Thaiger FB Thai
Connect with us

ข่าว

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ

Kritsada Mueanhawong

Published

on

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ | The Thaiger

นนี้ (6มี.ค.) ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต นำโดย นายสินชัย เพราะจีน นายสุภาพ บู่ทอง และนายสมจินต์ ชูช่วย คณะทำงานเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต และชาวบ้านจำนวน กว่า 100 คนพร้อมด้วยแผ่นป้ายข้อความต่างๆ  อาทิ ไม่ได้รับจ้างใครมา เดือดร้อนจริงๆ ถึงมาขอความช่วยเหลือจากท่าน ไม่ได้รับจ้างใครมา เดือดร้อนจริงๆ แค่ขอที่อยู่อาศัย พูดแบบนี้กับชาวบ้านได้อย่างไร (เราคือผู้เสียภาษีเช่นกัน) เป็นต้นได้เดินทางมายื่นหนังสือแก่จังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ และเปลี่ยนตัวปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตที่ดูแลเรื่องดังกล่าว ถึงนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการภูเก็ต โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทน เนื่องจากผู้ว่าฯ ติดราชการที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยยืนยันว่าจะขอรอพบผู้ว่าฯ แม้นานแค่ไหนก็รอได้และจะปักหลักรออย่างเรียบร้อยภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ | News by The Thaiger

อย่างไรก็ตามเนื้อหาในหนังสือที่ยื่นร้องเรียน ระบุว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย ตามคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ 1/2558 เข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐซึ่งได้ดำเนินการสำรวจแล้ว โดยสภาพทั่วไปของที่ดินปัจจุบันมีราษฎรเข้าไปครอบครองอยู่อาศัยแล้วจำนวน 23 ชุมชน พื้นที่ที่จะจัดทำโครงการตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานดำเนินการแก้ไขปัญหา และที่ประชุมได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ดำเนินการตรวจสอบจัดทำข้อมูล และให้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ | News by The Thaiger

ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ตัวแทนชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจึงได้ติดตามผลการดำเนินการ และความคืบหน้าจากปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม แต่ปรากฏว่าปลัดอำเภอคนดังกล่าวได้มีทัศนะและพฤติกรรมที่เป็นอคติต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา และได้พูดทำนองว่า เป็นการรับจ้างมาก และเพื่อให้การแก้ปัญหาดังกล่าวลุล่วงทางเครือข่ายฯ ขอเสนอแนวทางให้ผู้ว่าฯ ตรวจสอบปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตที่ได้รับมอบหมาย เกี่ยวกับพฤติกรรรมและวาจาได้กล่าวต่อตัวแทนผู้ติดตามความคืบหน้าฯ, ขอให้สั่งการให้นายอำเภอเมืองภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบ จัดทำข้อมูล และลงพื้นที่สำรวจ รวมทั้งให้เร่งรัดให้มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบ จัดทำข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจพร้อมทั้งเร่งรัดให้มีแนวทางดำเนินการตรวจสอบ จัดทำข้อมูลและลงพื้นที่สำรวจ และจังหวัดจัดประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุกเดือน

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ | News by The Thaiger

ขณะเดียวกันยังเพื่อต้องการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนต่างๆ ซึ่งข้อเรียกร้อง เช่น ชุมชนสระต้นโพธิ์ ตำบลฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ที่เสนอให้มีการตรวจสอบพื้นที่ตามที่ชุมชนเสนอโดยเร่งด่วน ชุนชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อ.เมืองภูเก็ต ที่เสนอให้มีการเร่งรัดการออกหนังสือสำคัญที่หลวงพื้นที่ฝังศพชาวเลสะปำและแหลมตุ๊กแก ชุมชนปลากะตักพัฒนา ตำบลรัษฎา อ.เมืองที่เสนอให้จังหวัดมอบหมายให้ อบจ.เข้าไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนโคกโตนด ต.ฉลอง อ.เมือง เสนอให้จังหวัดประสานงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ชุมชนหลังเวทีกลางสะพานหิน เสนอให้จังหวัดเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเทศบาลกับชุมชน ชุมชนชาวเลราไวย์เสนอให้มีการเร่งรับการตรวจสอบครองหลาโอนและเร่งรัดการจัดงบประมาณการรื้อเขื่อนแนวกันคลื่นและมีการเสนอเพื่อรับรองการอยู่อาศัยในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วมของชุมชนหรือลักษณะของโฉนดชุมชนโดยให้มีการส่งมอบพื้นที่เพื่อให้ทางจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ | News by The Thaiger

