Connect with us

ข่าวกรุงเทพ

หน้าที่ส.ส. วันนี้ ‘เต้ มงคลกิตติ์’ เตรียมตรวจโรงเรียนอัสสัมชัญ-เยี่ยมนักเรียนบาดเจ็บ

The Thaiger

Published

 on

หน้าที่ส.ส. วันนี้ ‘เต้ มงคลกิตติ์’ เตรียมตรวจโรงเรียนอัสสัมชัญ-เยี่ยมนักเรียนบาดเจ็บ | The Thaiger

หน้าที่ส.ส. วันนี้ ‘เต้ มงคลกิตติ์’ เตรียมตรวจโรงเรียนอัสสัมชัญ-เยี่ยมนักเรียนบาดเจ็บ : ข่าวการเมือง เครนถล่ม

เครนหล่น โรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ – วันที่ 20 มิ.ย. จากกรณีอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโรงแรมริเวิอร์ การ์เด้นล้ม ภายในซอยเจริญกรุง 36 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก เศษวัสดุได้ร่วงหล่นลงอาคารอเนกประสงค์ (สนามบาส) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ คอนแวนต์ซึ่งอยู่ติดกัน ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ 10 ราย สาหัส 1 ราย นำตัวส่งโรงพยาบาลเลิดสิน

ต่อมาทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้ประกาศหยุดเรียนวันที่ 20 มิ.ย. 1 วัน เพื่อดูแลความเรียบร้อยและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

นักเรียนเหยื่อเครนถล่ม 1 รายยังต้องรอดูอาการหลัง หัวแตก สลบ

ภาพจาก : pptvhd36.com

 

คืบหน้าล่าสุด นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

“พรุ่งนี้ จะแวะไปโรงเรียนอัสสัมชันคอนแวนต์ ช่วง 10.00 น.ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดเหตุเครนถล่มนักเรียนบาดเจ็บกว่า 10 ราย สน.บางรัก 10.40 น. และ ช่วง 11.30 น.จะแวะไปเยี่ยมนักเรียนอีก 1 คน ที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิศสิน ปล:หน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชันธนบุรี”

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดกรุงเทพ.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวกรุงเทพ

6-8 ธ.ค. 2562 ปิดถนนเยาวราช 6-8 ธ.ค. 2562 จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แนะเส้นทางจราจร

The Thaiger

Published

on

6-8 ธ.ค. 2562 ปิดถนนเยาวราช 6-8 ธ.ค. 2562 จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แนะเส้นทางจราจร | The Thaiger
https://sites.google.com/site/12yankeanibangkxk/yan-thi-12-yeawrach

6-8 ธ.ค. 2562 ปิดถนนเยาวราช 6-8 ธ.ค. 2562 จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ แนะเส้นทางจราจร

ด้วยหอการค้าไทย-จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในวันที่ 6 – 8 ธ.ค.2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร ราชกิจจานุเบกษา จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าว

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 ก.ย.2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.2562”

ข้อ 2 ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ 6 ธ.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. ในถนนดังต่อไปนี้

2.1 ถนนเยาวราช ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกวัดตึก
2.2 ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกเอสเอบี ถึงถนนข้าวหลาม
2.3 ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกหมอมี
2.4 ถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงแยกเสือป่า
2.5 ถนนมิตรภาพไทย – จีน

ข้อ 3 ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ 6 ธ.ค.2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 8 ธ.ค.2562 เวลา 24.00 น.

ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว

แนะเส้นทางจราจรเลี่ยงพื้นที่จัดนิทรรศการ

ในช่วงของการจัดนิทรรศการฯ มีการปิดการจราจร ในวันที่ 6 ธ.ค. 62 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

1. ถ.เจริญกรุง (แยกหมอมี – แยกเอสเอบี)
2. ถ.พระราม 4 (แยกหัวลาโพง – แยกหมอมี)
3. ถ.มิตรภาพไทย – จีน (ตลอดสาย)
4. ถ.เยาวราช (วงเวียนโอเดียน – แยกวัดตึก)
5.ถนนราชวงศ์ (แยกราชวงศ์-แยกเสือป่า)

ในวันที่ 7 – 8 ธ.ค. 62 เวลา 00.00 น.ถึง 23.59 น.

