุดประทับใจจากผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ Naris Sanittham ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความ “ก่อนจะจุด ก่อนจะเผา คิดสักนิด ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายชีวิตสัตว์ . ชีวิตน้อยๆก็มีค่า ไฟไหม้ป่า ลามถึงรังหมาน้อย หนีไม่ทันบาดเจ็บ 1 ตัว” โดยเป็นภาพภาระกิจดับไฟป่าที่ลุกลามจากการเผาไร่นาของชาวบ้าน และการช่วยชีวิตลูกหมาตัวน้อยสองตัวที่กำลังถูกไปเผาทั้งเป็น โชคดีที่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยลูกหมาตัวน้อยทั้งสองออกมาได้ โดยลูกหมาตัวหนึ่งอยู่ในสภาพถูกไปเผาขนจนไหม้เตียน...

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง | The Thaiger ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง | The Thaiger
ข่าวเชียงใหม่4 hours ago

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง

ที่แท้เป็นดารา สาวขโมยมือถือกลางห้างดังเชียงใหม่ ต้นสังกัดร่อนจม.แถลง   สาวขโมยมือถือ เชียงใหม่ – จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ซันจิ เอสเคจิ” ได้โพสต์คลิปหญิงสาวรายหนึ่งทำเนียนเดินดูโทรศัพท์มือถือ ก่อนอาศัยจังหวะพนักงานเผลอ สลับมือถือเอาของปลอมมาใส่แทนและขโมยของใหม่ไป นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก แม่วังสื่อสาร ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า คนร้ายมีพฤติกรรมเช่นนี้ในทุก Shop จะทำทีเดินเข้าออกร้านล่วงหน้าก่อนวันที่จะลงมือ...

เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยป่วยแล้วเกือบแสน เสียชีวิต 6 ราย | The Thaiger เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยป่วยแล้วเกือบแสน เสียชีวิต 6 ราย | The Thaiger
ข่าว5 hours ago

เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยป่วยแล้วเกือบแสน เสียชีวิต 6 ราย

เตือน ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีระบาดหนัก ไทยเสียชีวิตแล้ว 6 ราย   ไข้หวัดใหญ่ระบาด -วันที่ 22 มี.ค. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าว องค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการณ์ว่าในปี 2562 สถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่น่าจะรุนแรงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า สำหรับประเทศไทย...

กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย  แค่พักกินข้าว-ถึงที่หมาย | The Thaiger กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย  แค่พักกินข้าว-ถึงที่หมาย | The Thaiger
เลือกตั้ง 626 hours ago

กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย แค่พักกินข้าว-ถึงที่หมาย

กกต.แจงข้อเท็จจริง กรณีรถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย แต่ถึงที่หมาย-พักกินข้าว วันที่ 22 มี.ค. จากกรณีรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง3HD รายงาน กกต. และบริษัทไปรษณีย์ไทยปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเมื่อเช้านี้ และพบปัญหาสัญญาณ GPS รถขนบัตรเลือกตั้งหายและสัญญาณอ่อนนั้น อ่านข่าวก่อนหน้า : ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้...

ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน | The Thaiger ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน | The Thaiger
เลือกตั้ง 626 hours ago

ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน

ปล่อยรถขนบัตรเลือกตั้งแล้วเช้านี้ พบปัญหาสัญญาณ GPS หาย 8 คัน เกิดจากถึงที่หมายแล้วดับเครื่อง และเดินทางผ่านเขตอับสัญญาณ วันที่ 22 มี.ค. รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง3HD รายงาน กกต. และบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกันปล่อยขบวนรถไปรษณีย์ขนส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำนวน 2 ล้านฉบับ...

