Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

เริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”

Kritsada Mueanhawong

Published

on

เริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” | The Thaiger

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” หวังยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดเชิงรุก ซึ่งมี ผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 35บูธ ซึ่งงานจะจัดระหว่างวันที่ 7- 11 มิถุนายน 2561 ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต โดยมี นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการตัวแทนหอการค้า และผู้ประกอบการจังหวัดพังงา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” | News by The Thaiger

นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสากรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงาโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดทำกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ ภายใต้โครงการออกแบบและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลลค่าสินค้า SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส 4DNA จังหวัดพังงามาใช้ในการพัฒนา ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรมระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2561เริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” | News by The Thaiger

ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ ระหว่างวันที่ 26- 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่3 การให้คำปรึกษาแนะนำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึกและออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Best Practice เพื่อสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับใหม่ภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 50 ราย ได้นำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ไม่น้อยกว่า 35 บูธ ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 นี้ ณ ศูนย์การค้าจังซีลอนจังหวัดภูเก็ต หลังจากนี้จะมีกิจกรรมปิดท้ายกิจกรรมที่ 6 การสรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการโดยจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมเดอะลีฟ ออนเดอะแซนด์ จังหวัดพังงาเริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” | News by The Thaiger

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา คาดหวังว่า โครงการนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดีเริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” | News by The Thaiger

ด้าน นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า พังงาถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับสากล มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ เกาะสิมิลัน เกาะตาชัยเสาหลัก เมืองตะกั่วป่า เป็นต้น จากจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ นอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมทั้งด้านคุณภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง จะเป็นแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคและเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเริ่มแล้วงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” | News by The Thaiger

สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลราคาเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนของผู้ผลิต ส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การกระจายออกสินค้าเป็นวงกว้าง เสริมแกร่งผู้ประกอบการของจังหวัดพังงาให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันบนเวทีตลาดสากลต่อไปอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

เลือกตั้ง 62

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
ขอบคุณภาพ Workpointnews

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : Thairath TV

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : election.thestandard.co

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:16 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : thairath

 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:40 น.

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 - สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | News by The Thaiger

ภาพ : the matter

Continue Reading

ข่าว

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ

ภูเก็ต เขต 1

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

ภูเก็ต เขต 2

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
ขอบคุณภาพจาก : vote.workpointnews.com

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com

หรือ โดย The standard

http://election.thestandard.co

หรือ โดย The  matter

https://elect.thematter.co

หรือ

https://vote62.com/

 

Continue Reading

ล่าสุด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้ | The Thaiger
เลือกตั้ง 627 hours ago

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ ภาพ : Thairath TV ภาพ : election.thestandard.co ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง62 – สัดส่วน ส.ส. ที่แต่ละพรรคได้อย่างไม่เป็นทางการ – ล่าสุด 22:16...

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger
ข่าว8 hours ago

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ ภูเก็ต เขต 1 ภูเก็ต เขต 2

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 6211 hours ago

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com หรือ โดย The standard http://election.thestandard.co หรือ โดย The matter https://elect.thematter.co หรือ...

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 6211 hours ago

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] #เลือกตั้งประเทศไทย2562 #คู่มือเลือกตั้ง62 รายงานสด คะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ! กับ THE STANDARD ELECTION อ่านเกมสด ผลเลือกตั้ง #เกาะติดเลือกตั้ง #ThailandElection2019 #ไบรท์ทีวีเลือกตั้ง62 Bright TV –...

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger
ข่าว20 hours ago

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน

เจ้าของ โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ต ร้องถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน “บิ๊กโจ๊ก” โพสต์ ตร.เผยรวบตัวดำเนินคดีได้แล้ว พล.ต.ท.สุรเชษ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โพสต์ผ่านเพจ “สุรเชษ หักพาล” กรณี หญิงไทยเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน...

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger
ข่าว20 hours ago

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป

ตร.ถลางร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ตรวบแล้วหนุ่มชักปืนโชว์กลางถนน พบเป็นปืนบีบีกันกระสุนหัวลูกปราย สารภาพไม่ตั้งใจ แต่ทำเพราะเผลอเรอ หลังถูกรถคู่กรณีปาดหน้า – เบรกกระทันหันหลายครั้ง จากกรณี เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 22 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “ธิว ธิว” ได้โพสต์ ภาพนิ่งและวีดิโอคลิปความยาวประมาณ 0.18 นาที ลงในกลุ่ม...

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger
เลือกตั้ง 621 day ago

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง”

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” วันที่ 23 มี.ค. สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวังความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ...

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger
ข่าว1 day ago

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. จากกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2 คัน มีผู้เสียชีวิตนับ 10...

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger
ข่าว2 days ago

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด]

กาญจนบุรี : สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ เกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2...

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger
ข่าว2 days ago

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง!

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! วันที่ 23 มี.ต. เว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ Airvisual ได้รายงานค่ามลพิษทางอากาศ พบสถิติน่าตกใจว่า เชียงใหม่ ยังคงเป็นเมืองคุณภาพอากาศเข้าขั้นวิกฤติ เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยค่ามลพิษ 467 US QAI...

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger [Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger
รีวิวหนัง2 days ago

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี

“แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ฉาบหน้าด้วยภาพของ(หนัง)ผี #รีวิวแสงกระสือ “สัตว์ประหลาดมันก็มีหัวใจ” ประโยคนี้ของสายในตัวอย่างหนังสะท้อนเรื่องราวและธีมของ “แสงกระสือ” ได้ดีที่สุด ภาพของหญิงสาวที่มีแต่หัวกับเครื่องใน ส่องแสงเรืองวาบกลางค่ำคืน ลอยไปมาสร้างความขวัญผวาให้กับชาวบ้าน กริ่งเกรงว่าตับใตไส้พุงของสัตว์เลี้ยงจะโดนจกกิน ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมันจะมาจกไส้คน เรื่องราวความพรั่นพรึงของผีในตำนานเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งนอกพระนคร เวลาตามท้องเรื่องไม่ระบุชัดหากเข้าใจว่าเป็นช่วงสมัยสงครามโลก น้อย (โอบ โอบนิธิ) เจิด...

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger 10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger
ชาร์ตเพลงฮิต2 days ago

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62]

#7rings #billboard #billboardchart #billboardhot100

Trending