1. ถ.เยาวราช (วงเวียนโอเดียน – แยกเฉลิมบุรี)

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวได้โดยใช้เส้นทาง ดังนี้

1. ถ.พระราม 4 (ขาเข้า) – แยกหัวลาโพง – เลี้ยวขวา ถ.เลียบคลองผดุง กรุงเกษม – ถ.หลวง – แยกวรจักร – เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกเกล้า หรือเลี้ยวขวาออก ถ.หลานหลวง – ถ.ราชดำเนิน

2. ถ.เจริญกรุง – เลี้ยวซ้ายย้อนทาง ถ.ทรงวาด – เลี้ยวขวา ถ.ราชวงศ์ – เลี้ยวซ้าย ถ.อนุวงศ์ ผ่าน สน.จักรวรรดิ – เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานพระปกเกล้า

3. ถ.เจริญกรุง – เลี้ยวขวา ถ.ข้าวหลาม – เลี้ยวซ้าย ถ.มหาพฤฒาราม – แยกหัวลาโพง – เลี้ยวซ้ายเลียบคลองผดุงกรุงเกษม หรือเลี้ยวขวาแยกมหานคร – ถ.พระราม4

4. ถ.เจริญกรุง – แยกเอสเอบี – เลี้ยวซ้ายไปแยกแม้นศรี – เลี้ยวขวา ถ.บำรุงเมือง ต่อเนื่อง ถ.พระราม 1 หรือ ถ.พระราม 4

สอบถามเส้นทางจราจรเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ สายด่วนจราจร โทร. 1197

ที่มาและภาพ: FB สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ผู้กำกับศิลป์หนังก้านกล้วย ขับเก๋งชนอัดเสาไฟดับ

Nattha Thepbamrung

Published

on

ผู้กำกับศิลป์หนังก้านกล้วย ขับเก๋งชนอัดเสาไฟดับ | The Thaiger
ภาพจาก ข่าวสด

เมื่อเวลาประมาณ 05.00 ของวันนี้ (5 ธ.ค.) ตำรวจสน.ทองหล่อ ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้ามีผู้เสียชีวิต บนถนนพระรามสี่ ใกล้แยกกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากสัญญาณไฟจราจรแยก ม.กรุงเทพ ประมาณ 100 เมตร เป็นถนนทางโค้ง

 

เจ้าหน้าที่พบรถยนต์ฮอนด้า ซีอาร์วี สีขาว ทะเบียน ฌศ 6099 กทม. สภาพรถด้านขวาพังยับชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้า ในรถพบผู้เสียชีวิต 1 ราย หน่วยกู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่างงัดนำศพออกมา พบเอกสารระบุชื่อ นายพัชนุ โนรี อายุ 44 ปี ผู้กำกับฝ่ายศิลป์ภาพยนตร์เรื่องก้านกล้วยซึ่ง เบื้องต้นแพทย์ระบุเสียชีวิตจากแรงอัดกระแทกอย่างรุนแรง

 

ผู้กำกับศิลป์หนังก้านกล้วย ขับเก๋งชนอัดเสาไฟดับ | News by The Thaiger

ภาพจาก ข่าวสด

 

พนักงานทำความสะอาด กทม. สำนักงานเขตคลองเตย ให้การว่า เวลาประมาณ 04.30 น.ข ณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ได้ยินเสียงรถเบรกอย่างแรง เสียงดังยาว จากนั้นได้ยินเสียงดังตูมสนั่น คิดว่ารถชนบ้านคน หรือชนกับรถจักรยานยนต์ แต่ปรากฏว่ารถยนต์ชนกับเสาไฟฟ้า ตนมองเห็นรถคันนี้ขับวิ่งมาด้วยความเร็ว เพราะเป็นช่วงสัญญาณไฟเขียวกำลังใกล้เปลี่ยนสัณญาณไฟแดงเพียง 4 วินาที ซึ่งช่วงถนนบริเวณนี้เป็นทางโค้ง ทั้งนี้ ตนยังเคยจะถูกรถยนต์เบียดชนขณะทำความสะอาดช่วงกวาดถนนด้วย จึงเป็นพื้นที่ถนนอันตรายอีกแห่งหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม ตำรวจจะมีการสอบสวนพยานแวดล้อมอีกครั้ง และตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด รวมทั้งรอผลตรวจของแพทย์ พื่อหาสาเหตุที่แท้จริง เบื้องต้นคาดว่าผู้ตายขับรถมาด้วยความเร็ว ประกอบกับเป็นทางโค้ง จึงอาจเสียหลักพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานทางญาติให้รับทราบ ก่อนสรุปหาสาเหตุที่แท้จริง

 

 

ที่มา ข่าวสด

 

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ร้านนวดเปิดสปาบังหน้า ค้าบริการทางเพศ พบเด็กสาวสวมชุดนศ.เพียบ

Nattha Thepbamrung

Published

on

ร้านนวดเปิดสปาบังหน้า ค้าบริการทางเพศ พบเด็กสาวสวมชุดนศ.เพียบ | The Thaiger
ภาพจาก ข่าวสด

