รายงานอากาศ

รายงานอากาศ – ค้นหาสภาพอากาศทั่วประเทศไทย

สภาพอากาศ วันที่ 7 มีนาคม

กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 35เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเก็ต มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 32เซลเซียส ความเร็วลม ตะวันตกเฉียงเหนือ ที่ 5 ถึง…

2 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 7 มีนาคม

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น…

2 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 6 มีนาคม

กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 34เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเก็ต มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 31เซลเซียส ความเร็วลม ตะวันออกเฉียงเหนือ เปลี่ยนเป็น ตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือ…

2 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 6 มีนาคม

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ…

2 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 5 มีนาคม

สภาพอากาศ วันที่ 5 มีนาคม กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 33เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเก็ต มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 31เซลเซียส ความเร็วลม…

2 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 5 มีนาคม

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือและภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง…

2 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 4 มีนาคม

กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 33เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเก็ต มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 31เซลเซียส ความเร็วลม ตะวันออก เปลี่ยนเป็น ตะวันตก ที่…

2 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 4 มีนาคม

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือและภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา…

2 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 1 มีนาคม

กรุงเทพมหานคร ท้องฟ้าแจ่มใสมาก สูง 34เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเก็ต ท้องฟ้าแจ่มใสมาก สูง 32เซลเซียส ความเร็วลม ตะวันออก เปลี่ยนเป็น ใต้ ตะวันตกเฉียงใต้…

3 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 1 มีนาคม

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือและภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น…

3 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์

สภาพอากาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร ท้องฟ้าแจ่มใสมาก สูง 34เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภูเก็ต มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 32เซลเซียส ความเร็วลม…

3 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุก หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง…

3 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์

สภาพอากาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 33เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 10 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สงขลา มีฝนโปรยในตอนเช้า สูง 31เซลเซียส ความเร็วลม…

3 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง   ภาคเหนือและภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ…

3 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์

กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน มีโอกาสเกิดพายุฟ้าคะนอง สูง 32เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โอกาสที่ฝนจะตก 30% สงขลา มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 30เซลเซียส ความเร็วลม ตะวันออก…

3 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 26 กุมภาพันธ์

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือและภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ…

3 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์

กรุงเทพมหานคร มีเมฆมากเป็นบางส่วน สูง 33เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใสมาก สูง 37เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 10 ถึง…

3 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 25 กุมภาพันธ์

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา…

3 weeks ago

สภาพอากาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์

กรุงเทพมหานคร ท้องฟ้าแจ่มใสมาก สูง 35เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ที่ 15 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เชียงใหม่ ท้องฟ้าแจ่มใสมาก สูง 36เซลเซียส ความเร็วลม ใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ 10…

4 weeks ago

ค่ามลพิษทางอากาศ วันที่ 22 กุมภาพันธ์

ภาคกลาง ประชาชนทั่วไป : สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง…

4 weeks ago