หลังจากนั้นนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวได้เชิญตัวแทนชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยกล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องโดยได้มีการตั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจกชุมชนต่างๆประชุมร่วมหารือแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจล่าช้าบ้างเนื่องจากต้องใช้เวลาและหลังจากนี้จะได้มีการนัดประชุมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเดือนละครั้งโดยมีตัวแทนชุมชนต่างๆเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ทางตัวแทนได้ไปชี้แจงกับประชาชนในชุมชนให้รับทราบถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาและในบางเรื่องที่ประชาชนเรียกร้องทางจังหวัดก็จะดำเนินการให้

เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต กว่า 100 คน เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯภูเก็ต แก้ปัญหาของชุมชนเครือข่ายฯ | News by The Thaiger

ทั้งนี้หลังการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนต่างๆ แล้วทางนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปพบกับกลุ่มชาวบ้านเครือข่ายที่รอฟังผลกระชุมอยู่ใต้ต้นไม้ภายในศาลกลางจังหวัดภูเก็ตทราบ โดยแจ้งว่าขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องที่เดือดร้อน และจะมีการนัดประชุมเพื่อติดตามผลกันอีกครั้งในช่วงก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้  สร้างความพอใจให้กับชาวบ้าน และแยกย้ายกันเดินทางกลับอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดภาคใต้.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค The Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

ข่าว

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ

ภูเก็ต เขต 1

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

ภูเก็ต เขต 2

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | News by The Thaiger

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
ขอบคุณภาพจาก : vote.workpointnews.com

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com

หรือ โดย The standard

http://election.thestandard.co

หรือ โดย The  matter

https://elect.thematter.co

หรือ

https://vote62.com/

 

Continue Reading

เลือกตั้ง 62

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

Kritsada Mueanhawong

Published

on

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

#เลือกตั้งประเทศไทย2562 #คู่มือเลือกตั้ง62

รายงานสด คะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ! กับ THE STANDARD ELECTION อ่านเกมสด ผลเลือกตั้ง

#เกาะติดเลือกตั้ง #ThailandElection2019 #ไบรท์ทีวีเลือกตั้ง62

Bright TV – Live! | เกาะติดเลือกตั้ง – ประเทศไทยต้องไปต่อ

 

เกาะติดการเลือกตั้ง 2562 กับเนชั่นทีวี ใน Nation Election ศึกเลือกตั้ง 62 #เลือกตั้ง62

Posted by NationTV 22 on Sunday, March 24, 2019

เกาะติดการเลือกตั้ง 2562 กับเนชั่นทีวี ใน Nation Election ศึกเลือกตั้ง 62 #เลือกตั้ง62

 

#เลือกตั้ง62

 เลือกตั้ง62 ศึกชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

 

#ไทยรัฐเลือกตั้ง62 #เลือกตั้ง62 #นับคะแนน

Live : “ไทยรัฐเลือกตั้ง 62” วันแห่งบทสรุปประชาธิปไตย 24 มีนาคม 2562 | Thairath Online

Continue Reading

ล่าสุด

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] | The Thaiger
ข่าว4 mins ago

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62]

ผลการนับคะแนน ส.ส. เขต จังหวัดภูเก็ต [เลือกตั้ง 62] อย่างไม่เป็นทางการ ภูเก็ต เขต 1 ภูเก็ต เขต 2

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 623 hours ago

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live]

รายงานสดตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 [Live] ตรวจผลคะแนนเลือกตั้ง 62 สดๆโดย Workpoint ที่นี่ https://vote.workpointnews.com หรือ โดย The standard http://election.thestandard.co หรือ โดย The matter https://elect.thematter.co หรือ...

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] | The Thaiger
เลือกตั้ง 623 hours ago

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live]

เลือกตั้ง62 : เกาะติดรายงานสดหลังปิดหีบเลือกตั้ง [Live] #เลือกตั้งประเทศไทย2562 #คู่มือเลือกตั้ง62 รายงานสด คะแนนเลือกตั้งหลังปิดหีบ! กับ THE STANDARD ELECTION อ่านเกมสด ผลเลือกตั้ง #เกาะติดเลือกตั้ง #ThailandElection2019 #ไบรท์ทีวีเลือกตั้ง62 Bright TV –...

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ตโร่ร้อง“บิ๊กโจ๊ก”ถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน

เจ้าของ โรงเรียนสอนภาษาที่ภูเก็ต ร้องถูกแก๊งเงินดำต่างชาติ ตุ๋น สูญเงินกว่า 9 ล้าน “บิ๊กโจ๊ก” โพสต์ ตร.เผยรวบตัวดำเนินคดีได้แล้ว พล.ต.ท.สุรเชษ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โพสต์ผ่านเพจ “สุรเชษ หักพาล” กรณี หญิงไทยเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต มาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน...