วานนี้ (3 พ.ย.) ตำรวจได้รับเบาะแสจากสื่อโซเชียลมีเดียว่าร้าน Bedroom Spa ซึ่งตั้งอยู่ในย่านตลิ่งชัน เปิดบริการเป็นร้านนวดสปา แต่มีการโฆษณาเผยแพร่ภาพของหญิงสาววัยรุ่นจำนวนหลายคน พร้อมข้อความเชิญชวนในลักษณะค้าประเวณีและสนองทางเพศในรูปแบบอื่นอย่างโจ่งแจ้ง

 

นอกจากนี้ ยังพบข้อความระบุอีกว่าหญิงสาววัยรุ่นตามภาพนั้นเป็นเด็กนักเรียนมัธยม มีหมายเลขโทรศัพท์แอปพลิเคชั่นไลน์ของร้าน ไว้เป็นช่องทางติดต่อในการส่งภาพถ่ายพนักงานนวดให้ลูกค้าเลือกก่อนมาใช้บริการ

 

ร้านนวดเปิดสปาบังหน้า ค้าบริการทางเพศ พบเด็กสาวสวมชุดนศ.เพียบ | News by The Thaiger

ภาพจาก ข่าวสด

 

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนจับกุมโดยติดต่อทางไลน์ ทางร้านได้ส่งข้อมูลราคาค่าบริการพร้อมภาพพนักงานนวดเด็กสาวให้เลือกก่อนมาใช้บริการจริง จึงติดต่อเลือกพนักงานนวดที่เข้าข่ายอายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 3 คน คือ น้องเอ น้องบี และน้องซี (นามสมมุติ) อัตราค่าบริการคนละ 1,900 บาท/ชั่วโมง รวมเป็นเงิน 5,700 บาท

 

ทางร้านโฆษณาว่าเด็กสาวจะให้บริการออรัลเซ็กซ์ แต่ถ้าหากลูกค้าต้องการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กสาวด้วย จะต้องจ่ายเงินเพิ่มให้เด็กสาวอีก ในอัตรา 1,500 – 3,000 บาท แล้วแต่จะตกลงราคากันได้ จากนั้นจะมีการโอนเงินค่ามัดจำในการจองก่อนเป็นเงิน 1,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคารฯ ของนายแมน (นามสมมุติ) (ผู้ถูกจับ)

 

เมื่อไปถึงร้าน ได้พบ นายแมน ซึ่งแสดงตนเป็นผู้ดูแลร้านและได้เรียกพนักงานนวดทั้ง 3 คน ที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เลือกไว้มาต้อนรับที่บริเวณห้องโถงรับแขก ก่อนเข้าทำการจับกุม

 

จากการตรวจสอบภายในร้านมีหญิงสาววัยรุ่นรอให้บริการกับลูกค้าอีกประมาณ 10 คน ซึ่งบางคนแต่งเครื่องแบบของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ พร้อมพบสมุดลงเวลาการทำงานของพนักงานในร้าน จำนวน 2 เล่ม และพบธนบัตรที่ใช้ในการล่อซื้อ ของนายแมน และพบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งภายในเครื่องมีรูปภาพเปลือยของเด็กสาวและพนักงานหญิงของร้านจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ยังพบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วอยู่ในถังขยะในห้องนวดอีกด้วย เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 

ที่มา ข่าวสด

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

ข้าคือมือปราบท็อปซิกซ์ ! ไฮไลท์ แมนซิตี้ 1-2 แมนยู, แรช-หมากช่วยกันซัด,ผีทะยานขึ้นที่ 5 | The Thaiger ข้าคือมือปราบท็อปซิกซ์ ! ไฮไลท์ แมนซิตี้ 1-2 แมนยู, แรช-หมากช่วยกันซัด,ผีทะยานขึ้นที่ 5 | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก5 hours ago

ข้าคือมือปราบท็อปซิกซ์ ! ไฮไลท์ แมนซิตี้ 1-2 แมนยู, แรช-หมากช่วยกันซัด,ผีทะยานขึ้นที่ 5

การแข่งขันศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 16 ประจำฤดูกาล 2019/20 เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดสนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม ต้อนรับการมาเยือนของ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน เรือใบสีฟ้า แมนฯ...

ไก่ร้านน้ามูรสเด็ด ! ไฮไลท์ สเปอร์ส 5-0 เบิร์นลี่ย์, เคนเบิ้ลสอง-ซอนโซโล่ครึ่งสนามแล้วยิง | The Thaiger ไก่ร้านน้ามูรสเด็ด ! ไฮไลท์ สเปอร์ส 5-0 เบิร์นลี่ย์, เคนเบิ้ลสอง-ซอนโซโล่ครึ่งสนามแล้วยิง | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์6 hours ago

ไก่ร้านน้ามูรสเด็ด ! ไฮไลท์ สเปอร์ส 5-0 เบิร์นลี่ย์, เคนเบิ้ลสอง-ซอนโซโล่ครึ่งสนามแล้วยิง

การแข่งขันศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 16 การพบกันระหว่าง ไก่เดือยทอง ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ส ของ โซเช มูรินโญ่ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เดอะ คลาเร็ตส์ เบิร์นลีย์ เจ้าบ้าน สเปอร์ส ของกุนซือ เดอะ...