พ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม เปิดใจ ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว | The Thaiger พ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม เปิดใจ ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว | The Thaiger
ข่าว6 hours ago

พ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม เปิดใจ ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว

เปิดใจพ่อด.ญ.วัย 12 ถูก 5 โจ๋รุมโทรม ตร.บอกอาจจะติดคุก เพราะไปเตะโจ๋ที่ย่ำยีลูกสาว รุมโทรม จากกรณี เด็กหญิงวัย 12 ปี ถูกวัยรุ่นชาย 5 คนรุมโทรม ภายในร้านขายของแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.สระบุรี ล่าสุดพ่อของเด็กหญิงออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่า พรุ่งนี้ต้องไปขึ้นศาล...

หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน – คลิป | The Thaiger หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน – คลิป | The Thaiger
ข่าว7 hours ago

หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน – คลิป

หนุ่มภูเก็ตผว่า! เจอเก๋งแดงแซงแล้วชักปืนลูกโม่โชว์ สุดงง ไปมีเรื่องตอนไหน ตำรวจตามให้ที ความหัวร้อนบนท้องถนน เป็นอะไรที่มีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆทุกที่ทัวประเทศ ล่าสุดนี้ที่ภูเก็ต เมื่อผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ ธิว ธิว โพสต์วีดีโอพร้อมข้อความ “นึกว่ามีเรื่องกับเรา ตำรวจถ้าอยู่ในกลุ่มนี้ตามสืบสวนหน่อยครับ เกรงจะโปงปาง ที่อื่น เหตุเกิดเวลาประมาณ 10 โมงเช้านี้เองครับ. สถานที่...

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน | The Thaiger กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน | The Thaiger
ข่าว7 hours ago

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน

กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ (E-Payment) บังคับใช้แล้ว ต้องรู้โอนเข้าออกกี่ครั้งเตรียมโดน วันที่ 21 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 หรือ กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีวอยเล็ต) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะให้กรมสรรพากร...

เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป | The Thaiger เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป | The Thaiger
ข่าว7 hours ago

เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป

เลือกตั้ง 24 มี.ค. 62 – ห้ามขายเหล้าวันที่ 23 มี.ค. ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป   คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้วันที่อาทิตย์ ที่ 24 มี.ค. 2562 เป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้นจึงประกาศห้ามจำหน่าย หรือจัดเลี้ยงสุราในวันที่...

ลืมว่ารถเสีย! สาวใหญ่สตาร์ทรถจยย.คันเร่งค้างพุ่งชนทะลุกระจกร้านแอร์พังยับ เจ้าตัวกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ | The Thaiger ลืมว่ารถเสีย! สาวใหญ่สตาร์ทรถจยย.คันเร่งค้างพุ่งชนทะลุกระจกร้านแอร์พังยับ เจ้าตัวกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ | The Thaiger
ข่าว8 hours ago

ลืมว่ารถเสีย! สาวใหญ่สตาร์ทรถจยย.คันเร่งค้างพุ่งชนทะลุกระจกร้านแอร์พังยับ เจ้าตัวกระจกบาดได้รับบาดเจ็บ

เมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.วันที่ 21 มี.ค.2562 เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ทต.ฉลอง ได้รับการประสานจากศูนย์นเรนทรภูเก็ต ว่าได้มีเหตุรถจยย.พุ่งชนกระจกร้าน ชูช่วยเเอร์ เลขที่58/28 ม.8 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง ภูเก็ต มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย ขอให้ช่วยตรวจสอบรับตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล...

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | The Thaiger ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] | The Thaiger
ข่าว8 hours ago

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป]

ชมภาพพายุฤดูร้อนถล่มกรุง ดอนเมืองป้ายพังยับ-หลักสี่นั่งร้านถล่ม-ลูกเห็บตก [คลิป] เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เกิดพายุฤดูร้อนฝนลมแรงในพื้นที่เขตหลักสี่ กทม. ทำให้ นั่งร้านก่อสร้างสกายวอล์กสถานีหลักสี่ ป้ายถล่มลงมาทับเก๋งด้านล่างเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงจะเคลียร์พื้นที่ได้ ภาพ : js100 ขณะที่บริเวณถนนกาญจนาภิเษก...

Trending