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

รวบแล้ว หนุ่มโชว์ปืนกลางถนนภูเก็ต สารภาพไม่ตั้งใจ แค่จะโบกให้แซงขึ้นไป

ตร.ถลางร่วมกับชุดสืบสวนจังหวัดภูเก็ตรวบแล้วหนุ่มชักปืนโชว์กลางถนน พบเป็นปืนบีบีกันกระสุนหัวลูกปราย สารภาพไม่ตั้งใจ แต่ทำเพราะเผลอเรอ หลังถูกรถคู่กรณีปาดหน้า – เบรกกระทันหันหลายครั้ง จากกรณี เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 22 มี.ค.62 ที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟสบุ๊กชื่อ “ธิว ธิว” ได้โพสต์ ภาพนิ่งและวีดิโอคลิปความยาวประมาณ 0.18 นาที ลงในกลุ่ม...

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” | The Thaiger
เลือกตั้ง 6222 hours ago

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง”

ร.10 โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 “ส่งเสริมให้คนดีปกครองบ้านเมือง” วันที่ 23 มี.ค. สำนักพระราชวัง ออกประกาศสำนักพระราชวังความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานไว้ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ...

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ | The Thaiger
ข่าว24 hours ago

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ

เปิดคลิปวินาทีมรณะ รถบรรทุกพ่วงชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ศพ รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. จากกรณีเกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2 คัน มีผู้เสียชีวิตนับ 10...

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด] | The Thaiger
ข่าว1 day ago

สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย [ภาพชุด]

กาญจนบุรี : สยอง รถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร เสียชีวิตนับ 10 ราย รถบรรทุกชนรถตู้ – วันที่ 23 มี.ค. เมื่อเวลาประมาณ เกิดเหตุรถบรรทุกชนรถตู้โดยสาร บริเวณแยกสระเศรษฐี ต.บ้านใหม่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี รถบรรทุกชนกับรถตู้โดยสารแล้วรถตกลงไปในคลองทั้ง 2...

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! | The Thaiger
ข่าว1 day ago

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง!

เชียงใหม่ ยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่ “อันดับ1ของโลก” ค่าพุ่งถึงระดับสีม่วง! วันที่ 23 มี.ต. เว็บไซต์รายงานคุณภาพอากาศ Airvisual ได้รายงานค่ามลพิษทางอากาศ พบสถิติน่าตกใจว่า เชียงใหม่ ยังคงเป็นเมืองคุณภาพอากาศเข้าขั้นวิกฤติ เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้วยค่ามลพิษ 467 US QAI...

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger [Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี | The Thaiger
รีวิวหนัง1 day ago

[Movie Review] “แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ทะเยอทะยานที่สุดในจักรวาลผี

“แสงกระสือ” หนังรักแฟนตาซีที่ฉาบหน้าด้วยภาพของ(หนัง)ผี #รีวิวแสงกระสือ “สัตว์ประหลาดมันก็มีหัวใจ” ประโยคนี้ของสายในตัวอย่างหนังสะท้อนเรื่องราวและธีมของ “แสงกระสือ” ได้ดีที่สุด ภาพของหญิงสาวที่มีแต่หัวกับเครื่องใน ส่องแสงเรืองวาบกลางค่ำคืน ลอยไปมาสร้างความขวัญผวาให้กับชาวบ้าน กริ่งเกรงว่าตับใตไส้พุงของสัตว์เลี้ยงจะโดนจกกิน ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือมันจะมาจกไส้คน เรื่องราวความพรั่นพรึงของผีในตำนานเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งนอกพระนคร เวลาตามท้องเรื่องไม่ระบุชัดหากเข้าใจว่าเป็นช่วงสมัยสงครามโลก น้อย (โอบ โอบนิธิ) เจิด...

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger 10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62] | The Thaiger
ชาร์ตเพลงฮิต1 day ago

10 อันดับเพลงสากล Billboard hot chart ประจำสัปดาห์ [23 มี.ค. 62]

#7rings #billboard #billboardchart #billboardhot100

“บิ๊กตู่”ขึ้นเวทีปราศรัยพลังประชารัฐ ประกาศจะตายเพื่อแผ่นดิน | The Thaiger “บิ๊กตู่”ขึ้นเวทีปราศรัยพลังประชารัฐ ประกาศจะตายเพื่อแผ่นดิน | The Thaiger
เลือกตั้ง 621 day ago

“บิ๊กตู่”ขึ้นเวทีปราศรัยพลังประชารัฐ ประกาศจะตายเพื่อแผ่นดิน

“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นเวทีปราศรัยพลังประชารัฐ ประกาศจะตายเพื่อแผ่นดิน [เลือกตั้ง62]   วันที่ 22 มี.ค. บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขึ้นปราศรัยครั้งสุดท้ายบนเวทีปราศรัยพลังประชารัฐ ขอโอกาสอยู่ต่อ พร้อมประกาศยอมตายเพื่อประเทศ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปราศรัยความยาว...

Trending