จัดเต็มทั้งคู่! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger จัดเต็มทั้งคู่! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก8 hours ago

จัดเต็มทั้งคู่! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม

ฟูลทีมกันหมด! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลวันนี้ ลิงค์ดูบอล แมนซิตี้ แมนยู แมนซิตี้ พบ แมนยู – วันที่...

ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ลิเวอร์พูล10 hours ago

ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม

ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล –...

7 ธ.ค. พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้ VS แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 7 ธ.ค. พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้ VS แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก10 hours ago

7 ธ.ค. พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้ VS แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม

7 ธ.ค.พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ พบ แมนยู – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลวันนี้ ลิงค์ดูบอล แมนซิตี้ แมนยู พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สิบหก) คืนเสาร์ที่...

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger 11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์10 hours ago

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ ดูบอลสเปอร์สวันนี้ ลิงค์ดูบอล สเปอร์ส เบิร์นลี่ย์ สเปอร์ส พบ...

7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ลิเวอร์พูล10 hours ago

7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม

7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล –...

เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก12 hours ago

เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม

เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลเอฟเวอร์ตันเชลซี ลิงค์ดูบอลเชลซี ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี – วันที่ 7...

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger 7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก13 hours ago

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลเอฟเวอร์ตันเชลซี ลิงค์ดูบอลเชลซี ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี...

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: สเปอร์ส VS เบิร์นลี่ย์ – พร้อมลิงค์ดูฟรี True ID Station | The Thaiger 7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: สเปอร์ส VS เบิร์นลี่ย์ – พร้อมลิงค์ดูฟรี True ID Station | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์13 hours ago

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: สเปอร์ส VS เบิร์นลี่ย์ – พร้อมลิงค์ดูฟรี True ID Station

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ ดูบอลสเปอร์สวันนี้ ลิงค์ดูบอล สเปอร์ส เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สิบหก)...

หัวหมอสุด ๆ ! แมนยู เตรียมส่ง มาติช แลกตัวกับ อีริคเซ่น ให้ มูรินโญ่ ใช้งาน | The Thaiger หัวหมอสุด ๆ ! แมนยู เตรียมส่ง มาติช แลกตัวกับ อีริคเซ่น ให้ มูรินโญ่ ใช้งาน | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์14 hours ago

หัวหมอสุด ๆ ! แมนยู เตรียมส่ง มาติช แลกตัวกับ อีริคเซ่น ให้ มูรินโญ่ ใช้งาน

ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งัดแผนใหม่พร้อมยื่น เนมานย่า มาติช นักเตะคนโปรดของ โชเซ่ มูรินโญ่ ให้สเปอร์สพิจารณาเพื่อปล่อย คริสเตียน อีริคเซ่น จอมทัพทีมชาติเดนมาร์กในเดือนมกราคมนี้ อีริคเซ่น ต้องการย้ายออกจาก สเปอร์ส ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถตกลงกับทีมใด ขณะที่ตลาดรอบใหม่ในหน้าหนาวจะเปิดเดือนมกราคมนี้ ทำให้โอกาสอำลาเล้าไก่เปิดกว้างอีกครั้ง...

พ้นโทษแล้ว ก็จัดดิ ! สื่อปูด สิงห์ไฮโซ จ้องคว้า ซานโช่ สถิติสโมสร | The Thaiger พ้นโทษแล้ว ก็จัดดิ ! สื่อปูด สิงห์ไฮโซ จ้องคว้า ซานโช่ สถิติสโมสร | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก15 hours ago

พ้นโทษแล้ว ก็จัดดิ ! สื่อปูด สิงห์ไฮโซ จ้องคว้า ซานโช่ สถิติสโมสร

สิงโตน้ำเงินคราม เชลซี สโมสรดังแห่งศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ตกเป็นข่าวพร้อมที่จะทุ่มเงินทำลายสถิติของสโมสรในการดึงตัว จาดอน ซานโช่ ตัวรุกจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ มาร่วมทีม ดาวเตะวัย 19 ปีตกเป็นข่าวย้ายทีมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา รวมถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสโมสรสื่อ ยิ่งจับโยงเรื่องย้ายทีมโดยมีหลายสโมสรใน พรีเมียร์ลีก อังกฤษพร้อมทุ่มเงินล่าตัวไปเข้าสังกัด...

Trending